باز کردن منو اصلی

پادشاه گانگ (حکومت: ۷۹۴ تا ۸۰۹) ششمین پادشاه بالهایی بود.وی پسر دائه هیوم مو سومین پادشاه بالهایی بود.

گانگ از بالهایی
هانگول
هانجا
Revised Romanization Gang wang
McCune–Reischauer Kang wang
Birth name
هانگول
هانجا
Revised Romanization Dae Sung-rin
McCune–Reischauer Tae Sung-rin
تاریخ کره
Korea-Gyeongju-Bulguksa-33.jpg

پیش از تاریخ
دوره جولمون
دوره میومان
گوجوسان (چوسان کهن) ۲۳۳۳ تا ۱۰۸ ق.م.
استان جین
سه امپراتوری نخست: ۱۰۸ تا ۵۷ ق.م.
بویو، اوکجه، دونگایی
سم‌هان: ما، بایون، جین
سه امپراتوری: ۵۷ ق.م. تا ۶۶۸ میلادی
گوگوریو ۳۷ ق.م. تا ۶۶۸ میلادی
باکجه ۱۸ ق.م. تا ۶۶۰ میلادی
شیلا ۵۷ ق.م. تا ۹۳۵ میلادی
گایا ۴۲ تا ۵۶۲
استان‌های شمالی-جنوبی: ۶۹۸ تا ۹۳۵
شیلای متحد ۶۶۸ تا ۹۳۵
گوگوریو کوچک ۶۹۹ تا ۸۲۰
بالهایی ۶۹۸ تا ۹۲۶
آخرین سه امپراتوری ۸۹۲ تا ۹۳۵
گوگوریو جدید، باکجه جدید، شیلا
گوریو ۹۱۸ تا ۱۳۹۲
چوسان ۱۳۹۲ تا ۱۸۹۷
امپراطوری کره ۱۸۹۷ تا ۱۹۱۰
سلطه ژاپن ۱۹۱۰ تا ۱۹۴۵
دولت در تبعید کره ۱۹۱۹ تا ۱۹۴۸
تقسیم کره ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸
کره شمالی، کره جنوبی ۱۹۴۸–تاکنون
جنگ کره ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳

 • فهرست پادشاهان
 • گاه‌شمار
 • تاریخ نظامی
 • تاریخ نیروی دریایی
 • تاریخ علم و فناوری
 • درگاه کره

  پیش زمینهویرایش

  پادشاه گانگ پسر دائه هیوم مو سومین پادشاه بالهایی بود.

  مرگ و جانشینویرایش

  بعد از فوت پادشاه گانگ پسرش جونگ به پادشاهی رسید.

  منابعویرایش

  ویکی‌پدیایی انگلیسی

  گانگ بالهایی
  خاندان دائه
   درگذشت: ۸۰۹
  بعد از

  سونگ
  پادشاه بالهایی

  ۸۰۹_۷۹۴
  قبل از

  جونگ