دوک‌نشین

(تغییرمسیر از دوکنشین)

دوکنِشین (به انگلیسی: Duchy) نام گونه‌ای فرمانروایی اشرافی است که به دست یک دوک گردانده می‌شود. سرزمینی را که دوک بر آن فرمان می‌راند از گذشته‌های دور پدرانش می‌گردانده‌اند. در جهان امروز تنها کشور کوچک لوکزامبورگ به گونه دوکنشینی گردانده می‌شود.

دوک‌نشین‌های اروپا