فهرست آثار درباره سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان را در نوشته‌های کهن و نوین نویسندگان و مسافران ایرانی و غیر ایرانی می‌توان یافت. آثاری که یادی از سیستان یا بلوچستان در آن‌ها انجام شده‌است یا به شکل ویژه به این منطقه می‌پردازد به شرح زیراند.[۱]

آثار زرتشتی و پهلویویرایش

آثار جغرافیایی کلاسیک پیش از اسلامویرایش

 • تاریخ هرودوت، هرودوت، وحید مازندرانی
 • جغرافیایی استرابو، استرابو، نجیب اله تورایانا
 • آناباسیس و ایندیکا، آریان، رابسون، ۱۹۵۴
 • پاسگاه‌های پارت، خاراکسی، ژاکوبی ۱۹۵۸
 • جغرافیا، بطلمیوس، فیشر، ۱۹۳۲
 • پرسیکا، کتزیاس، ژاکوبی، ۱۹۵۸
 • کتابخانه تاریخ، سیسیلی، فوگل و فیشر، ۱۹۰۶
 • ایرانشهر، خورناتسی، مارکوارت ۱۹۰۱، مریم میراحمدی
 • شهرستان‌های ایران، متن پهلوی، مارکوارت ۱۹۳۱، هدایت
 • تاریخ اسکندر، کنت کورث، قرن اول میلادی، باردون ۱۹۴۸

آثار تاریخی و جغرافیایی نویسندگان ایرانی و عرب مسلمانویرایش

 • المسالک و الممالک، ابن خردادبه، ۸۶۴ م، حسین قره چانلو، ۱۳۷۰
 • فتوح البلدان، بلاذری، ۸۶۹ م، آذرتاش آذرنوش، ۱۳۶۴
 • کتاب الخراج، قدامه بن جعفر، ۸۸۰ م، حسین خدیو جم، ۱۳۲۵
 • البلدان، یعقوبی، ۸۹۱ م، محمد ابراهیم آیتی، ۱۳۵۶
 • مختصر البلدان، ابن فقیه، ۹۰۳ م، ح مسعود، ۱۳۴۹
 • الاعلاق النفیسه، ابن دسته، ۰۸۹ م، حسین قره چانلو، ۱۳۶۵
 • اشکال العالم، جیهانی، ۹۲۲ م، کاتب-منصوری، ۱۳۶۸
 • المسالک و الممالک، اصطخری، ۹۵۱ م، ایرج افشار، ۱۳۶۸
 • صوره الارض، ابن حوقل، ۹۷۸ م، جعفر شعار، ۱۳۶۶
 • حدود العالم، ۹۸۲ م، منوچهر ستوده، ۱۳۶۲
 • احسن التقاسیم، مقدسی، ۹۸۵ م، علینقی منزوی، ۱۳۶۱
 • جهان نامه، بکران، ۱۲۰۸ م، امین ریاحی، ۱۳۴۲
 • معجم البلدان، یاقوت حموی، ۱۲۲۵
 • آثار البلاد، قزوینی، ۱۲۷۵ م، جهانگیر میرزا-محدث، ۱۳۷۳
 • تقویم البلدان، ابولفدا، ۱۳۲۱ م، عبدالمحمد آیتی، ۱۳۴۲
 • تاریخ سیستان، ۱۳۲۴ م، ملک الشعرا بهار، ۱۳۶۶
 • نزهت القلوب، حمدالله مستوفی، ۱۳۴۰ م، لسترنج-دبیر سیاقی، ۱۳۶۲
 • جغرافیای حافظ ابرو، حافظ ابرو، ۱۴۱۷ م، صادق سجادی، ۱۳۷۵
 • ظفرنامه، شرف الدین علی یزدی، ۱۴۲۴ م، محمد عباسی، ۱۳۳۶
 • احیاءالملوک، ملک شاه حسین، ۱۶۱۸ م، منوچهر ستوده، ۱۳۴۵
 • تاریخ افغانستان، اعتضادالسلطنه، ۱۸۵۶ م، میرهاشم محدث، ۱۳۶۵
 • عملیات قشون در بلوچستان از مرداد تا بهمن ۱۳۰۷, امان‌الله جهانبانی، ۱۳۳۶
 • سرگذشت بلوچستان و مرزهای آن، امان‌الله جهانبانی، ۱۳۳۸
 • تاریخ کرمان، سلجوقیان و غزنویان در کرمان، محمد بن ابراهیم آصفی، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، طهوری، ۱۳۴۲
 • سفرنامه کرمان و بلوچستان، فیروز میرزا فرمانفرما، منصوره نظام مافی، شرکت کتاب‌های ایران، ۱۳۴۲
 • بلوچستان، ذبیح‌الله ناصح، ابن سینا، ۱۳۴۴
 • جغرافیای نیمروز، ذوالفقار کرمانی، ۱۸۷۲ م، عزیزاله عطاردی، ۱۳۷۴
 • مراه البلدان، اعتمادالسلطنه، ۱۸۷۷ م، نوایی-محدث، ۱۳۶۷
 • خاطرات حاج سیاح، حاج سیاح، ۱۸۷۸ م، حمید سیاح، ۱۳۵۶
 • مقالات تقی‌زاده، بلوچستان، حسن تقی‌زاده، ۱۳۴۹
 • نظری به بلوچستان، محمد برقعی، سپید، ۱۳۵۱
 • نقشی از سیستان، مسیح الله توحیدلو، ۱۳۵۲
 • جای پای اسکندر، اسلام کاظمیه، ۱۳۵۲
 • مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی مردم بلوچستان، ایرج مهدویان، پیوند، ۱۳۵۲
 • نظری بر طایفه گمشادزهی، محمد ابراهیم امین، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۵۳
 • دست پنهان سیاست انگلیس در ایران، خان ملک ساسانی، بابک، ۱۳۵۳
 • فرماندهان کرمان، شیخ یحیی احمدی، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، دانش، ۱۳۵۴
 • امیر شوکت الملک علم، محمد علی منصف$۲، امیرکبیر، ۱۳۵۴
 • درآمدی بر تاریخ بلوچستان، رضا دانشور، سازمان برنامه و بودجه زاهدان، ۱۳۵۵
 • دیار حبیب و بلاد غریب، پژوهشی در علل و چگونگی مهاجرت در سیستان و بلوچستان، مرتضی داوری و دیگران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۵۵
 • سازمان سیاسی حکومت محلی بنت در ایام حکمرانی خاندان ایرانی، محمد برقعی، مازیار، ۱۳۵۶
 • دیدار بلوچ، محمود دولت‌آبادی، پیوند، ۱۳۵۶
 • زار و باد بلوچ، علی ریاحی، زبان و فرهنگ ایران، ۱۳۵۶
 • جای پای اسکندر و سفری در بلوچستان، حسین ملک، جاویدان، ۱۳۵۶
 • مقدمه‌ای بر شناخت سیستان و بلوچستان، ناصر عسکری، دنیای دانش، ۱۳۵۷
 • صف آرایی نیروها در بلوچستان، استار بامئی، ۱۳۵۸
 • از نیمروز تا تفتان، عبدالحسین فیروزکوهی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۵۸
 • فرهنگ مردم بلوچ، عبداله ناصری، ۱۳۵۸
 • فهرست ایلات و طوایف ایران، مرکز عشایری ایران، سازمان برنامه و بودجه تهران، ۱۳۶۱
 • عشایر سیستان و بلوچستان، اسدالله اکبری، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۲
 • پنج ارغن، غلامعلی رئیس‌الذاکرین، ۱۳۶۳
 • بلوچستان و علل خرابی آن، امیر توکل کامبوزیا، مروی، ۱۳۶۳
 • سفرنامه بلوچستان، علاء الملک، محمود دیبا، وحید، ۱۳۶۴
 • بلوچستان یادگار مطرود قرون، کمال الدین غراب، کیهان، ۱۳۶۴
 • کتابنامه سیستان و بلوچستان، حسن لاریجانی، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۵
 • مقدمه‌ای بر شناخت طوایف سرگلزایی و بارکزایی سیستان و بلوچستان، ایرج افشار سیستانی، نشر هنر، ۱۳۶۶
 • بزرگان سیستان، ایرج افشار سیستانی، مرغ آمین، ۱۳۶۷
 • از سیر تا پیاز، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، علم، ۱۳۶۷
 • بررسی تغییرات ساختارهای اقتصادی-اجتماعی در جامعه روستایی نشینان، سیامک زند رضوی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۶۸
 • مسئله ملی و هویت ملیت‌ها، بناب$۲، پارسا، ۱۳۶۹
 • ادم‌های سه قرآن و سه شاهی، محمود زند مقدم، مؤلف، ۱۳۷۰
 • تاریخ روابط انگلیس و ایران در قرن نوزدهم، محمود محمود، اقبال، ۱۳۷۰
 • مردم نگاری شهرستان خاش، محمد مکاری، سازمان میراث فرهنگی کشور، ۱۳۷۰
 • سفرنامه بلوچستان، عبدالحمید میرزا ناصرالدوله، مرکز کرمان‌شناسی، ۱۳۷۰
 • بلوچستان و تمدن دیرینه آن، ایرج افشار سیستانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۱
 • اختلاف دولت‌های ایران و افغانستان در مورد رود هیرمند، غلامرضا فخاری، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۱
 • تاریخ و زبان افغانستان، نجیب مایل هروی، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۳۷۱
 • بررسی تغییرات ساختارهای اقتصادی-اجتماعی در جامعه سیستان و بلوچستان، سیامک زند رضوی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۷۲
 • نگرشی بر تحولات استان سیستان و بلوچستان پس از انقلاب اسلامی، سازمان برنامه و بودجه استان سیستان و بلوچستان، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۲
 • بلوچستان در سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۷, عبدالرضا سالار بهزادی، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ۱۳۷۲
 • پژوهشی در تاریخ معاصر بلوچستان، دادشاه، عظیم شه بخش، نوید، ۱۳۷۳
 • گردآوری قصه‌های مردم در استان سیستان و بلوچستان، عبدالحسین یادگاری، میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان، ۱۳۷۳
 • مردم نگاری شهرستان ایرانشهر، محمد سعید جانب الهی، سازمان میراث فرهنگی ایرانشهر، ۱۳۷۴
 • باستان‌شناسی و تاریخ بلوچستان، منصور سجادی، سازمان میراث فرهنگی کشور، ۱۳۷۴
 • تاریخچه روابط فرهنگی بلوچستان ایران با شبه قاره هند، عباس سرافرازی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۴
 • آهنگ بلوچستان، سعید نیکبختی، هامون، ۱۳۷۴
 • مروج الذهب و معادن الجواهر، ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، ابولقاسم پاینده، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
 • بلوچ و بلوچستان، عبدالصمد سربازی، کردستان، ۱۳۷۸
 • تخریب گورناک، حادثه یا توطئه، محمد آرمیان، ۱۳۷۹
 • استان سیستان و بلوچستان، حسن زنده دل، ایرانگردان، ۱۳۷۹
 • سبک نگارش زبان بلوچی، سید ظهور شاه هاشمی، اخرداد بلوچ، انتشارات بلوچی کراچی، ۱۹۸۲
 • مردم نگاری شهرستان چابهار، ضمیرا مانگلدی، سازمان میراث فرهنگی کشور، ۱۳۷۶
 • مقایسه زبان بلوچی با زبان‌های ایرانی باستان، موسی محمودزهی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی زاهدان، ۱۳۷۶
 • آداب عامه بلوچستان، عبدالحسین یادگاری، سازمان میراث فرهنگی کشور، ۱۳۷۶
 • کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان، ضیا صدر، اندیشه نو، ۱۳۷۷
 • قومیت و قومیت گرایی در ایران از افسانه تا واقعیت، نشر نما، ۱۳۷۸
 • داستان سیستان، رضا امیرخانی، انتشارات قدیانی، ۱۳۸۲
 • پوشاک و زیور آلات استان سیستان وبلوچستان، حمیده یعقوبی،انتشارات تفتان ،۱۳۹۲

آثار سیاحان و خاورشناسان غربیویرایش

 • ضمیمه کتاب مسافرت به بلوچستان و سند از پاتینجر، کریستی، ۱۸۱۶ م، حسن احمدی، ۱۳۷۸
 • سفرنامه پاتینجر، هنری پاتینجر، شاپور گودرزی، کتابخانه ملی ایران، ۱۳۴۹
 • جغرافیای سیستان، کانلی، ۱۸۴۰ م، حسن احمدی، ۱۳۷۸
 • سفر با کاروان، فریه، ۱۸۵۷ م، حسن احمدی، ۱۳۷۸
 • ایران شرقی، اسمیت، ۱۸۷۸ م، حسن احمدی، ۱۳۷۸
 • مقدمه و پیوست‌های کتاب ایران شرقی، گلداسمیت، ۱۸۷۶م، حسن احمدی، ۱۳۷۸
 • سفر به مشهر از طریق سیستان، گلداسمیت، ۱۸۷۳ م، حسن احمدی، ۱۳۷۸
 • یاداشت‌های سیستان، راولینسون، ۱۸۷۳ م، حسن احمدی، ۱۳۷۸
 • ایران و قضیه ایران، کرزن، ۱۸۹۰ م، وحید مازندرانی
 • بلوچستان ناکاویده، (ارنست آیسکو فلویر)، ۱۸۸۲ م، سپهر صدیقی نژاد ۱۴۰۰
 • خراسان و سیستان، تیت، ۱۹۰۰ م، رهبری، روشنی
 • هشت سال در ایران، سایکس، ۱۹۰۲ م، سعادت نوری
 • سفر چهارم به ایران، سایکس، ۱۹۰۲ م، حسن احمدی، ۱۳۷۸
 • جغرافیای تاریخی ایران، بارتولد، ۱۹۰۲ م، حمزه سردادور
 • از دجله تا سند، بیلو، ۱۸۷۲ م
 • توصیف کاسه ایران شرقی و سیستان، هانتیگتون، ۱۹۰۵ م، حسن احمدی، ۱۳۷۸
 • سیستان:در باب تاریخ، تیت، ۱۹۱۰ م، احمدی موسوی
 • سیستان: در باب توپوگرافی، تیت، ۱۹۱۰ م
 • سیستان: خرابه‌ها و مردم، تیت، ۱۹۱۰ م، رئیس‌الذاکرین
 • مرزهای بلوچستان، تیت، ۱۹۰۹ م، حسن احمدی، ۱۳۷۸
 • گزارش‌های هیئت حکمیت، مک ماهون، ۱۹۰۵ م
 • مرزهای جنوبی افغانستان، مک ماهون، ۱۸۷۹ م، حسن احمدی، ۱۳۷۸
 • نقشه‌برداری و اکتشافات جدید در سیستان، مک ماهون، ۱۹۰۶ م، حسن احمدی، ۱۳۷۸
 • در سرزمین‌های محسود، لندور، ۱۹۰۳ م، حسن احمدی، ۱۳۷۸
 • گردش در افغانستان، لاکوسه، ۱۹۰۹ م
 • کویرهای ایران، سون هدین، ۱۹۱۰ م، پرویز رجبی
 • جغرافیایی تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، لسترنج، ۱۹۰۵ م، محمود عرفان
 • آبزیان سیستان، آنندال، ۱۹۲۱ م، حسن احمدی، ۱۳۷۸
 • راهنمای توریستی ایران، خارگات، ۱۹۳۵ م
 • امپراطوری صحرانوردان، رنه گروسه، عبدالحسین میکده، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۵۳
 • سفری به ایران، لونی امیل دوهرسه، منوچهر فرمانفرماییان، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۴
 • دو سفرنامه دربارهٔ بلوچستان، ادموندز بارون دوبر، سکندر امان‌الهی بهاروند، بابک، ۱۳۶۲
 • تاریخ ایلات ایران، آن لمبتون، آگاه، ۱۳۶۲
 • جغرافیایی تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، لسترنج، محمود عرفان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۷
 • تاریخ سیستان، ادموند باسورث، حسن انوشه، امیرکبیر، ۱۳۷۰
 • خویشاوندان و بیان دوستی عشایر بلوچ، فیلیپ کارل سالزمن، محمد دانشور، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۵
 • مهاجمان سرحد، رویارویی نظامی انگلستان با سرداران بلوچ ایرانی، رجینالد دایر، حمید احمدی، نشر نی، ۱۳۷۸
 • پژوهش زبان بلوچی از طریق ادبیات عامه آن، زاروپین، فرهنگ و علوم اتحاد شوروی

منابعویرایش

 1. جغرافیایی تاریخی سیستان: سفر با سفرنامه‌ها، حسن احمدی کرویق، ۱۳۷۸

پیوند به بیرونویرایش