فهرست رکوردهای جهانی در وزنه‌برداری المپیک

فهرست

این لیست حاوی رکوردهای جهانی رشته وزنه‌برداری است. رکوردها شامل تمامی اوزان و همچنین هر دو حرکت یک‌ضرب و دو ضرب است.

نشان این رشته.

رکوردهای کنونی ویرایش

مردان ویرایش

[۱][۲]

رویداد رکورد ورزشکار کشور تاریخ دیدار مکان منبع
۵۵ کیلوگرم
یکضرب 135 کیلوگرم World Standard
دوضرب 166 کیلوگرم ام یون-چول   کره شمالی ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا, تایلند [۳]
مجموع 294 کیلوگرم ام یون-چول   کره شمالی ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا, تایلند [۳]
61 کیلوگرم
یکضرب 145 کیلوگرم لی فابین   چین ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا, تایلند [۳]
دوضرب 174 کیلوگرم اکو یولی ایراوان   اندونزی ۳ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد, ترکمنستان [۴]
مجموع 318 کیلوگرم لی فابین   چین ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا, تایلند [۳]
67 کیلوگرم
یکضرب 155 کیلوگرم Huang Minhao   چین ۶ ژوئیه ۲۰۱۹ Olympics Test Event   توکیو, ژاپن [۵]
دوضرب 188 کیلوگرم Pak Jong-ju   کره شمالی ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا, تایلند [۳]
مجموع 339 کیلوگرم چن لیجون   چین ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ قهرمانی آسیا الگو:IRAN

}} [[افشین سلطان آبادی ]], ایران

[۶]
73 کیلوگرم
یکضرب 169 کیلوگرم شی ژیونگ   چین ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند, ازبکستان
دوضرب 198 کیلوگرم شی ژیونگ   چین ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹ World Cup   تیانجین, چین [۷]
مجموع 364 کیلوگرم شی ژیونگ   چین ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱ بازی‌های المپیک   توکیو, ژاپن [۸]
81 کیلوگرم
یکضرب 175 کیلوگرم لی دایین   چین ۲۱ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند, ازبکستان
دوضرب 207 کیلوگرم لو شیائوجون   چین ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا, تایلند [۳]
مجموع 378 کیلوگرم لو شیائوجون   چین ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا, تایلند [۳]
89 کیلوگرم
یکضرب 179 کیلوگرم World Standard
دوضرب 216 کیلوگرم World Standard
مجموع 387 کیلوگرم World Standard
96 کیلوگرم
یکضرب 186 کیلوگرم سهراب مرادی   ایران ۷ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد, ترکمنستان [۹]
دوضرب 231 کیلوگرم تیان تائو   چین ۷ ژوئیه ۲۰۱۹ Olympics Test Event   توکیو, ژاپن [۵]
مجموع 416 کیلوگرم سهراب مرادی   ایران ۷ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد, ترکمنستان [۹]
102 کیلوگرم
یکضرب 191 کیلوگرم World Standard
دوضرب 231 کیلوگرم World Standard
مجموع 412 کیلوگرم World Standard
109 کیلوگرم
یکضرب 200 کیلوگرم Yang Zhe   چین ۲۴ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند, ازبکستان
دوضرب 241 کیلوگرم روسلان نورالدینوف   ازبکستان ۲۴ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند, ازبکستان
مجموع 435 کیلوگرم سیمون مارتیروسیان   ارمنستان ۹ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد, ترکمنستان [۱۰]
+109 کیلوگرم
یکضرب 225 کیلوگرم لاشا تالاخادزه   گرجستان ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ قهرمانی جهان   تاشکند، ازبکستان [۱۱]
دوضرب 267 کیلوگرم لاشا تالاخادزه   گرجستان ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ قهرمانی جهان   تاشکند، ازبکستان [۱۱]
مجموع 492 کیلوگرم لاشا تالاخادزه   گرجستان ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ قهرمانی جهان   تاشکند، ازبکستان [۱۱]

زنان ویرایش

[۱۲][۲]

رویداد رکورد ورزشکار کشور تاریخ دیدار جایگاه منبع
۴۵ کیلوگرم
یک ضرب ۸۵ کیلوگرم استاندارد جهانی
دو ضرب ۱۰۸ کیلوگرم استاندارد جهانی
مجموع ۱۹۱ کیلوگرم استاندارد جهانی
۴۹ کیلوگرم
یک ضرب ۹۶ کیلوگرم هو ژیهوی   چین ۱۷ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
دو ضرب ۱۱۹ کیلوگرم سایکوم میرابای چانو   هند ۱۷ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
مجموع ۲۱۳ کیلوگرم هو ژیهوی   چین ۱۷ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
۵۵ کیلوگرم
یک ضرب ۱۰۲ کیلوگرم لی یاجون   چین ۳ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد، ترکمنستان [۱۳]
دو ضرب ۱۲۹ کیلوگرم لیائو چیویون   چین ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۳]
مجموع ۲۲۷ کیلوگرم لیائو چیویون   چین ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۳]
۵۹ کیلوگرم
یک ضرب ۱۱۰ کیلوگرم کو سینگ چون   تایوان ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
دو ضرب ۱۴۰ کیلوگرم کو سینگ چون   تایوان ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۳]
مجموع ۲۴۷ کیلوگرم کو سینگ چون   تایوان ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
۶۴ کیلوگرم
یک ضرب ۱۱۷ کیلوگرم دنگ وی   چین ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ جام جهانی   تیانجین، چین [۷]
دو ضرب ۱۴۵ کیلوگرم دنگ وی   چین ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۳]
مجموع ۲۶۱ کیلوگرم دنگ وی   چین ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۳]
۷۱ کیلوگرم
یک ضرب ۱۱۷ کیلوگرم استاندارد جهانی
دو ضرب ۱۵۲ کیلوگرم Zhang Wangli   چین ۶ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد، ترکمنستان [۱۴]
مجموع ۲۶۷ کیلوگرم Zhang Wangli   چین ۶ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد، ترکمنستان [۱۴]
۷۶ کیلوگرم
یک ضرب ۱۲۴ کیلوگرم ریم جونگ-سیم   کره شمالی ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۳]
دو ضرب ۱۵۶ کیلوگرم Zhang Wangli   چین ۲۶ فوریه ۲۰۱۹ جام جهانی   فوجو، چین [۱۵]
مجموع ۲۷۸ کیلوگرم ریم جونگ-سیم   کره شمالی ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ قهرمانی آسیا   نانگبو، چین [۶]
۸۱ کیلوگرم
یک ضرب ۱۲۷ کیلوگرم استاندارد جهانی
دو ضرب ۱۵۸ کیلوگرم استاندارد جهانی
مجموع ۲۸۳ کیلوگرم استاندارد جهانی
۸۷ کیلوگرم
یک ضرب ۱۳۲ کیلوگرم استاندارد جهانی
دو ضرب ۱۶۴ کیلوگرم استاندارد جهانی
مجموع ۲۹۴ کیلوگرم استاندارد جهانی
۸۷+ کیلوگرم
یک ضرب ۱۴۸ کیلوگرم لی ونون   چین ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
دو ضرب ۱۸۷ کیلوگرم لی ونون   چین ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان
مجموع ۳۳۵ کیلوگرم لی ونون   چین ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان

رکوردهای گذشته ویرایش

مردان (۱۹۹۸–۲۰۱۸) ویرایش

نوع رکورد ورزشکار ملیت تاریخ نوع مسابقه مکان منبع
۵۶ کیلوگرم
یک ضرب ۱۳۹ کیلوگرم وو جینگبیائو   چین ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵ قهرمانی جهان   هیوستون، آمریکا [۱۶]
دو ضرب ۱۷۱ کیلوگرم ام یون-چول   کره شمالی ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵ قهرمانی جهان   هیوستون، آمریکا [۱۶]
مجموع ۳۰۷ کیلوگرم لنگ چینگ‌چیان   چین ۷ اوت ۲۰۱۶ بازی‌های المپیک   ریو دو ژانیرو، برزیل [۱۷]
۶۲ کیلوگرم
یک ضرب ۱۵۴ کیلوگرم کیم اون-گوک   کره شمالی ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ بازی‌های آسیایی   اینچئون، کره جنوبی
دو ضرب ۱۸۳ کیلوگرم چن لیجون   چین ۲۲ نوامبر ۲۰۱۵ قهرمانی جهان   هیوستون، آمریکا [۱۶]
مجموع ۳۳۳ کیلوگرم چن لیجون   چین ۲۲ نوامبر ۲۰۱۵ قهرمانی جهان   هیوستون، آمریکا [۱۶]
۶۹ کیلوگرم
یک ضرب ۱۶۶ کیلوگرم لیائو هوی   چین ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ قهرمانی جهان   آلماتی، قزاقستان
دو ضرب ۱۹۸ کیلوگرم لیائو هوی   چین ۲۳ اکتبر ۲۰۱۳ قهرمانی جهان   وروتسواف، لهستان
مجموع ۳۵۹ کیلوگرم لیائو هوی   چین ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ قهرمانی جهان   آلماتی، قزاقستان
۷۷ کیلوگرم
یک ضرب ۱۷۷ کیلوگرم لو چیائوجون   چین ۱۰ اوت ۲۰۱۶ بازی‌های المپیک   ریو دو ژانیرو، برزیل [۱۸]
دو ضرب ۲۱۴ کیلوگرم نجات رحیموف   قزاقستان ۱۰ اوت ۲۰۱۶ بازی‌های المپیک   ریو دو ژانیرو، برزیل [۱۸]
مجموع ۳۸۰ کیلوگرم لو چیائوجون   چین ۴ اکتبر ۲۰۱۳ قهرمانی جهان   وروتسواف، لهستان
۸۵ کیلوگرم
یک ضرب ۱۸۷ کیلوگرم آندری ریباکو   بلاروس ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند
دو ضرب ۲۲۰ کیلوگرم کیانوش رستمی   ایران ۳۱ مه ۲۰۱۶ جام فجر   تهران، ایران [۱۹]
مجموع ۳۹۶ کیلوگرم کیانوش رستمی   ایران ۱۲ اوت ۲۰۱۶ بازی‌های المپیک   ریو دو ژانیرو، برزیل [۲۰]
۹۴ کیلوگرم
یک ضرب ۱۸۹ کیلوگرم سهراب مرادی   ایران ۲۵ اوت ۲۰۱۸ بازی‌های آسیایی   جاکارتا، اندونزی
دو ضرب ۲۳۳ کیلوگرم سهراب مرادی   ایران ۴ دسامبر ۲۰۱۷ قهرمانی جهان  آناهایم، آمریکا
مجموع ۴۱۷ کیلوگرم سهراب مرادی   ایران ۴دسامبر۲۰۱۷ قهرمانی جهان  آناهایم، آمریکا [۲۱]
۱۰۵ کیلوگرم
یک ضرب ۲۰۰ کیلوگرم اندری آرمانو   بلاروس ۱۸ اوت ۲۰۰۸ بازیهای المپیک   پکن، چین
دو ضرب ۲۴۶ کیلوگرم ایلیا ایلین   قزاقستان ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ جام ریاست‌جمهوری   گروزنی، روسیه
مجموع ۴۳۷ کیلوگرم ایلیا ایلین   قزاقستان ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ جام ریاست‌جمهوری   گروزنی، روسیه
۱۰۵+ کیلوگرم
یک ضرب ۲۲۰ کیلوگرم لاشا تالاخادزه   گرجستان ۶ دسامبر ۲۰۱۷ قهرمانی جهان   آناهایم، آمریکا [۲۲]
دو ضرب ۲۶۳٫۵ کیلوگرم حسین رضازاده   ایران ۲۵ اوت ۲۰۰۴ بازی‌های المپیک   آتن، یونان
مجموع ۴۷۷ کیلوگرم لاشا تالاخادزه   گرجستان ۶ دسامبر ۲۰۱۷ قهرمانی جهان   آناهایم، آمریکا [۲۳]

مردان (۱۹۹۳–۱۹۹۷) ویرایش

رویداد رکورد ورزشکار ملیت تاریخ دیدار مکان منبع
۵۴ کیلوگرم
یک ضرب ۱۳۲٫۵ کیلوگرم خلیل موتلو   ترکیه ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۶ بازی‌های المپیک   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
دو ضرب ۱۶۰٫۵ کیلوگرم Lan Shizhang   چین ۶ دسامبر ۱۹۹۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۹۰٫۰ کیلوگرم خلیل موتلو   ترکیه ۱۸ نوامبر ۱۹۹۴ قهرمانی جهان   استانبول، ترکیه
۵۹ کیلوگرم
یک ضرب ۱۴۰٫۰ کیلوگرم Hafız Süleymanoğlu   ترکیه ۳ مه ۱۹۹۵ قهرمانی اروپا   ورشو، لهستان
دو ضرب ۱۷۰٫۰ کیلوگرم Nikolay Peshalov   بلغارستان ۳ مه ۱۹۹۵ قهرمانی اروپا   ورشو، لهستان
مجموع ۳۰۷٫۵ کیلوگرم تانگ لینگشنگ   چین ۲۱ ژوئیه ۱۹۹۶ بازی‌های المپیک   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
۶۴ کیلوگرم
یک ضرب ۱۵۰٫۰ کیلوگرم Wang Guohua   چین ۱۲ ه ۱۹۹۷ بازی‌های شرق آسیایی   بوسان، کره جنوبی
دو ضرب ۱۸۷٫۵ کیلوگرم والریوس لئونیدیس   یونان ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۶ بازی‌های المپیک   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
مجموع ۳۳۵٫۰ کیلوگرم نعیم سلیمان‌اوغلو   ترکیه ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۶ بازی‌های المپیک   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
۷۰ کیلوگرم
یک ضرب ۱۶۳٫۰ کیلوگرم Wan Jianhui   چین ۹ ژوئیه ۱۹۹۷ قهرمانی آسیا   یانگژو، چین
دو ضرب ۱۹۵٫۵ کیلوگرم ژان شوگانگ   چین ۹ دسامبر ۱۹۹۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۳۵۷٫۵ کیلوگرم ژان شوگانگ   چین ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۶ بازی‌های المپیک   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
۷۶ کیلوگرم
یک ضرب ۱۷۰٫۰ کیلوگرم Ruslan Savchenko   اوکراین ۱۶ نوامبر ۱۹۹۳ قهرمانی جهان   ملبورن، استرالیا
دو ضرب ۲۰۸٫۰ کیلوگرم پابلو لارا   کوبا ۲۰ آوریل ۱۹۹۶   سکسارد، مجارستان
مجموع ۳۷۲٫۵ کیلوگرم پابلو لارا   کوبا ۲۰ آوریل ۱۹۹۶   سکسارد، مجارستان
۸۳ کیلوگرم
یک ضرب ۱۸۰٫۰ کیلوگرم پیروس دیماس   یونان ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۶ بازی‌های المپیک   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
دو ضرب ۲۱۴٫۰ کیلوگرم Zhang Yong   چین ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۷ قهرمانی آسیا   یانگژو، چین
مجموع ۳۹۲٫۵ کیلوگرم پیروس دیماس   یونان ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۶ بازی‌های المپیک   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
۹۱ کیلوگرم
یک ضرب ۱۸۷٫۵ کیلوگرم Aleksey Petrov   روسیه ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۶ بازی‌های المپیک   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
دو ضرب ۲۲۸٫۵ کیلوگرم کاخی کاشیاشویلی   یونان ۶ مه ۱۹۹۵ قهرمانی اروپا   ورشو، لهستان
مجموع ۴۱۲٫۵ کیلوگرم Aleksey Petrov   روسیه ۷ مه ۱۹۹۴ قهرمانی اروپا   سکلو، جمهوری چک
۹۹ کیلوگرم
یک ضرب ۱۹۲٫۵ کیلوگرم Sergey Syrtsov   روسیه ۲۵ نوامبر ۱۹۹۴ قهرمانی جهان   استانبول، ترکیه
دو ضرب ۲۳۵٫۰ کیلوگرم کاخی کاشیاشویلی   یونان ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۶ بازی‌های المپیک   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
مجموع ۴۲۰٫۰ کیلوگرم کاخی کاشیاشویلی   یونان ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۶ بازی‌های المپیک   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
۱۰۸ کیلوگرم
یک ضرب ۲۰۰٫۰ کیلوگرم تیمور تایمازوف   اوکراین ۲۶ نوامبر ۱۹۹۴ قهرمانی جهان   استانبول، ترکیه
دو ضرب ۲۳۶٫۰ کیلوگرم تیمور تایمازوف   اوکراین ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۶ بازی‌های المپیک   آتلانتا، ایالات متحده آمریکا
مجموع ۴۳۵٫۰ کیلوگرم تیمور تایمازوف   اوکراین ۲۶ نوامبر ۱۹۹۴ قهرمانی جهان   استانبول، ترکیه
+۱۰۸ کیلوگرم
یک ضرب ۲۰۵٫۰ کیلوگرم الکساندر کورلوویچ   بلاروس ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴ قهرمانی جهان   استانبول، ترکیه
دو ضرب ۲۶۲٫۵ کیلوگرم آندری چمرکین   روسیه ۱۴ دسامبر ۱۹۹۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۴۶۲٫۵ کیلوگرم آندری چمرکین   روسیه ۱۴ دسامبر ۱۹۹۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند

مردان (۱۹۷۳–۱۹۹۲) ویرایش

نوع رکورد نام ورزشکار ملیت تاریخ نوع مسابقات مکان Ref
۵۲ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۲۰٫۵ کیلوگرم Zhang Zairong   چین ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۱ قهرمانی جهان   دوناشینگن، آلمان
دوضرب ۱۵۵٫۵ کیلوگرم Ivan Ivanov   بلغارستان ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۱ قهرمانی جهان   دوناشینگن، آلمان
مجموع ۲۷۲٫۵ کیلوگرم Ivan Ivanov   بلغارستان ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۹ قهرمانی جهان   آتن، یونان
۵۶ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۳۵٫۰ کیلوگرم لیو شوبین   چین ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۱ قهرمانی جهان   دوناشینگن، آلمان
دوضرب ۱۷۳٫۰ کیلوگرم نعیم سلیمان‌اوغلو   بلغارستان ۱۹۸۴ World Cup   سارایوو، یوگسلاوی
مجموع ۳۰۵٫۰ کیلوگرم نعیم سلیمان‌اوغلو   بلغارستان ۱۹۸۴ World Cup   سارایوو، یوگسلاوی
۶۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۵۲٫۵ کیلوگرم نعیم سلیمان‌اوغلو   ترکیه ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۸ Olympic Games   سئول، کره جنوبی
دوضرب ۱۹۰٫۰ کیلوگرم نعیم سلیمان‌اوغلو   ترکیه ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۸ Olympic Games   سئول، کره جنوبی
مجموع ۳۴۲٫۵ کیلوگرم نعیم سلیمان‌اوغلو   ترکیه ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۸ Olympic Games   سئول، کره جنوبی
۶۷٫۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۶۰٫۰ کیلوگرم ایسرائل میلیتوسیان   اتحاد جماهیر شوروی ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۹ قهرمانی جهان   آتن، یونان
دوضرب ۲۰۰٫۵ کیلوگرم Mikhail Petrov   بلغارستان ۸ سپتامبر ۱۹۸۷ قهرمانی جهان   استراوا، چکسلواکی
مجموع ۳۵۵٫۰ کیلوگرم Mikhail Petrov   بلغارستان ۱۲ می ۱۹۸۷   سئول، کره جنوبی
۷۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۷۰٫۰ کیلوگرم Angel Genchev   بلغارستان ۱۲ نوامبر ۱۹۸۷   میشکولتس، مجارستان
دوضرب ۲۱۵٫۵ کیلوگرم الکساندر واربانوف   بلغارستان ۱۲ می ۱۹۸۷   سئول، کره جنوبی
مجموع ۳۸۲٫۵ کیلوگرم الکساندر واربانوف   بلغارستان ۲۰ فوریه ۱۹۸۸   پلوودیو، بلغارستان
۸۲٫۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۸۳٫۰ کیلوگرم آسن زلاتف   بلغارستان ۷ دسامبر ۱۹۸۶   ملبورن، استرالیا
دوضرب ۲۲۵٫۰ کیلوگرم آسن زلاتف   بلغارستان ۱۲ نوامبر ۱۹۸۶ قهرمانی جهان   صوفیه، بلغارستان
مجموع ۴۰۵٫۰ کیلوگرم یوری واردانیان   اتحاد جماهیر شوروی ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۴   وارنا، بلغارستان
۹۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۹۵٫۵ کیلوگرم بلاگوی بلاگوئف   بلغارستان ۱ می ۱۹۸۳   وارنا، بلغارستان
دوضرب ۲۳۵٫۰ کیلوگرم آناتولی خراپاتی   اتحاد جماهیر شوروی ۲۹ آوریل ۱۹۸۸ European Championships   کاردیف، بریتانیا
مجموع ۴۲۲٫۵ کیلوگرم Viktor Solodov   اتحاد جماهیر شوروی ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۴   وارنا، بلغارستان
۱۰۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۲۰۰٫۵ کیلوگرم نیکو ولاد   رومانی ۱۴ نوامبر ۱۹۸۶ قهرمانی جهان   صوفیه، بلغارستان
دوضرب ۲۴۲٫۵ کیلوگرم Aleksandr Popov   اتحاد جماهیر شوروی ۵ مارس ۱۹۸۸   تالین، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
مجموع ۴۴۰٫۰ کیلوگرم یوری زاخارویچ   اتحاد جماهیر شوروی ۴ مارس ۱۹۸۳   اودسا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
۱۱۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۲۱۰٫۰ کیلوگرم یوری زاخارویچ   اتحاد جماهیر شوروی ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۸ Olympic Games   سئول، کره جنوبی
دوضرب ۲۵۰٫۵ کیلوگرم یوری زاخارویچ   اتحاد جماهیر شوروی ۳۰ آوریل ۱۹۸۸ European Championships   کاردیف، بریتانیا
مجموع ۴۵۵٫۰ کیلوگرم یوری زاخارویچ   اتحاد جماهیر شوروی ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۸ Olympic Games   سئول، کره جنوبی
+۱۱۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۲۱۶٫۰ کیلوگرم Antonio Krastev   بلغارستان ۱۳ سپتامبر ۱۹۸۷ قهرمانی جهان   استراوا، چکسلواکی
دوضرب ۲۶۶٫۰ کیلوگرم لئونید تاراننکو   اتحاد جماهیر شوروی ۲۶ نوامبر ۱۹۸۸   کانبرا، استرالیا
مجموع ۴۷۵٫۰ کیلوگرم لئونید تاراننکو   اتحاد جماهیر شوروی ۲۶ نوامبر ۱۹۸۸   کانبرا، استرالیا

مردان (۱۹۲۰–۱۹۷۲) ویرایش

نوع رکورد نام ورزشکار ملیت تاریخ نوع مسابقات مکان Ref
۵۲ کیلوگرم
Press ۱۲۰٫۵ کیلوگرم Adam Gnatov   اتحاد جماهیر شوروی ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۲ Baltic Cup   ریگا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
یک‌ضرب ۱۰۵٫۰ کیلوگرم Aung Gyi   برمه ۲۷ اوت ۱۹۷۲ Olympic Games   مونیخ، آلمان غربی
دوضرب ۱۳۲٫۵ کیلوگرم Charlie Depthios   اندونزی ۲۷ اوت ۱۹۷۲ Olympic Games   مونیخ، آلمان غربی
مجموع ۳۴۲٫۵ کیلوگرم شاندور هولسریتر   مجارستان ۱۲ سپتامبر ۱۹۷۰ قهرمانی جهان   کلمبوس، ایالات متحده آمریکا
۵۶ کیلوگرم
Press ۱۲۸٫۵ کیلوگرم محمد نصیری   ایران ۱۰ ژوئیه ۱۹۷۲   تهران، ایران
یک‌ضرب ۱۱۵٫۰ کیلوگرم Koji Miki   ژاپن ۲۳ اکتبر ۱۹۷۲   کاگوشیما، ژاپن
دوضرب ۱۵۰٫۰ کیلوگرم محمد نصیری   ایران ۱۳ اکتبر ۱۹۶۸ Olympic Games   مکزیکو سیتی، مکزیک
مجموع ۳۷۷٫۵ کیلوگرم ایمره فولدی   مجارستان ۲۸ اوت ۱۹۷۲ Olympic Games   مونیخ، آلمان غربی
۶۰ کیلوگرم
Press ۱۳۷٫۵ کیلوگرم ایمره فولدی   مجارستان ۴ مارس ۱۹۷۲ Pre-Olympic نوع مسابقات   اولم، آلمان غربی
یک‌ضرب ۱۲۵٫۵ کیلوگرم یوشینوبو میاکه   ژاپن ۲۸ اکتبر ۱۹۶۹   ماتسوئورا، ناگازاکی، ژاپن
دوضرب ۱۵۷٫۵ کیلوگرم نورایر نوریکیان   بلغارستان ۲۹ اوت ۱۹۷۲ Olympic Games   مونیخ، آلمان غربی
مجموع ۴۰۲٫۵ کیلوگرم دیو شانیدزه   اتحاد جماهیر شوروی ۱۲ آوریل ۱۹۷۲ ملیتal Championships   تالین، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
۶۷٫۵ کیلوگرم
Press ۱۵۷٫۵ کیلوگرم ملادن کوچف   بلغارستان ۳۰ اوت ۱۹۷۲ Olympic Games   مونیخ، آلمان غربی
یک‌ضرب ۱۳۷٫۵ کیلوگرم والدمار باشانوفسکی   لهستان ۲۳ آوریل ۱۹۷۱ ملیتal Championships   لوبلین، لهستان
دوضرب ۱۷۷٫۵ کیلوگرم موخاربی کیرژینوف   اتحاد جماهیر شوروی ۳۰ اوت ۱۹۷۲ Olympic Games   مونیخ، آلمان غربی
مجموع ۴۶۰٫۰ کیلوگرم موخاربی کیرژینوف   اتحاد جماهیر شوروی ۳۰ اوت ۱۹۷۲ Olympic Games   مونیخ، آلمان غربی
۷۵ کیلوگرم
Press ۱۶۶٫۵ کیلوگرم Aleksandr Kolodkov   اتحاد جماهیر شوروی ۱۹ مارس ۱۹۷۲   بولنس، سوئد
یک‌ضرب ۱۴۷٫۵ کیلوگرم محمد طرابلسی   لبنان ۱۱ نوامبر ۱۹۷۲   بیروت، لبنان
دوضرب ۱۸۷٫۵ کیلوگرم ویکتور کورنتسوف   اتحاد جماهیر شوروی ۱۶ اکتبر ۱۹۶۸ Olympic Games   مکزیکو سیتی، مکزیک
مجموع ۴۸۵٫۰ کیلوگرم یوردان بیکوف   بلغارستان ۳۱ اوت ۱۹۷۲ Olympic Games   مونیخ، آلمان غربی
۸۲٫۵ کیلوگرم
Press ۱۷۸٫۵ کیلوگرم Gennady Ivanchenko   اتحاد جماهیر شوروی ۱۸ می ۱۹۷۲   ریگا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
یک‌ضرب ۱۶۰٫۰ کیلوگرم دیوید ریگتر   اتحاد جماهیر شوروی ۲۴ دسامبر ۱۹۷۲ USSR Cup   سوچی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
دوضرب ۲۰۱٫۰ کیلوگرم دیوید ریگتر   اتحاد جماهیر شوروی ۲۴ دسامبر ۱۹۷۲ USSR Cup   سوچی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
مجموع ۵۲۷٫۵ کیلوگرم والری شاری   اتحاد جماهیر شوروی ۱۴ می ۱۹۷۲   مسکو، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
۹۰ کیلوگرم
Press ۱۹۸٫۰ کیلوگرم دیوید ریگتر   اتحاد جماهیر شوروی ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۲ Baltic Cup   ریگا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
یک‌ضرب ۱۶۷٫۵ کیلوگرم دیوید ریگتر   اتحاد جماهیر شوروی ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۲ Baltic Cup   ریگا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
دوضرب ۲۱۰٫۵ کیلوگرم Vasily Kolotov   اتحاد جماهیر شوروی ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۲ Baltic Cup   ریگا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
مجموع ۵۶۲٫۵ کیلوگرم دیوید ریگتر   اتحاد جماهیر شوروی ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۲ Baltic Cup   ریگا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
۱۱۰ کیلوگرم
Press ۲۱۳٫۵ کیلوگرم Yury Kozin   اتحاد جماهیر شوروی ۱۴ ژوئیه ۱۹۷۲ Baltic Cup   ریگا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
یک‌ضرب ۱۷۵٫۵ کیلوگرم Pavel Pervushin   اتحاد جماهیر شوروی ۲۵ دسامبر ۱۹۷۲ USSR Cup   سوچی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
دوضرب ۲۲۲٫۵ کیلوگرم یان تالتس   اتحاد جماهیر شوروی ۲۰ می ۱۹۷۲ European Championships   کونستانس، رومانی
مجموع ۵۹۰٫۰ کیلوگرم Valery Yakubovsky   اتحاد جماهیر شوروی ۱۴ می ۱۹۷۲   مسکو، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
+۱۱۰ کیلوگرم
Press ۲۳۶٫۵ کیلوگرم واسیلی آلکسیف   اتحاد جماهیر شوروی ۱۵ آوریل ۱۹۷۲ ملیتal Championships   تالین، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
یک‌ضرب ۱۸۰٫۰ کیلوگرم واسیلی آلکسیف   اتحاد جماهیر شوروی ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۱   مسکو، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
دوضرب ۲۳۷٫۵ کیلوگرم واسیلی آلکسیف   اتحاد جماهیر شوروی ۱۵ آوریل ۱۹۷۲ ملیتal Championships   تالین، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
مجموع ۶۴۵٫۰ کیلوگرم واسیلی آلکسیف   اتحاد جماهیر شوروی ۱۵ آوریل ۱۹۷۲ ملیتal Championships   تالین، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

زنان (۱۹۹۸–۲۰۱۸) ویرایش

نوع رکورد نام ورزشکار ملیت تاریخ نوع مسابقات مکان منبع
۴۸ کیلوگرم
یک‌ضرب ۹۸ کیلوگرم یانگ لیان   چین ۱ اکتبر ۲۰۰۶ قهرمانی جهان   سانتو دومینگو، جمهوری دومینیکن
دوضرب ۱۲۱ کیلوگرم نورجان تایلان   ترکیه ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰ قهرمانی جهان   آنتالیا، ترکیه [۲۴]
مجموع ۲۱۷ کیلوگرم یانگ لیان   چین ۱ اکتبر ۲۰۰۶ قهرمانی جهان   سانتو دومینگو، جمهوری دومینیکن
۵۳ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۰۳ کیلوگرم لی پینگ   چین ۱۴ نوامبر ۲۰۱۰ Asian Games   گوانگ‌ژو، چین [۲۵]
دوضرب ۱۳۴ کیلوگرم زولفیا چینشانلو   قزاقستان ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ قهرمانی جهان   آلماتی، قزاقستان
مجموع ۲۳۳ کیلوگرم هسو شوچینگ   تایوان ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ بازی‌های آسیایی   اینچئون، کره جنوبی
۵۸ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۱۲ کیلوگرم بویانکا کوستووا   جمهوری آذربایجان ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ قهرمانی جهان   هیوستون، آمریکا [۱۶]
دوضرب ۱۴۱ کیلوگرم Qiu Hongmei   چین ۲۳ آوریل ۲۰۰۷ Asian Championships   تایان، چین
مجموع ۲۵۲ کیلوگرم بویانکا کوستووا   جمهوری آذربایجان ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ قهرمانی جهان   هیوستون، آمریکا [۱۶]
۶۳ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۱۷ کیلوگرم سوتلانا تزاراوکیوف   روسیه ۸ نوامبر ۲۰۱۱ World Championships   پاریس، فرانسه [۲۶]
دوضرب ۱۴۶ کیلوگرم دنگ وی   چین ۹ اوت ۲۰۱۶ بازی‌های المپیک   ریو دو ژانیرو، برزیل [۲۷]
مجموع ۲۶۱ کیلوگرم دنگ وی   چین ۹ اوت ۲۰۱۶ بازی‌های المپیک   ریو دو ژانیرو، برزیل [۲۷]
۶۹ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۲۸ کیلوگرم لیو چونهونگ   چین ۱۳ اوت ۲۰۰۸ بازی‌های المپیک   پکن، چین
دوضرب ۱۵۸ کیلوگرم لیو چونهونگ   چین ۱۳ اوت ۲۰۰۸ بازی‌های المپیک   پکن، چین
مجموع ۲۸۶ کیلوگرم لیو چونهونگ   چین ۱۳ اوت ۲۰۰۸ بازی‌های المپیک   پکن، چین
۷۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۳۵ کیلوگرم ناتالیا زابولوتنایا   روسیه ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱ President's Cup   بلگورود، روسیه [۲۸]
دوضرب ۱۶۴ کیلوگرم کیم اون-جو   کره شمالی ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴ بازی‌های آسیایی   اینچئون، کره جنوبی
مجموع ۲۹۶ کیلوگرم ناتالیا زابولوتنایا   روسیه ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱ President's Cup   بلگورود، روسیه [۲۸]
۹۰ کیلوگرم
یکضرب ۱۳۰ کیلوگرم Viktoriya Shaymardanova   اوکراین ۲۱ اوت ۲۰۰۴ بازی‌های المپیک   آتن، یونان
دوضرب ۱۶۰ کیلوگرم هریپسیمه خورشودیان   ارمنستان ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۰ World Championships   آنتالیا، ترکیه
مجموع ۲۸۳ کیلوگرم هریپسیمه خورشودیان   ارمنستان ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۰ World Championships   آنتالیا، ترکیه
+۹۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۵۵ کیلوگرم تاتیانا کاشیرینا   روسیه ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ قهرمانی جهان   آلماتی، قزاقستان
دوضرب ۱۹۳ کیلوگرم تاتیانا کاشیرینا   روسیه ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ قهرمانی جهان   آلماتی، قزاقستان
مجموع ۳۴۸ کیلوگرم تاتیانا کاشیرینا   روسیه ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ قهرمانی جهان   آلماتی، قزاقستان

زنان (۱۹۹۳–۱۹۹۷) ویرایش

نوع رکورد نام ورزشکار ملیت تاریخ نوع مسابقات مکان Ref
۴۶ کیلوگرم
یک‌ضرب ۸۱٫۵ کیلوگرم Jiang Yinsu   چین ۱۱ می ۱۹۹۷ East Asian Games   بوسان، کره جنوبی
دوضرب ۱۰۵٫۵ کیلوگرم Xing Fen   چین ۸ ژوئیه ۱۹۹۷ Asian Championships   یانگژو، چین
مجموع ۱۸۵٫۰ کیلوگرم Guan Hong   چین ۴ آوریل ۱۹۹۶ Asian Championships   یاشیو، چیبا، ژاپن
۵۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۸۸٫۰ کیلوگرم Jiang Baoyu   چین ۳ ژوئیه ۱۹۹۵ Asian Championships   بوسان، کره جنوبی
دوضرب ۱۱۰٫۵ کیلوگرم Liu Xiuhua   چین ۳ اکتبر ۱۹۹۴ Asian Games   هیروشیما، ژاپن
مجموع ۱۹۷٫۵ کیلوگرم Liu Xiuhua   چین ۳ اکتبر ۱۹۹۴ Asian Games   هیروشیما، ژاپن
۵۴ کیلوگرم
یک‌ضرب ۹۳٫۵ کیلوگرم یانگ شیا   چین ۹ ژوئیه ۱۹۹۷ Asian Championships   یانگژو، چین
دوضرب ۱۱۷٫۵ کیلوگرم Meng Xianjuan   چین ۸ دسامبر ۱۹۹۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۰۷٫۵ کیلوگرم یانگ شیا   چین ۹ ژوئیه ۱۹۹۷ Asian Championships   یانگژو، چین
۵۹ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۰۰٫۰ کیلوگرم Zou Feie   چین ۱۳ می ۱۹۹۷ East Asian Games   بوسان، کره جنوبی
دوضرب ۱۲۵٫۰ کیلوگرم کاساراپورن سوتا   تایلند ۱۳ اکتبر ۱۹۹۷ Southeast Asian Games   جاکارتا، اندونزی
مجموع ۲۲۰٫۰ کیلوگرم چن شیائومین   چین ۴ اکتبر ۱۹۹۴ Asian Games   هیروشیما، ژاپن
۶۴ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۰۷٫۵ کیلوگرم چن شیائومین   چین ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۷ Asian Championships   یانگژو، چین
دوضرب ۱۳۱٫۰ کیلوگرم چن یانچینگ   چین ۱۰ دسامبر ۱۹۹۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۳۵٫۰ کیلوگرم Li Hongyun   چین ۲۲ نوامبر ۱۹۹۴ قهرمانی جهان   استانبول، ترکیه
۷۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۰۵٫۵ کیلوگرم Xiang Fenglan   چین ۱۱ دسامبر ۱۹۹۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۳۰٫۵ کیلوگرم Xiang Fenglan   چین ۱۱ دسامبر ۱۹۹۷ قهرمانی جهان   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۳۵٫۰ کیلوگرم Xiang Fenglan   چین ۱۱ دسامبر ۱۹۹۷ World Championships   چیانگ مای، تایلند
۷۶ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۰۷٫۵ کیلوگرم Hua Ju   چین ۱۲ دسامبر ۱۹۹۷ World Championships   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۴۰٫۵ کیلوگرم Hua Ju   چین ۱۲ دسامبر ۱۹۹۷ World Championships   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۴۷٫۵ کیلوگرم Hua Ju   چین ۱۲ دسامبر ۱۹۹۷ World Championships   چیانگ مای، تایلند
۸۳ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۱۷٫۵ کیلوگرم Tang Weifang   چین ۱۳ دسامبر ۱۹۹۷ World Championships   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۴۳٫۰ کیلوگرم Tang Weifang   چین ۱۳ دسامبر ۱۹۹۷ World Championships   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۶۰٫۰ کیلوگرم Tang Weifang   چین ۱۳ دسامبر ۱۹۹۷ World Championships   چیانگ مای، تایلند
+۸۳ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۱۲٫۵ کیلوگرم Wang Yanmei   چین ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۷ Asian Championships   یانگژو، چین
دوضرب ۱۵۵٫۰ کیلوگرم Li Yajuan   چین ۲۰ نوامبر ۱۹۹۳ World Championships   ملبورن، استرالیا
مجموع ۲۶۰٫۰ کیلوگرم Li Yajuan   چین ۲۰ نوامبر ۱۹۹۳ World Championships   ملبورن، استرالیا

زنان (۱۹۸۸–۱۹۹۲) ویرایش

نوع رکورد نام ورزشکار ملیت تاریخ نوع مسابقات مکان Ref
۴۴ کیلوگرم
یک‌ضرب ۷۷٫۵ کیلوگرم Xing Fen   چین ۲۱ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۰۲٫۵ کیلوگرم Xing Fen   چین ۲۱ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۱۸۰٫۰ کیلوگرم Xing Fen   چین ۲۱ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
۴۸ کیلوگرم
یک‌ضرب ۸۳٫۰ کیلوگرم Liao Shuping   چین ۲۱ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۰۵٫۵ کیلوگرم Liao Shuping   چین ۲۱ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۱۸۷٫۵ کیلوگرم Liu Xiuhua   چین ۱۷ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
۵۲ کیلوگرم
یک‌ضرب ۸۷٫۵ کیلوگرم Peng Liping   چین ۱۸ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
دوضرب ۱۱۵٫۰ کیلوگرم Peng Liping   چین ۱۸ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
مجموع ۲۰۲٫۵ کیلوگرم Peng Liping   چین ۱۸ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
۵۶ کیلوگرم
یک‌ضرب ۹۵٫۰ کیلوگرم Zhang Juhua   چین ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۲۰٫۰ کیلوگرم Zhang Juhua   چین ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۱۵٫۰ کیلوگرم Zhang Juhua   چین ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
۶۰ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۰۰٫۰ کیلوگرم Su Yuanghong   چین ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۲۵٫۰ کیلوگرم Li Hongyun   چین ۲۰ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
مجموع ۲۲۲٫۵ کیلوگرم Li Hongyun   چین ۲۰ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
۶۷٫۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۰۵٫۰ کیلوگرم Lei Li   چین ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۳۲٫۵ کیلوگرم Lei Li   چین ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۳۷٫۵ کیلوگرم Lei Li   چین ۲۲ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
۷۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۰۷٫۵ کیلوگرم Hua Ju   چین ۲۲ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
دوضرب ۱۴۰٫۰ کیلوگرم Xing Shuwen   چین ۲۳ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۴۲٫۵ کیلوگرم Zhang Xiaoli   چین ۳ اکتبر ۱۹۹۱ World Championships   دوناشینگن، آلمان
۸۲٫۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۱۰٫۵ کیلوگرم Zang Lina   چین ۲۳ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
دوضرب ۱۴۵٫۰ کیلوگرم Zang Lina   چین ۲۳ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
مجموع ۲۵۵٫۰ کیلوگرم Zang Lina   چین ۲۳ دسامبر ۱۹۹۲ Asian Championships   چیانگ مای، تایلند
+۸۲٫۵ کیلوگرم
یک‌ضرب ۱۱۵٫۰ کیلوگرم Li Yajuan   چین ۲۴ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
دوضرب ۱۵۰٫۰ کیلوگرم Li Yajuan   چین ۲۴ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان
مجموع ۲۶۵٫۰ کیلوگرم Li Yajuan   چین ۲۴ می ۱۹۹۲ World Championships   وارنا، بلغارستان

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

 1. International Weightlifting Federation. "Senior Men's World Records". Archived from the original on 27 اكتبر 2018. Retrieved 13 April 2021. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ "Robi / Sinclair (New BW)". فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری. Retrieved 26 September 2018.
 3. ۳٫۰۰ ۳٫۰۱ ۳٫۰۲ ۳٫۰۳ ۳٫۰۴ ۳٫۰۵ ۳٫۰۶ ۳٫۰۷ ۳٫۰۸ ۳٫۰۹ ۳٫۱۰ ۳٫۱۱ ۳٫۱۲ "2019 IWF قهرمانی جهان". IWF. Retrieved 29 September 2019.
 4. "2018 IWF قهرمانی جهان Men 61 کیلوگرم Group A" (PDF). ashgabat2018.com. 3 November 2018. Retrieved 3 November 2018.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ "Ready Steady Tokyo (Tokyo 2020 Test Event) Results Book" (PDF). فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری. 7 July 2019. Retrieved 7 July 2019.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ "قهرمانی آسیا". IWF. Retrieved 18 February 2020.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ "IWF World Cup". IWF. Retrieved 21 December 2019.
 8. "Men's 73 کیلوگرم Results" (PDF). TOCOG. 28 July 2021. Archived from the original (PDF) on 28 July 2021. Retrieved 28 July 2021.
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ "2018 IWF قهرمانی جهان Men 96 کیلوگرم Group A" (PDF). ashgabat2018.com. 7 November 2018. Retrieved 7 November 2018.
 10. "2018 IWF قهرمانی جهان Men 109 کیلوگرم Group A" (PDF). ashgabat2018.com. 9 November 2018. Retrieved 9 November 2018.
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ "Weightlifting – Men's +109کیلوگرم – Results" (PDF). olympics.com. TOCOG. 4 August 2021. Archived (PDF) from the original on 4 August 2021. Retrieved 4 August 2021.
 12. International Weightlifting Federation. "Senior Women's World Records".
 13. "2018 IWF World Championships Women 55 kg Group A" (PDF). ashgabat2018.com. 3 November 2018. Archived from the original (PDF) on 4 November 2018. Retrieved 3 November 2018.
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ "2018 IWF World Championships Women 71 kg Group A" (PDF). ashgabat2018.com. 6 November 2018. Archived from the original (PDF) on 6 November 2018. Retrieved 6 November 2018.
 15. "2019 IWF World Cup & Qualification Event For 2020 Tokyo Olympic Games – Results" (PDF). فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری. Retrieved 26 April 2019.
 16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ ۱۶٫۲ ۱۶٫۳ ۱۶٫۴ ۱۶٫۵ "2015 World Weightlifting Championships Results". فدراسیون جهانی وزنه‌برداری. Archived from the original on 3 April 2019. Retrieved 22 November 2015.
 17. "Men's 56kg Group A". Rio 2016 official website. 7 August 2016. Archived from the original on 8 August 2016. Retrieved 7 August 2016.
 18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ "XXXI Olympic Games Weightlifting Results". IWF. 10 August 2016. Archived from the original on 29 December 2016. Retrieved 11 August 2016.
 19. "1st International Fajr Cup Results". IWF. 31 May 2016. Retrieved 31 May 2016.
 20. "Men's 85kg Results" (PDF). Rio 2016 official website. 12 August 2016. Archived from the original (PDF) on 20 September 2016. Retrieved 13 August 2016.
 21. Ashgabat 2017 official website (PDF). 23 September 2017 http://ashgabat2017.com/atos/ashgabat17/resAG2017/pdf/AG2017/WL/AG2017_WL_C73_WLM094000.pdf. Retrieved 23 September 2017. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help); Unknown parameter |titl= ignored (help)[پیوند مرده]
 22. «نتایج مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۱۷» (PDF). فدراسیون وزنه‌برداری اروپا.[پیوند مرده]
 23. "Men's +105kg Results" (PDF). Rio 2016 official website. 16 August 2016. Archived from the original (PDF) on 20 September 2016. Retrieved 17 August 2016.
 24. «Weightlifting world رکورد for Nurcan Taylan». www.channelstv.com. ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ آوریل ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۳ اوت ۲۰۱۲. از پارامتر ناشناخته |accessتاریخ= صرف‌نظر شد (کمک); بیش از یک پارامتر |عنوان= و |title= داده‌شده است (کمک); بیش از یک پارامتر |پیوند بایگانی= و |archiveurl= داده‌شده است (کمک); بیش از یک پارامتر |تاریخ بایگانی= و |archivedate= داده‌شده است (کمک); بیش از یک پارامتر |تاریخ بازبینی= و |accessdate= داده‌شده است (کمک)
 25. «China's lifter Li Ping defends the title with two world رکوردs at Guangzhou Asiad». www.english.peopledaily.com.cn. ۱۵ نوامبر ۲۰۱۰. از پارامتر ناشناخته |accessتاریخ= صرف‌نظر شد (کمک)
 26. «Russia grabs gold at Paris weightlifting champs». www.english.ruvr.ru. ۹ نوامبر ۲۰۱۱. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۳ اوت ۲۰۱۲. از پارامتر ناشناخته |accessتاریخ= صرف‌نظر شد (کمک); بیش از یک پارامتر |عنوان= و |title= داده‌شده است (کمک); بیش از یک پارامتر |پیوند بایگانی= و |archiveurl= داده‌شده است (کمک); بیش از یک پارامتر |تاریخ بایگانی= و |archivedate= داده‌شده است (کمک); بیش از یک پارامتر |تاریخ بازبینی= و |accessdate= داده‌شده است (کمک)
 27. ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ "Women's 63kg Results" (PDF). Rio 2016 official website. 9 August 2016. Archived from the original (PDF) on 20 September 2016. Retrieved 9 August 2016.
 28. ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ «Two Russian رکوردs in weightlifting». www.english.ruvr.ru. ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۳ اوت ۲۰۱۲. از پارامتر ناشناخته |accessتاریخ= صرف‌نظر شد (کمک); بیش از یک پارامتر |عنوان= و |title= داده‌شده است (کمک); بیش از یک پارامتر |پیوند بایگانی= و |archiveurl= داده‌شده است (کمک); بیش از یک پارامتر |تاریخ بایگانی= و |archivedate= داده‌شده است (کمک); بیش از یک پارامتر |تاریخ بازبینی= و |accessdate= داده‌شده است (کمک)

پیوند به بیرون ویرایش