۱۲۲۸ (خورشیدی)

سال ۱۲۲۸ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۲۸ هزار و دویست و بیست و هشتمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰ 

سال: ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ - ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱
۱۲۲۸ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۴۹ – ۱٬۸۵۰
هجری قمری ۱٬۲۶۵ – ۱٬۲۶۶
گاه‌شماری گرگوری 1849
MDCCCXLIX
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۰۲
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۵۸
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۵ – ۶
گاه‌شماری بربری ۲٬۷۹۹
گاه‌شماری بودایی ۲٬۳۹۳
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۱۱
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۵۷ – ۷٬۳۵۸
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۶۰ – ۱٬۳۶۱
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۶۵ – ۱٬۵۶۶
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۴۱ – ۱٬۸۴۲
سال عبری ۵٬۶۰۹ ۵٬۶۱۰
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۰۴ – ۱٬۹۰۵
 - ساکا سموت ۱٬۷۷۱ – ۱٬۷۷۲
 - کالی یوگا ۴٬۹۵۰ – ۴٬۹۵۱
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۴۹
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۱۸۲
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۳۹۲
مناسبت‌ها

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش