۱۲۴۸ (خورشیدی)

سال ۱۲۴۸ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۴۸ هزار و دویست و چهل و هشتمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰ 

سال: ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ - ۱۲۴۸ - ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱
۱۲۴۸ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۶۹ – ۱٬۸۷۰
هجری قمری ۱٬۲۸۵ – ۱٬۲۸۶
گاه‌شماری گرگوری 1869
MDCCCLXIX
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۲۲
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۷۸
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۲۵ – ۲۶
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۱۹
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۱۳
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۳۱
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۷۷ – ۷٬۳۷۸
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۸۰ – ۱٬۳۸۱
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۸۵ – ۱٬۵۸۶
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۶۱ – ۱٬۸۶۲
سال عبری ۵٬۶۲۹ ۵٬۶۳۰
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۲۴ – ۱٬۹۲۵
 - ساکا سموت ۱٬۷۹۱ – ۱٬۷۹۲
 - کالی یوگا ۴٬۹۷۰ – ۴٬۹۷۱
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۶۹
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۰۲
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۱۲

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش