گان بالهایی

گان بالهایی (حکومت ۸۱۷ تا ۸۱۸) نهمین پادشاه بالهایی بود. او پسر ششم پادشاه گانگ و برادر کوچکتر پادشاه هوی و پادشاه جونگ بود. او نام دوره ای تایزی را برای خود انتخاب کرد به معنای شروع باشکوه.بعد از او سون به پادشاهی رسید.

گان بالهایی
هانگول
هانجا
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهGan wang
مک‌کیون–ریشاورKan wang
نام تولد
هانگول
هانجا
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهDae Myeong-chung
مک‌کیون–ریشاورTae Myŏng-ch'ung

منابعویرایش

گان بالهایی
خاندان دائه
 درگذشت: ۸۱۸
بعد از

هوی
پادشاه بالهایی

۸۱۸_۸۱۷
قبل از

سون