دهه ۱۲۴۰ (خورشیدی)

۱۲۴۰ هزار و دویست و چهلمین سال هجری خورشیدی سالی عادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰ 

سال: ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ - ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳
۱۲۴۰ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۶۱ – ۱٬۸۶۲
هجری قمری ۱٬۲۷۷ – ۱٬۲۷۸
گاه‌شماری گرگوری 1861
MDCCCLXI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۱۴
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۷۰
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۱۷ – ۱۸
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۱۱
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۰۵
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۲۳
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۶۹ – ۷٬۳۷۰
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۷۲ – ۱٬۳۷۳
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۷۷ – ۱٬۵۷۸
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۵۳ – ۱٬۸۵۴
سال عبری ۵٬۶۲۱ ۵٬۶۲۲
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۱۶ – ۱٬۹۱۷
 - ساکا سموت ۱٬۷۸۳ – ۱٬۷۸۴
 - کالی یوگا ۴٬۹۶۲ – ۴٬۹۶۳
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۶۱
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۱۹۴
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۰۴

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

درگذشت‌ها ویرایش

منابع ویرایش