دهه ۱۲۳۰ (خورشیدی)

۱۲۳۰ هزار و دویست و سی اُمین سال هجری خورشیدی سالی عادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰ 

سال: ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ - ۱۲۳۰ - ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳
۱۲۳۰ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۵۱ – ۱٬۸۵۲
هجری قمری ۱٬۲۶۷ – ۱٬۲۶۸
گاه‌شماری گرگوری 1851
MDCCCLI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۰۴
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۶۰
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۷ – ۸
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۰۱
گاه‌شماری بودایی ۲٬۳۹۵
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۱۳
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۵۹ – ۷٬۳۶۰
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۶۲ – ۱٬۳۶۳
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۶۷ – ۱٬۵۶۸
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۴۳ – ۱٬۸۴۴
سال عبری ۵٬۶۱۱ ۵٬۶۱۲
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۰۶ – ۱٬۹۰۷
 - ساکا سموت ۱٬۷۷۳ – ۱٬۷۷۴
 - کالی یوگا ۴٬۹۵۲ – ۴٬۹۵۳
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۵۱
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۱۸۴
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۳۹۴