فهرست رکوردهای جهانی در وزنه‌برداری المپیک

فهرست
نشان این رشته.

این لیست حاوی رکوردهای جهانی رشته وزنه‌برداری است. رکوردها شامل تمامی اوزان و همچنین هر دو حرکت یک‌ضرب و دو ضرب است.

رکوردهای کنونیویرایش

مردانویرایش

[۱]

نوع رکورد ورزشکار ملیت تاریخ نوع مسابقه مکان منبع
55 kg
Snatch 135 kg World Standard
Clean & Jerk 162 kg ام یون-چول   North Korea ۲ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق آباد، ترکمنستان
Total 293 kg World Standard
61 kg
Snatch 144 kg World Standard
Clean & Jerk 174 kg اکو یولی ایراوان   Indonesia ۳ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق آباد، ترکمنستان
Total 317 kg اکو یولی ایراوان   Indonesia ۳ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق آباد، ترکمنستان
67 kg
Snatch 153 kg World Standard
Clean & Jerk 184 kg World Standard
Total 332 kg چن لیجون   China ۴ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق آباد، ترکمنستان
73 kg
Snatch 164 kg شی ژیونگ   China ۴ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق آباد، ترکمنستان
Clean & Jerk 196 kg شی ژیونگ   China ۴ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق آباد، ترکمنستان
Total 360 kg شی ژیونگ   China ۴ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق آباد، ترکمنستان
81 kg
Snatch 173 kg محمد ایهاب   Egypt ۵ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق آباد، ترکمنستان
Clean & Jerk 206 kg World Standard
Total 374 kg لو شیائوجون   China ۵ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق آباد، ترکمنستان
89 kg
Snatch 179 kg World Standard
Clean & Jerk 216 kg World Standard
Total 387 kg World Standard
96 kg
Snatch 186 kg سهراب مرادی   Iran ۷ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق آباد، ترکمنستان
Clean & Jerk 230 kg سهراب مرادی   Iran ۷ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق آباد، ترکمنستان
Total 416 kg سهراب مرادی   Iran ۷ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق آباد، ترکمنستان
102 kg
Snatch 191 kg World Standard
Clean & Jerk 231 kg World Standard
Total 412 kg World Standard
109 kg
Snatch 199 kg World Standard
Clean & Jerk 240 kg سیمون مارتیروسیان   Armenia ۹ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق آباد، ترکمنستان
Total 435 kg سیمون مارتیروسیان   Armenia ۹ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق آباد، ترکمنستان
+109 kg
Snatch 220 kg لاشا تالاخادزه   Georgia ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی اروپا

الگو:Thiland

Clean & Jerk 264 kg لاشا تالاخادزه ' گرجستان 2019 مسابقات جهانی وزنه برداری جهان تایلند
Total 484 kg لاشا تالاخادزه   Georgia ۱۳ اپریل ۲۰۱۹ قهرمانی اروپا   Georgia

زنانویرایش

[۱]

نوع رکورد ورزشکار ملیت تاریخ نوع مسابقه مکان منبع
45 kg
Snatch 85 kg World Standard
Clean & Jerk 108 kg World Standard
Total 191 kg World Standard
49 kg
Snatch 90 kg World Standard
Clean & Jerk 115 kg World Standard
Total 203 kg World Standard
55 kg
Snatch 99 kg World Standard
Clean & Jerk 124 kg World Standard
Total 221 kg World Standard
59 kg
Snatch 104 kg World Standard
Clean & Jerk 131 kg World Standard
Total 232 kg World Standard
64 kg
Snatch 110 kg World Standard
Clean & Jerk 138 kg World Standard
Total 245 kg World Standard
71 kg
Snatch 117 kg World Standard
Clean & Jerk 147 kg World Standard
Total 261 kg World Standard
76 kg
Snatch 122 kg World Standard
Clean & Jerk 153 kg World Standard
Total 272 kg World Standard
81 kg
Snatch 127 kg World Standard
Clean & Jerk 158 kg World Standard
Total 283 kg World Standard
87 kg
Snatch 132 kg World Standard
Clean & Jerk 164 kg World Standard
Total 294 kg World Standard
+87 kg
Snatch 143 kg World Standard
Clean & Jerk 177 kg World Standard
Total 320 kg World Standard

رکوردهای گذشتهویرایش

مردان (۱۹۹۸–۲۰۱۸)ویرایش

نوع رکورد ورزشکار ملیت تاریخ نوع مسابقه مکان منبع
۵۶ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۳۹ کیلوگرم وو جینگبیائو   China ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵ قهرمانی جهان   هیوستون، آمریکا [۲]
دوضرب ۱۷۱ کیلوگرم ام یون-چول   North Korea ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵ قهرمانی جهان   هیوستون، آمریکا [۲]
مجموع ۳۰۷ کیلوگرم لانگ کنگ‌کویان   China ۷ اوت ۲۰۱۶ بازی‌های المپیک   ریو دو ژانیرو، برزیل [۳]
۶۲ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۵۴ کیلوگرم کیم اون-گوک   North Korea ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ بازی‌های آسیایی   اینچئون، کره جنوبی
دوضرب ۱۸۳ کیلوگرم چن لیجون   China ۲۲ نوامبر ۲۰۱۵ قهرمانی جهان   هیوستون، آمریکا [۲]
مجموع ۳۳۳ کیلوگرم چن لیجون   China ۲۲ نوامبر ۲۰۱۵ قهرمانی جهان   هیوستون، آمریکا [۲]
۶۹ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۶۶ کیلوگرم لیائو هوی   China ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ قهرمانی جهان   آلماتی، قزاقستان
دوضرب ۱۹۸ کیلوگرم لیائو هوی   China ۲۳ اکتبر ۲۰۱۳ قهرمانی جهان   وروتسواف، لهستان
مجموع ۳۵۹ کیلوگرم لیائو هوی   China ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ قهرمانی جهان   آلماتی، قزاقستان
۷۷ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۷۷ کیلوگرم لو چیائوجون   China ۱۰ اوت ۲۰۱۶ بازی‌های المپیک   ریو دو ژانیرو، برزیل [۴]
دوضرب ۲۱۴ کیلوگرم نجات رحیموف   Kazakhstan ۱۰ اوت ۲۰۱۶ بازی‌های المپیک   ریو دو ژانیرو، برزیل [۴]
مجموع ۳۸۰ کیلوگرم لو چیائوجون   China ۴ اکتبر ۲۰۱۳ قهرمانی جهان   وروتسواف، لهستان
۸۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۸۷ کیلوگرم Andrei Rybakou   Belarus ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۲۲۰ کیلوگرم کیانوش رستمی   Iran ۳۱ مه ۲۰۱۶ جام فجر   تهران، ایران [۵]
مجموع ۳۹۶ کیلوگرم کیانوش رستمی   Iran ۱۲ اوت ۲۰۱۶ بازی‌های المپیک   ریو دو ژانیرو، برزیل [۶]
۹۴ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۸۹ کیلوگرم سهراب مرادی   Iran ۲۵ اوت ۲۰۱۸ بازی‌های آسیایی   جاکارتا، اندونزی
دوضرب ۲۳۳ کیلوگرم سهراب مرادی   Iran ۴ دسامبر ۲۰۱۷ قهرمانی جهان  آناهیم، آمریکا
مجموع ۴۱۷ کیلوگرم سهراب مرادی   Iran ۴دسامبر۲۰۱۷ قهرمانی جهان  آناهیم، آمریکا [۷]
۱۰۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۲۰۰ کیلوگرم اندری آرمانو   Belarus ۱۸ اوت ۲۰۰۸ بازیهای المپیک   پکن، چین
دوضرب 246 کیلوگرم ایلیا ایلین   Kazakhstan ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ President's Cup   گروزنی، روسیه
مجموع ۴۳۷ کیلوگرم ایلیا ایلین   Kazakhstan ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ President's Cup   گروزنی، روسیه
+۱۰۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۲۲۰ کیلوگرم لاشا تالاخادزه   Georgia ۶ دسامبر ۲۰۱۷ قهرمانی جهان   آناهیم، آمریکا [۸]
دوضربalign="center"/۲۶۳.۵ کیلوگرم حسین رضا زاده ]]   Iran ۲۵ اوت ۲۰۰۴ بازی‌های المپیک   آتن، یونان
مجموع 477 کیلوگرم لاشا تالاخادزه   Georgia ۶ دسامبر ۲۰۱۷ قهرمانی جهان   آناهیم، آمریکا [۹]

مردان (۱۹۹۳–۱۹۹۷)ویرایش

نوع رکورد نام ورزشکار ملیت تاریخ نوع مسابقات مکان Ref
۵۴ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۳۲٫۵ کیلوگرم خلیل موتلو   Turkey ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۶ Olympic Games   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
دوضرب ۱۶۰٫۵ کیلوگرم Lan Shizhang   China ۶ دسامبر ۱۹۹۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۹۰٫۰ کیلوگرم خلیل موتلو   Turkey ۱۸ نوامبر ۱۹۹۴ قهرمانی جهان   استانبول، ترکیه
۵۹ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۴۰٫۰ کیلوگرم Hafız Süleymanoğlu   Turkey ۳ می ۱۹۹۵ European Championships   ورشو، لهستان
دوضرب ۱۷۰٫۰ کیلوگرم Nikolay Peshalov   Bulgaria ۳ می ۱۹۹۵ European Championships   ورشو، لهستان
مجموع ۳۰۷٫۵ کیلوگرم Tang Lingsheng   China ۲۱ ژوئیه ۱۹۹۶ Olympic Games   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
۶۴ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۵۰٫۰ کیلوگرم Wang Guohua   China ۱۲ می ۱۹۹۷ East Asian Games   بوسان، کره جنوبی
دوضرب ۱۸۷٫۵ کیلوگرم Valerios Leonidis   Greece ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۶ Olympic Games   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
مجموع ۳۳۵٫۰ کیلوگرم نعیم سلیمان‌اوغلو   Turkey ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۶ Olympic Games   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
۷۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۶۳٫۰ کیلوگرم Wan Jianhui   China ۹ ژوئیه ۱۹۹۷ Asian Championships   یانگژو، چین
دوضرب ۱۹۵٫۵ کیلوگرم Zhan Xugang   China ۹ دسامبر ۱۹۹۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۳۵۷٫۵ کیلوگرم Zhan Xugang   China ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۶ Olympic Games   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
۷۶ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۷۰٫۰ کیلوگرم Ruslan Savchenko   Ukraine ۱۶ نوامبر ۱۹۹۳ قهرمانی جهان   ملبورن، استرالیا
دوضرب ۲۰۸٫۰ کیلوگرم Pablo Lara   Cuba ۲۰ آوریل ۱۹۹۶   سکسارد، مجارستان
مجموع ۳۷۲٫۵ کیلوگرم Pablo Lara   Cuba ۲۰ آوریل ۱۹۹۶   سکسارد، مجارستان
۸۳ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۸۰٫۰ کیلوگرم پیروس دیماس   Greece ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۶ Olympic Games   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
دوضرب ۲۱۴٫۰ کیلوگرم Zhang Yong   China ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۷ Asian Championships   یانگژو، چین
مجموع ۳۹۲٫۵ کیلوگرم پیروس دیماس   Greece ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۶ Olympic Games   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
۹۱ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۸۷٫۵ کیلوگرم Aleksey Petrov   Russia ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۶ Olympic Games   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
دوضرب ۲۲۸٫۵ کیلوگرم کاخی کاشیاشویلی   Greece ۶ می ۱۹۹۵ European Championships   ورشو، لهستان
مجموع ۴۱۲٫۵ کیلوگرم Aleksey Petrov   Russia ۷ می ۱۹۹۴ European Championships   سکلو، جمهوری چک
۹۹ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۹۲٫۵ کیلوگرم Sergey Syrtsov   Russia ۲۵ نوامبر ۱۹۹۴ قهرمانی جهان   استانبول، ترکیه
دوضرب ۲۳۵٫۰ کیلوگرم کاخی کاشیاشویلی   Greece ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۶ Olympic Games   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
مجموع ۴۲۰٫۰ کیلوگرم کاخی کاشیاشویلی   Greece ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۶ Olympic Games   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
۱۰۸ کیلوگرم
یک‌ضرب ۲۰۰٫۰ کیلوگرم Timur Taymazov   Ukraine ۲۶ نوامبر ۱۹۹۴ قهرمانی جهان   استانبول، ترکیه
دوضرب ۲۳۶٫۰ کیلوگرم Timur Taymazov   Ukraine ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۶ Olympic Games   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
مجموع ۴۳۵٫۰ کیلوگرم Timur Taymazov   Ukraine ۲۶ نوامبر ۱۹۹۴ قهرمانی جهان   استانبول، ترکیه
+۱۰۸ کیلوگرم
یک‌ضرب ۲۰۵٫۰ کیلوگرم Aleksandr Kurlovich   بلاروس ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴ قهرمانی جهان   استانبول، ترکیه
دوضرب ۲۶۲٫۵ کیلوگرم Andrey Chemerkin   Russia ۱۴ دسامبر ۱۹۹۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۴۶۲٫۵ کیلوگرم Andrey Chemerkin   Russia ۱۴ دسامبر ۱۹۹۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند

مردان (۱۹۷۳–۱۹۹۲)ویرایش

نوع رکورد نام ورزشکار ملیت تاریخ نوع مسابقات مکان Ref
۵۲ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۲۰٫۵ کیلوگرم Zhang Zairong   China ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۱ قهرمانی جهان   دوناشینگن، آلمان
دوضرب ۱۵۵٫۵ کیلوگرم Ivan Ivanov   Bulgaria ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۱ قهرمانی جهان   دوناشینگن، آلمان
مجموع ۲۷۲٫۵ کیلوگرم Ivan Ivanov   بلغارستان ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۹ قهرمانی جهان   آتن، یونان
۵۶ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۳۵٫۰ کیلوگرم Liu Shoubin   China ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۱ قهرمانی جهان   دوناشینگن، آلمان
دوضرب ۱۷۳٫۰ کیلوگرم نعیم سلیمان‌اوغلو   بلغارستان ۱۹۸۴ World Cup   سارایوو، یوگسلاوی
مجموع ۳۰۵٫۰ کیلوگرم نعیم سلیمان‌اوغلو   بلغارستان ۱۹۸۴ World Cup   سارایوو، یوگسلاوی
۶۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۵۲٫۵ کیلوگرم نعیم سلیمان‌اوغلو   Turkey ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۸ Olympic Games   سئول، کره جنوبی
دوضرب ۱۹۰٫۰ کیلوگرم نعیم سلیمان‌اوغلو   Turkey ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۸ Olympic Games   سئول، کره جنوبی
مجموع ۳۴۲٫۵ کیلوگرم نعیم سلیمان‌اوغلو   Turkey ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۸ Olympic Games   سئول، کره جنوبی
۶۷٫۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۶۰٫۰ کیلوگرم ایسرائل میلیتوسیان   Soviet Union ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۹ قهرمانی جهان   آتن، یونان
دوضرب ۲۰۰٫۵ کیلوگرم Mikhail Petrov   بلغارستان ۸ سپتامبر ۱۹۸۷ قهرمانی جهان   استراوا، چکسلواکی
مجموع ۳۵۵٫۰ کیلوگرم Mikhail Petrov   بلغارستان ۱۲ می ۱۹۸۷   سئول، کره جنوبی
۷۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۷۰٫۰ کیلوگرم Angel Genchev   بلغارستان ۱۲ نوامبر ۱۹۸۷   میشکولتس، مجارستان
دوضرب ۲۱۵٫۵ کیلوگرم Aleksandar Varbanov   بلغارستان ۱۲ می ۱۹۸۷   سئول، کره جنوبی
مجموع ۳۸۲٫۵ کیلوگرم Aleksandar Varbanov   بلغارستان ۲۰ فوریه ۱۹۸۸   پلوودیو، بلغارستان
۸۲٫۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۸۳٫۰ کیلوگرم Asen Zlatev   بلغارستان ۷ دسامبر ۱۹۸۶   ملبورن، استرالیا
دوضرب ۲۲۵٫۰ کیلوگرم Asen Zlatev   بلغارستان ۱۲ نوامبر ۱۹۸۶ قهرمانی جهان   صوفیه، بلغارستان
مجموع ۴۰۵٫۰ کیلوگرم یوری واردانیان   Soviet Union ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۴   وارنا، بلغارستان
۹۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۹۵٫۵ کیلوگرم Blagoy Blagoev   بلغارستان ۱ می ۱۹۸۳   وارنا، بلغارستان
دوضرب ۲۳۵٫۰ کیلوگرم آناتولی خراپاتی   Soviet Union ۲۹ آوریل ۱۹۸۸ European Championships   کاردیف، بریتانیا
مجموع ۴۲۲٫۵ کیلوگرم Viktor Solodov   Soviet Union ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۴   وارنا، بلغارستان
۱۰۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۲۰۰٫۵ کیلوگرم Nicu Vlad   رومانی ۱۴ نوامبر ۱۹۸۶ قهرمانی جهان   صوفیه، بلغارستان
دوضرب ۲۴۲٫۵ کیلوگرم Aleksandr Popov   Soviet Union ۵ مارس ۱۹۸۸   تالین، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
مجموع ۴۴۰٫۰ کیلوگرم Yury Zakharevich   Soviet Union ۴ مارس ۱۹۸۳   اودسا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
۱۱۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۲۱۰٫۰ کیلوگرم Yury Zakharevich   Soviet Union ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۸ Olympic Games   سئول، کره جنوبی
دوضرب ۲۵۰٫۵ کیلوگرم Yury Zakharevich   Soviet Union ۳۰ آوریل ۱۹۸۸ European Championships   کاردیف، بریتانیا
مجموع ۴۵۵٫۰ کیلوگرم Yury Zakharevich   Soviet Union ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۸ Olympic Games   سئول، کره جنوبی
+۱۱۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۲۱۶٫۰ کیلوگرم Antonio Krastev   بلغارستان ۱۳ سپتامبر ۱۹۸۷ قهرمانی جهان   استراوا، چکسلواکی
دوضرب ۲۶۶٫۰ کیلوگرم لئونید تاراننکو   Soviet Union ۲۶ نوامبر ۱۹۸۸   کانبرا، استرالیا
مجموع ۴۷۵٫۰ کیلوگرم لئونید تاراننکو   Soviet Union ۲۶ نوامبر ۱۹۸۸   کانبرا، استرالیا

مردان (۱۹۲۰–۱۹۷۲)ویرایش

نوع رکورد نام ورزشکار ملیت تاریخ نوع مسابقات مکان Ref
۵۲ کیلوگرم
Press ۱۲۰٫۵ کیلوگرم Adam Gnatov   اتحاد جماهیر شوروی ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۲ Baltic Cup   ریگا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
یک‌ضرب ۱۰۵٫۰ کیلوگرم Aung Gyi   میانمار ۲۷ اوت ۱۹۷۲ Olympic Games   مونیخ، آلمان غربی
دوضرب ۱۳۲٫۵ کیلوگرم Charlie Depthios   Indonesia ۲۷ اوت ۱۹۷۲ Olympic Games   مونیخ، آلمان غربی
مجموع ۳۴۲٫۵ کیلوگرم Sándor Holczreiter   Hungary ۱۲ سپتامبر ۱۹۷۰ قهرمانی جهان   کلمبوس، ایالات متحده آمریکا
۵۶ کیلوگرم
Press ۱۲۸٫۵ کیلوگرم محمد نصیری   ایران ۱۰ ژوئیه ۱۹۷۲   تهران، ایران
یک‌ضرب ۱۱۵٫۰ کیلوگرم Koji Miki   Japan ۲۳ اکتبر ۱۹۷۲   کاگوشیما، ژاپن
دوضرب ۱۵۰٫۰ کیلوگرم محمد نصیری   ایران ۱۳ اکتبر ۱۹۶۸ Olympic Games   مکزیکو سیتی، مکزیک
مجموع ۳۷۷٫۵ کیلوگرم ایمره فولدی   Hungary ۲۸ اوت ۱۹۷۲ Olympic Games   مونیخ، آلمان غربی
۶۰ کیلوگرم
Press ۱۳۷٫۵ کیلوگرم ایمره فولدی   Hungary ۴ مارس ۱۹۷۲ Pre-Olympic نوع مسابقات   اولم، آلمان غربی
یک‌ضرب ۱۲۵٫۵ کیلوگرم Yoshinobu Miyake   Japan ۲۸ اکتبر ۱۹۶۹   ماتسوئورا، ناگازاکی، ژاپن
دوضرب ۱۵۷٫۵ کیلوگرم نورایر نوریکیان   بلغارستان ۲۹ اوت ۱۹۷۲ Olympic Games   مونیخ، آلمان غربی
مجموع ۴۰۲٫۵ کیلوگرم Dito Shanidze   اتحاد جماهیر شوروی ۱۲ آوریل ۱۹۷۲ ملیتal Championships   تالین، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
۶۷٫۵ کیلوگرم
Press ۱۵۷٫۵ کیلوگرم Mladen Kuchev   بلغارستان ۳۰ اوت ۱۹۷۲ Olympic Games   مونیخ، آلمان غربی
یک‌ضرب ۱۳۷٫۵ کیلوگرم Waldemar Baszanowski   Poland ۲۳ آوریل ۱۹۷۱ ملیتal Championships   لوبلین، لهستان
دوضرب ۱۷۷٫۵ کیلوگرم Mukharby Kirzhinov   اتحاد جماهیر شوروی ۳۰ اوت ۱۹۷۲ Olympic Games   مونیخ، آلمان غربی
مجموع ۴۶۰٫۰ کیلوگرم Mukharby Kirzhinov   اتحاد جماهیر شوروی ۳۰ اوت ۱۹۷۲ Olympic Games   مونیخ، آلمان غربی
۷۵ کیلوگرم
Press ۱۶۶٫۵ کیلوگرم Aleksandr Kolodkov   اتحاد جماهیر شوروی ۱۹ مارس ۱۹۷۲   بولنس، سوئد
یک‌ضرب ۱۴۷٫۵ کیلوگرم Mohamed Tarabulsi   Lebanon ۱۱ نوامبر ۱۹۷۲   بیروت، لبنان
دوضرب ۱۸۷٫۵ کیلوگرم Viktor Kurentsov   اتحاد جماهیر شوروی ۱۶ اکتبر ۱۹۶۸ Olympic Games   مکزیکو سیتی، مکزیک
مجموع ۴۸۵٫۰ کیلوگرم Yordan Bikov   بلغارستان ۳۱ اوت ۱۹۷۲ Olympic Games   مونیخ، آلمان غربی
۸۲٫۵ کیلوگرم
Press ۱۷۸٫۵ کیلوگرم Gennady Ivanchenko   اتحاد جماهیر شوروی ۱۸ می ۱۹۷۲   ریگا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
یک‌ضرب ۱۶۰٫۰ کیلوگرم David Rigert   اتحاد جماهیر شوروی ۲۴ دسامبر ۱۹۷۲ USSR Cup   سوچی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
دوضرب ۲۰۱٫۰ کیلوگرم David Rigert   اتحاد جماهیر شوروی ۲۴ دسامبر ۱۹۷۲ USSR Cup   سوچی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
مجموع ۵۲۷٫۵ کیلوگرم Valery Shary   اتحاد جماهیر شوروی ۱۴ می ۱۹۷۲   مسکو، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
۹۰ کیلوگرم
Press ۱۹۸٫۰ کیلوگرم David Rigert   اتحاد جماهیر شوروی ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۲ Baltic Cup   ریگا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
یک‌ضرب ۱۶۷٫۵ کیلوگرم David Rigert   اتحاد جماهیر شوروی ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۲ Baltic Cup   ریگا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
دوضرب ۲۱۰٫۵ کیلوگرم Vasily Kolotov   اتحاد جماهیر شوروی ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۲ Baltic Cup   ریگا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
مجموع ۵۶۲٫۵ کیلوگرم David Rigert   اتحاد جماهیر شوروی ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۲ Baltic Cup   ریگا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
۱۱۰ کیلوگرم
Press ۲۱۳٫۵ کیلوگرم Yury Kozin   اتحاد جماهیر شوروی ۱۴ ژوئیه ۱۹۷۲ Baltic Cup   ریگا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
یک‌ضرب ۱۷۵٫۵ کیلوگرم Pavel Pervushin   اتحاد جماهیر شوروی ۲۵ دسامبر ۱۹۷۲ USSR Cup   سوچی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
دوضرب ۲۲۲٫۵ کیلوگرم یان تالتس   اتحاد جماهیر شوروی ۲۰ می ۱۹۷۲ European Championships   کونستانس، رومانی
مجموع ۵۹۰٫۰ کیلوگرم Valery Yakubovsky   اتحاد جماهیر شوروی ۱۴ می ۱۹۷۲   مسکو، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
+۱۱۰ کیلوگرم
Press ۲۳۶٫۵ کیلوگرم واسیلی آلکسیف   اتحاد جماهیر شوروی ۱۵ آوریل ۱۹۷۲ ملیتal Championships   تالین، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
یک‌ضرب ۱۸۰٫۰ کیلوگرم واسیلی آلکسیف   اتحاد جماهیر شوروی ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۱   مسکو، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
دوضرب ۲۳۷٫۵ کیلوگرم واسیلی آلکسیف   اتحاد جماهیر شوروی ۱۵ آوریل ۱۹۷۲ ملیتal Championships   تالین، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
مجموع ۶۴۵٫۰ کیلوگرم واسیلی آلکسیف   اتحاد جماهیر شوروی ۱۵ آوریل ۱۹۷۲ ملیتal Championships   تالین، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

زنان (۱۹۹۸–۲۰۱۸)ویرایش

نوع رکورد نام ورزشکار ملیت تاریخ نوع مسابقات مکان منبع
۴۸ کیلوگرم
یک‌ضرب ۹۸ کیلوگرم یانگ لیان   China ۱ اکتبر ۲۰۰۶ قهرمانی جهان   سانتو دومینگو، جمهوری دومینیکن
دوضرب ۱۲۱ کیلوگرم نورجان تایلان   Turkey ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰ قهرمانی جهان   آنتالیا، ترکیه [۱۰]
مجموع ۲۱۷ کیلوگرم یانگ لیان   China ۱ اکتبر ۲۰۰۶ قهرمانی جهان   سانتو دومینگو، جمهوری دومینیکن
۵۳ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۰۳ کیلوگرم لی پینگ   China ۱۴ نوامبر ۲۰۱۰ Asian Games   گوانگ‌ژو، چین [۱۱]
دوضرب ۱۳۴ کیلوگرم زولفیا چینشانلو   Kazakhstan ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ قهرمانی جهان   آلماتی، قزاقستان
مجموع ۲۳۳ کیلوگرم هسو شوچینگ   Chinese Taipei ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ بازی‌های آسیایی   اینچئون، کره جنوبی
۵۸ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۱۲ کیلوگرم بویانکا کوستووا   Azerbaijan ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ قهرمانی جهان   هیوستون، آمریکا [۲]
دوضرب ۱۴۱ کیلوگرم Qiu Hongmei   China ۲۳ آوریل ۲۰۰۷ Asian Championships   تایان، چین
مجموع ۲۵۲ کیلوگرم بویانکا کوستووا   Azerbaijan ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ قهرمانی جهان   هیوستون، آمریکا [۲]
۶۳ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۱۷ کیلوگرم سوتلانا تزاراوکیوف   Russia ۸ نوامبر ۲۰۱۱ World Championships   پاریس، فرانسه [۱۲]
دوضرب ۱۴۶ کیلوگرم دنگ وی   China ۹ اوت ۲۰۱۶ بازی‌های المپیک   ریو دو ژانیرو، برزیل [۱۳]
مجموع ۲۶۱ کیلوگرم دنگ وی   China ۹ اوت ۲۰۱۶ بازی‌های المپیک   ریو دو ژانیرو، برزیل [۱۳]
۶۹ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۲۸ کیلوگرم Liu Chunhong   China ۱۳ اوت ۲۰۰۸ بازی‌های المپیک   پکن، چین
دوضرب ۱۵۸ کیلوگرم Liu Chunhong   China ۱۳ اوت ۲۰۰۸ بازی‌های المپیک   پکن، چین
مجموع ۲۸۶ کیلوگرم Liu Chunhong   China ۱۳ اوت ۲۰۰۸ بازی‌های المپیک   پکن، چین
۷۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۳۵ کیلوگرم ناتالیا زابولوتنایا   Russia ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱ President's Cup   بلگورود، روسیه [۱۴]
دوضرب ۱۶۴ کیلوگرم کیم اون-جو   North Korea ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴ بازی‌های آسیایی   اینچئون، کره جنوبی
مجموع ۲۹۶ کیلوگرم ناتالیا زابولوتنایا   Russia ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱ President's Cup   بلگورود، روسیه [۱۴]
۹۰ کیلوگرم
یکضرب ۱۳۰ کیلوگرم Viktoriya Shaymardanova   Ukraine ۲۱ اوت ۲۰۰۴ بازی‌های المپیک   آتن، یونان
دوضرب ۱۶۰ کیلوگرم هریپسیمه خورشودیان   Armenia ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۰ World Championships   آنتالیا، ترکیه
مجموع ۲۸۳ کیلوگرم هریپسیمه خورشودیان   Armenia ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۰ World Championships   آنتالیا، ترکیه
+۹۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۵۵ کیلوگرم تاتیانا کاشیرینا   Russia ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ قهرمانی جهان   آلماتی، قزاقستان
دوضرب ۱۹۳ کیلوگرم تاتیانا کاشیرینا   Russia ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ قهرمانی جهان   آلماتی، قزاقستان
مجموع ۳۴۸ کیلوگرم تاتیانا کاشیرینا   Russia ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ قهرمانی جهان   آلماتی، قزاقستان

زنان (۱۹۹۳–۱۹۹۷)ویرایش

نوع رکورد نام ورزشکار ملیت تاریخ نوع مسابقات مکان Ref
۴۶ کیلوگرم
یک‌ضرب ۸۱٫۵ کیلوگرم Jiang Yinsu   China ۱۱ می ۱۹۹۷ East Asian Games   بوسان، کره جنوبی
دوضرب ۱۰۵٫۵ کیلوگرم Xing Fen   China ۸ ژوئیه ۱۹۹۷ Asian Championships   یانگژو، چین
مجموع ۱۸۵٫۰ کیلوگرم Guan Hong   China ۴ آوریل ۱۹۹۶ Asian Championships   یاشیو، چیبا، ژاپن
۵۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۸۸٫۰ کیلوگرم Jiang Baoyu   China ۳ ژوئیه ۱۹۹۵ Asian Championships   بوسان، کره جنوبی
دوضرب ۱۱۰٫۵ کیلوگرم Liu Xiuhua   China ۳ اکتبر ۱۹۹۴ Asian Games   هیروشیما، ژاپن
مجموع ۱۹۷٫۵ کیلوگرم Liu Xiuhua   China ۳ اکتبر ۱۹۹۴ Asian Games   هیروشیما، ژاپن
۵۴ کیلوگرم
یک‌ضرب ۹۳٫۵ کیلوگرم Yang Xia   China ۹ ژوئیه ۱۹۹۷ Asian Championships   یانگژو، چین
دوضرب ۱۱۷٫۵ کیلوگرم Meng Xianjuan   China ۸ دسامبر ۱۹۹۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۰۷٫۵ کیلوگرم Yang Xia   China ۹ ژوئیه ۱۹۹۷ Asian Championships   یانگژو، چین
۵۹ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۰۰٫۰ کیلوگرم Zou Feie   China ۱۳ می ۱۹۹۷ East Asian Games   بوسان، کره جنوبی
دوضرب ۱۲۵٫۰ کیلوگرم Khassaraporn Suta   Thailand ۱۳ اکتبر ۱۹۹۷ Southeast Asian Games   جاکارتا، اندونزی
مجموع ۲۲۰٫۰ کیلوگرم Chen Xiaomin   China ۴ اکتبر ۱۹۹۴ Asian Games   هیروشیما، ژاپن
۶۴ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۰۷٫۵ کیلوگرم Chen Xiaomin   China ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۷ Asian Championships   یانگژو، چین
دوضرب ۱۳۱٫۰ کیلوگرم Chen Yanqing   China ۱۰ دسامبر ۱۹۹۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۳۵٫۰ کیلوگرم Li Hongyun   China ۲۲ نوامبر ۱۹۹۴ قهرمانی جهان   استانبول، ترکیه
۷۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۰۵٫۵ کیلوگرم Xiang Fenglan   China ۱۱ دسامبر ۱۹۹۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۳۰٫۵ کیلوگرم Xiang Fenglan   China ۱۱ دسامبر ۱۹۹۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۳۵٫۰ کیلوگرم Xiang Fenglan   China ۱۱ دسامبر ۱۹۹۷ World Championships   چیانگ مای، تایلند
۷۶ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۰۷٫۵ کیلوگرم Hua Ju   China ۱۲ دسامبر ۱۹۹۷ World Championships   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۴۰٫۵ کیلوگرم Hua Ju   China ۱۲ دسامبر ۱۹۹۷ World Championships   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۴۷٫۵ کیلوگرم Hua Ju   China ۱۲ دسامبر ۱۹۹۷ World Championships   چیانگ مای، تایلند
۸۳ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۱۷٫۵ کیلوگرم Tang Weifang   China ۱۳ دسامبر ۱۹۹۷ World Championships   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۴۳٫۰ کیلوگرم Tang Weifang   China ۱۳ دسامبر ۱۹۹۷ World Championships   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۶۰٫۰ کیلوگرم Tang Weifang   China ۱۳ دسامبر ۱۹۹۷ World Championships   چیانگ مای، تایلند
+۸۳ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۱۲٫۵ کیلوگرم Wang Yanmei   China ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۷ Asian Championships   یانگژو، چین
دوضرب ۱۵۵٫۰ کیلوگرم Li Yajuan   China ۲۰ نوامبر ۱۹۹۳ World Championships   ملبورن، استرالیا
مجموع ۲۶۰٫۰ کیلوگرم Li Yajuan   China ۲۰ نوامبر ۱۹۹۳ World Championships   ملبورن، استرالیا

زنان (۱۹۸۸–۱۹۹۲)ویرایش

نوع رکورد نام ورزشکار ملیت تاریخ نوع مسابقات مکان Ref
۴۴ کیلوگرم
یک‌ضرب ۷۷٫۵ کیلوگرم Xing Fen   China ۲۱ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۰۲٫۵ کیلوگرم Xing Fen   China ۲۱ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۱۸۰٫۰ کیلوگرم Xing Fen   China ۲۱ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
۴۸ کیلوگرم
یک‌ضرب ۸۳٫۰ کیلوگرم Liao Shuping   China ۲۱ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۰۵٫۵ کیلوگرم Liao Shuping   China ۲۱ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۱۸۷٫۵ کیلوگرم Liu Xiuhua   China ۱۷ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
۵۲ کیلوگرم
یک‌ضرب ۸۷٫۵ کیلوگرم Peng Liping   China ۱۸ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
دوضرب ۱۱۵٫۰ کیلوگرم Peng Liping   China ۱۸ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
مجموع ۲۰۲٫۵ کیلوگرم Peng Liping   China ۱۸ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
۵۶ کیلوگرم
یک‌ضرب ۹۵٫۰ کیلوگرم Zhang Juhua   China ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۲۰٫۰ کیلوگرم Zhang Juhua   China ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۱۵٫۰ کیلوگرم Zhang Juhua   China ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
۶۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۰۰٫۰ کیلوگرم Su Yuanghong   China ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۲۵٫۰ کیلوگرم Li Hongyun   China ۲۰ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
مجموع ۲۲۲٫۵ کیلوگرم Li Hongyun   China ۲۰ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
۶۷٫۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۰۵٫۰ کیلوگرم Lei Li   China ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۳۲٫۵ کیلوگرم Lei Li   China ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۳۷٫۵ کیلوگرم Lei Li   China ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
۷۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۰۷٫۵ کیلوگرم Hua Ju   China ۲۲ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
دوضرب ۱۴۰٫۰ کیلوگرم Xing Shuwen   China ۲۳ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۴۲٫۵ کیلوگرم Zhang Xiaoli   China ۳ اکتبر ۱۹۹۱ World Championships   دوناشینگن، آلمان
۸۲٫۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۱۰٫۵ کیلوگرم Zang Lina   China ۲۳ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۴۵٫۰ کیلوگرم Zang Lina   China ۲۳ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۵۵٫۰ کیلوگرم Zang Lina   China ۲۳ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
+۸۲٫۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۱۵٫۰ کیلوگرم Li Yajuan   China ۲۴ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
دوضرب ۱۵۰٫۰ کیلوگرم Li Yajuan   China ۲۴ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
مجموع ۲۶۵٫۰ کیلوگرم Li Yajuan   China ۲۴ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ "Robi / Sinclair (New BW)". International Weightlifting Federation. Retrieved 26 September 2018.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ ۲٫۵ "2015 World Weightlifting Championships Results". فدراسیون جهانی وزنه‌برداری. Retrieved 22 November 2015.
 3. "Men's 56kg Group A". Rio 2016 official website. 7 August 2016. Retrieved 7 August 2016.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ "XXXI Olympic Games Weightlifting Results". IWF. 10 August 2016. Retrieved 11 August 2016.
 5. "1st International Fajr Cup Results". IWF. 31 May 2016. Retrieved 31 May 2016.
 6. "Men's 85kg Results" (PDF). Rio 2016 official website. 12 August 2016. Archived from the original (PDF) on 20 September 2016. Retrieved 13 August 2016.
 7. Ashgabat 2017 official website (PDF). 23 September 2017 http://ashgabat2017.com/atos/ashgabat17/resAG2017/pdf/AG2017/WL/AG2017_WL_C73_WLM094000.pdf. Retrieved 23 September 2017. Unknown parameter |titl= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 8. «نتایج مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۱۷» (PDF). فدراسیون وزنه‌برداری اروپا.
 9. "Men's +105kg Results" (PDF). Rio 2016 official website. 16 August 2016. Archived from the original (PDF) on 20 September 2016. Retrieved 17 August 2016.
 10. «Weightlifting world رکورد for Nurcan Taylan». www.channelstv.com. ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ آوریل ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۳ اوت ۲۰۱۲. از پارامتر ناشناخته |accessتاریخ= صرف‌نظر شد (کمک)
 11. «China's lifter Li Ping defends the title with two world رکوردs at Guangzhou Asiad». www.english.peopledaily.com.cn. ۱۵ نوامبر ۲۰۱۰. از پارامتر ناشناخته |accessتاریخ= صرف‌نظر شد (کمک)
 12. «Russia grabs gold at Paris weightlifting champs». www.english.ruvr.ru. ۹ نوامبر ۲۰۱۱. از پارامتر ناشناخته |accessتاریخ= صرف‌نظر شد (کمک)[پیوند مرده]
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ "Women's 63kg Results" (PDF). Rio 2016 official website. 9 August 2016. Archived from the original (PDF) on 20 September 2016. Retrieved 9 August 2016.
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ «Two Russian رکوردs in weightlifting». www.english.ruvr.ru. ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱. از پارامتر ناشناخته |accessتاریخ= صرف‌نظر شد (کمک)[پیوند مرده]

پیوند به بیرونویرایش