باز کردن منو اصلی

پادشاه گانگ (حکومت: ۷۹۴ تا ۸۰۹) ششمین پادشاه بالهایی بود.وی پسر دائه هیوم مو سومین پادشاه بالهایی بود.

گانگ از بالهایی
هانگول
هانجا
Revised RomanizationGang wang
McCune–ReischauerKang wang
Birth name
هانگول
هانجا
Revised RomanizationDae Sung-rin
McCune–ReischauerTae Sung-rin

پیش زمینهویرایش

پادشاه گانگ پسر دائه هیوم مو سومین پادشاه بالهایی بود.

مرگ و جانشینویرایش

بعد از فوت پادشاه گانگ پسرش جونگ به پادشاهی رسید.

منابعویرایش

ویکی‌پدیایی انگلیسی

گانگ بالهایی
خاندان دائه
 درگذشت: ۸۰۹
بعد از

سونگ
پادشاه بالهایی

۸۰۹_۷۹۴
قبل از

جونگ