باز کردن منو اصلی

سونگ بالهایی (مرگ: ۷۹۴) که گاهی اوقات با نام تولدش دائه هوا یو شناخته می شود پنجمین پادشاه بالهایی بود. او نوه پادشاه مون و پسر دائه گونگ ریم بود. پدرش جانشین پادشاه مون بود اما قبل از آنکه به پادشاهی برسد از دنیا رفت. پس از مرگ پدرش، عموی پدرش دائه وون یی به سلطنت رسید اما به دلیل رفتارهای خشونت آمیزش کشته شد. پس از مرگ دائه وون یی وزرا او را به عنوان پادشاه انتخاب کردند.

سونگ بالهایی
هانگول
هانجا
Revised RomanizationSeong wang
McCune–ReischauerSŏng wang
Birth name
هانگول
هانجا
Revised RomanizationDae Hwa-yeo
McCune–ReischauerTae Hwayŏ

پادشاهیویرایش

او نام دوره ای جانگ هونگ (중흥) را انتخاب کرد. پادشاه سونگ از لحاظ جسمانی فردی بسیار ضعیف بود و چند ماه پس از رسیدن به پادشاهی از دنیا رفت. مهمترین اقدام او انتقال پایتخت به سانگ گیونگ بود.بعد از مرگش گانگ به پادشاهی رسید.

منابعویرایش

سونگ بالهایی
خاندان دائه
 درگذشت: ۷۹۴
بعد از

دائه وون یی
پادشاه بالهایی

۷۹۴_ ۷۹۳
قبل از

گانگ