فهرست ستاره‌های توکان

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی توکان است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Tuc α 211416 110130 22h 18m 30.18s ‏ 34.2″ 15′ ‎−60° 2.87 −1.05 199 K3III ستاره دوتایی
γ Tuc γ 219571 114996 23h 17m 25.81s ‏ 09.3″ 14′ ‎−58° 3.99 2.28 72 F1III
ζ Tuc ζ 1581 1599 00h 20m 01.91s ‏ 39.4″ 52′ ‎−64° 4.23 4.56 28 F9V nearby خورشید-like star
κ Tuc κ 7788 5896 01h 15m 45.50s ‏ 34.5″ 52′ ‎−68° 4.25 2.70 67 F6IV چهار ستاره
β1 Tuc β1 2884 2484 00h 31m 32.56s ‏ 29.1″ 57′ ‎−62° 4.36 1.20 140 B9V
ε Tuc ε 224686 118322 23h 59m 54.91s ‏ 37.5″ 34′ ‎−65° 4.49 −0.81 374 B9IV
δ Tuc δ 212581 110838 22h 27m 19.87s ‏ 59.0″ 57′ ‎−64° 4.51 −0.06 267 B8V
β2 Tuc β2 2885 2487 00h 31m 33.36s ‏ 55.6″ 57′ ‎−62° 4.53 0.92 172 A2V
ν Tuc ν 213442 111310 22h 33m 00.01s ‏ 55.5″ 58′ ‎−61° 4.91 0.30 273 M4III
η Tuc η 224392 118121 23h 57m 34.97s ‏ 53.1″ 17′ ‎−64° 5.00 1.56 159 A1V
β3 Tuc β3 3003 2578 00h 32m 43.79s ‏ 53.0″ 01′ ‎−63° 5.07 1.73 151 A0V
212330 110649 22h 24m 56.19s ‏ 47.8″ 47′ ‎−57° 5.31 3.75 67 F9V
ι Tuc ι 6793 5268 01h 07m 18.57s ‏ 30.9″ 46′ ‎−61° 5.36 0.70 279 G5III
ρ Tuc ρ 4089 3330 00h 42m 28.30s ‏ 05.3″ 28′ ‎−65° 5.38 2.33 133 F6V
λ2 Tuc λ2 5457 4293 00h 55m 00.30s ‏ 37.1″ 31′ ‎−69° 5.45 1.40 210 G7III
π Tuc π 1685 1647 00h 20m 39.04s ‏ 29.7″ 37′ ‎−69° 5.50 0.64 306 B9V
225253 377 00h 04m 41.25s ‏ 12.7″ 26′ ‎−71° 5.59 −0.63 572 B8III
220572 115620 23h 25m 19.37s ‏ 56.2″ 50′ ‎−56° 5.60 0.89 285 K0III
220790 115769 23h 27m 14.93s ‏ 34.6″ 28′ ‎−58° 5.63 0.82 298 G8III
219482 114948 23h 16m 57.47s ‏ 04.1″ 00′ ‎−62° 5.64 4.07 67 F7V
221006 115908 23h 29m 00.93s ‏ 38.2″ 06′ ‎−63° 5.66 0.33 380 Ap Si
5276 4200 00h 53m 37.78s ‏ 16.9″ 52′ ‎−62° 5.73 −0.64 613 M4III
222820 117088 23h 44m 12.03s ‏ 16.3″ 24′ ‎−64° 5.73 −1.42 879 K3II
3823 3170 00h 40m 24.66s ‏ 20.5″ 27′ ‎−59° 5.89 3.86 83 G1V
224361 118092 23h 57m 19.78s ‏ 23.8″ 57′ ‎−62° 5.95 1.96 205 A2p
214632 111967 22h 40m 48.86s ‏ 20.3″ 25′ ‎−57° 5.98 −1.90 1226 K4III
4088 3352 00h 42m 41.64s ‏ 45.7″ 15′ ‎−60° 5.99 1.68 237 K5III
4294 3489 00h 44m 31.52s ‏ 51.4″ 29′ ‎−62° 6.06 1.44 274 F5III/IV
222805 117105 23h 44m 25.00s ‏ 25.4″ 29′ ‎−70° 6.06 2.75 150 G8IV
220263 115433 23h 22m 56.68s ‏ 21.0″ 03′ ‎−60° 6.08 −1.00 851 M3III
θ Tuc θ 3112 2629 00h 33m 23.23s ‏ 58.4″ 15′ ‎−71° 6.11 0.22 490 A7IV متغیر دلتا سپری
219077 114699 23h 14m 05.98s ‏ 56.3″ 41′ ‎−62° 6.12 3.79 95 G5IV
216187 112924 22h 52m 09.98s ‏ 18.8″ 11′ ‎−63° 6.14 0.69 401 K0III
213884 111548 22h 35m 52.84s ‏ 01.4″ 53′ ‎−57° 6.22 2.07 220 F0Vn
5771 4563 00h 58m 22.18s ‏ 46.7″ 41′ ‎−60° 6.23 0.07 557 Am
7916 5992 01h 17m 03.68s ‏ 52.4″ 23′ ‎−66° 6.23 1.16 336 A0V
6311 4879 01h 02m 42.89s ‏ 22.0″ 27′ ‎−65° 6.25 −0.71 803 M2III
215121 112259 22h 44m 16.48s ‏ 58.8″ 29′ ‎−60° 6.29 0.63 442 F3V
565 798 00h 09m 52.10s ‏ 48.6″ 17′ ‎−62° 6.34 0.68 442 A6V
215682 112603 22h 48m 21.30s ‏ 03.7″ 41′ ‎−61° 6.36 0.95 393 K0III
211726 110311 22h 20m 36.25s ‏ 35.1″ 30′ ‎−57° 6.41 −0.48 780 K3/K4III
3444 2889 00h 36m 37.59s ‏ 27.9″ 07′ ‎−65° 6.43 −0.05 646 K2/K3III
216169 112895 22h 51m 45.00s ‏ 52.9″ 52′ ‎−59° 6.47 1.27 357 K1IIICN...
220759 115756 23h 27m 07.47s ‏ 51.1″ 34′ ‎−66° 6.47 −0.70 886 K4III
215562 112533 22h 47m 35.71s ‏ 36.8″ 33′ ‎−65° 6.49 0.05 633 K1III
اچ‌دی ۴۳۰۸ 4308 3497 00h 44m 39.27s ‏ 58.3″ 38′ ‎−65° 6.54 4.84 72 G5V یک سیاره دارد (b)
جی‌جی ۳۰۲۱ 1237 1292 00h 16m 12.68s ‏ 04.3″ 51′ ‎−79° 6.59 5.36 57 G6V یک سیاره دارد (b)
λ1 Tuc λ1 5190 4084 00h 52m 24.51s ‏ 12.9″ 30′ ‎−69° 6.67 2.73 200 F7IV/V
اچ‌دی ۲۲۱۲۸۷ 221287 116084 23h 31m 20.34s ‏ 35.0″ 12′ ‎−58° 7.82 4.20 173 F7V یک سیاره دارد(b)
ξ Tuc ξ 47 2051 1902 00h 24m 02.87s ‏ 43.3″ 05′ ‎−72° 8.88 13,400 Ne... خوشه ستاره‌ای کروی 47 Tuc

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.