باز کردن منو اصلی

دائه گون هوانگ (حکومت ۸۵۷ تا ۸۷۱) دوازدهمین پادشاه بالهایی بود.او برادر جوانتر دائه ایجین بود که بعد از او به سلطنت رسید.بعد از وی دائه هیونسوک به پادشاهی رسید.

دائه گون هوانگ
هانگول or
هانجا or
Revised RomanizationDae Geon-hwang
or Dae Cheo-hwang
McCune–ReischauerTae Kŏn-hwang
or Tae Ch'ŏ-hwang

دوران سلطنتویرایش

به خاطر اینکه تقریباً هیچ یک از اسناد بالهایی درباره او باقی نمانده است تنها از دوران سلطنت او این دانسته می شود که او چندین فرستاده به تانگ اعزام کرده است.

منابعویرایش

ویکی‌پدیایی انگلیسی

دائه گون هوانگ
خاندان دائه
 درگذشت: ۸۷۱
بعد از

دائه ایجین
پادشاه بالهایی

۸۷۱ _۸۵۷
قبل از

دائه هیونسوک