ترکان خاتون (همسر ملکشاه سلجوقی)

ترکان خاتون (درگذشته حدود سنه ۴۸۷ (قمری) برابر با ۱۰۹۴ (میلادی))، زن ملکشاه سلجوقی بود.

ترکان خاتون (همسر ملکشاه سلجوقی)
ملکه سلجوقی
ملکه سلجوقی
سلطنت۱۰۹۲ - ۱۰۹۴
تاج‌گذاری۱۰۹۲
پیشینسلطان ملکشاه سلجوقی
جانشینبرکیارق
شریک سلطنتسلطان محمود یکم
ملکه همسر سلجوقی
سلطنت۱۰۷۲ -۱۰۹۲
تاج‌گذاری۱۰۸۰
پیشینزبیده خاتون
نایب السلطنه
سلطنت۱۰۸۰ - ۱۰۹۲
پیشینخواجه نظام الملک
جانشینندارد
هم‌نشینملکشاه سلجوقی
فرزند(ها)سلطان محمود یکم سلجوقی
خاندانسلجوقی
پدرعمادالدوله ابوالمظفر ابراهیم طمغاج بن نصر
زادروزماسال (گیلان)
مرگ۴۸۷ قمری
اولم (حوالی فومن)
دین و مذهباسلام سنی شافعی سپس شیعه اسماعیلی

وی در امور سیاسی مملکت و نظامی دخالت کاملاً مستقیم داشت و همراه با ملکشاه امور سیاسی و اقتصادی و تمام مسائل مملکتی را رتق و فتق میکرد و در سلطنت با همسرش شریک بود و نیرومندترین بانوی طول تاریخ سلجوقیان بود وی در زمان همسرش عملاً زمام امور مملکتی را کاملاً در دست داشت. بسیاری از مورخان وی را از مهمترین عوامل برکناری و سپس قتل خواجه نظام الملک توسی، وزیر ملکشاه، می‌دانند و سپس انتصاب تاج الملک به مقام وزارت نقش اصلی داشت. دلیل این دشمنی خونین با خواجه نظام الملک این بود که وی مخالف ولایتعهدی محمود بود و او را برای این منصب با کفایت و شایسته نمی‌دید. ترکان خاتون بعد از مرگ ملکشاه به خلیفه بغداد قول دستکیری جعفر (پسر خلیفه که در اصفهان دارالخلافه ساخته بود) را و برای به سلطنت رساندن پسرش محمود از او سرباز گرفت و به طرف ایران به راه افتاد و در کرمانشاه (قره مسین) نیز به رئیس عشایر آنجا به نام فرخ سلطان نیز قول مال داد و او را برای سرنگونی برکیارق پسر بزرگ ملکشاه که در اصفهان به کمک باطنی‌ها به حکومت رسید و سپس آنها را از خود دور کرد بعد بسیج نیروهای کرد به اصفهان آمد و چون برکیارق برای جنگ با تنش که عموی او بود از اصفهان خارج شده بود بدون خون ریزی شهر اصفهان را به تصرف درآورد و تاج پادشاهی را بر سر پسرش گذاشت و برکیارق بعد از شکست به اصفهان آمد بدون اینکه اطلاع داشته باشد که حکومت او سرنگون شده‌است و او را ترکان خاتون به اسارت گرفت و چون ترکان خاتون برای ازدواج با فرخ سلطان به وعده خود عمل نکرد و فرخ سلطان نیز از وی رنجیده شده بود دوباره ترکان خاتون با یک افسر عرب بنام برکت القیس[۱] که از بغداد آمده بود به بهانه ازدواج با او، او را تحریک کرد که فرخ سلطان را بکشد و او فرخ سلطان را کشت و خود نیز دستگیر و با توطئه ترکان خاتون اعدام شد و باز ترکان خاتون به تنش بردار ملکشاه که حکومت شام و موصل و آذربایجان و همدان را داشت و می‌خواست اصفهان را نیز تصرف کند و پایتخت حکومت خود نماید قول ازدواج داد در نهایت ترکان خاتون به وسیله یک فدایی به نام داود نیکنامی در فومن مورد سوقصد قرار گرفت و چند روز بعد در اول برابر عفونت و مصرف بیش از حد تریاک درگذشت [۲]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. پل آمیر. [9649345434 «خداوند الموت»] مقدار |نشانی= را بررسی کنید (کمک). بدرقه جاویدان.
  2. کتاب خداوند الموت