دهه ۱۲۵۰ (خورشیدی)

۱۲۵۰ هزار و دویست و پنجاهمین سال هجری خورشیدی سالی عادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰ 

سال: ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ - ۱۲۵۰ - ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳
۱۲۵۰ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۷۱ – ۱٬۸۷۲
هجری قمری ۱٬۲۸۷ – ۱٬۲۸۸
گاه‌شماری گرگوری 1871
MDCCCLXXI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۲۴
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۸۰
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۲۷ – ۲۸
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۲۱
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۱۵
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۳۳
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۷۹ – ۷٬۳۸۰
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۸۲ – ۱٬۳۸۳
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۸۷ – ۱٬۵۸۸
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۶۳ – ۱٬۸۶۴
سال عبری ۵٬۶۳۱ ۵٬۶۳۲
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۲۶ – ۱٬۹۲۷
 - ساکا سموت ۱٬۷۹۳ – ۱٬۷۹۴
 - کالی یوگا ۴٬۹۷۲ – ۴٬۹۷۳
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۷۱
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۰۴
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۱۴

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

درگذشت‌ها ویرایش

منابع ویرایش