سون بالهایی یا دائه اینسو (حکومت ۸۱۸ تا ۸۳۰) دهمین پادشاه بالهایی بود. او چهارمین نسل از برادر دائه جویونگ به نام دائه یا بال بود. وی در سال ۸۳۰ میلادی درگذشت و بعد از او دائه ایجین به پادشاهی رسید.

سون از بالهایی
هانگول
هانجا
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهSeon wang
مک‌کیون–ریشاورSŏn wang
نام تولد
هانگول
هانجا
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهDae In-su
مک‌کیون–ریشاورTae In-su
سون از بالهایی

منابع ویرایش

ویکی‌پدیایی انگلیسی

سون بالهایی
خاندان دائه
 درگذشت: ۸۳۰
بعد از

گان
پادشاه بالهایی

۸۳۰ _ ۸۱۸
قبل از

دائه ایجین