جونگ بالهایی

جونگ بالهایی (حکومت ۸۰۹ تا ۸۱۲) هفتمین فرمانروای بالهایی بود. او پسر پادشاه گانگ بالهایی بود.

جونگ بالهایی
هانگول
هانجا
Revised RomanizationJeong wang
McCune–ReischauerChŏng wang
Birth name
هانگول
هانجا
Revised RomanizationDae Won-yu
McCune–ReischauerTae Wŏn-yu

دوران سلطنتویرایش

اطلاعات کمی در مورد دوران حکومت او وجود دارد. او نام دوره ای یئونگ دوک به معنای فضیلت ابدی را برای خود انتخاب کرد. بعد از مرگ او برادرش با نام پادشاه هوی به سلطنت رسید.

منابعویرایش

جونگ بالهایی
خاندان دائه
 درگذشت: ۸۱۲
بعد از

گانگ
پادشاه بالهایی

۸۱۲_۸۰۹
قبل از

هوی