باز کردن منو اصلی

دائه وون یی (به هانگول: 대원의)، (حکومت: ۷۹۳) (مرگ: ۷۹۳) چهارمین پادشاه بالهایی بود.

Dae Won-ui
Birth name in Chinese
زبان‌های چینی
Birth name in Korean
هانگول
هانجا

پیش زمینهویرایش

دائه وون یی پسر فرمانروا مو دومین پادشاه بالهایی و برادر شاه قبل بالهایی پادشاه مون بود. هنگامی که پسر پادشاه مون، دائه گونگ ریم فوت کرد، وون یی به عنوان پادشاه بعدی انتخاب شد.

حکومت و مرگویرایش

با نشستن بر تخت پادشاهی او روحیه حسود و خشن خود را نمایان کرد. در سال ۷۹۳ او توسط وزیرانش کشته شد. پس از آن پسر گونگ ریم به عنوان پادشاه سونگ بر تخت نشست.

منابعویرایش

ویکی‌پدیایی انگلیسی

دائه وون یی
خاندان دائه
 درگذشت: ۷۹۳
بعد از

دائه هیوم مو
پادشاه بالهایی

۷۹۳
قبل از

سونگ