فهرست کاتبان مصر باستان

فهرست کاتبان مصر باستان (انگلیسی: List of ancient Egyptian scribes) فهرستی است که در آن نام کاتبان دوران مصر باستان آمده‌است. در خط هیروگلیف برای نشان‌دان واژه‌های کاتب، نوشتن، نوشته‌جات، و غیره از علامت گاردینر Y3 به شکل زیر استفاده می‌شود:

کاتب نشسته، حوالی ۲۶۱۳ تا ۲۴۹۴؛ ‏پیش از میلاد مسیح؛ سنگ آهک رنگ‌شده و کوارتز منبت‌کاری‌شده. موزهٔ لوور
Y3

از گروه «نوشته‌ها، بازی‌ها و موسیقی». این هیروگلیف نشان‌دهندهٔ طَـبَـق نوشتاری کاتب، یک قاب عمودی برای نگه‌داشتن قلم‌نی‌ها و یک کیسه چرمی برای نگهداری مرکب‌دان‌های حاوی مرکب‌های رنگی (عمدتاً سیاه و قرمز) است.

فهرست الفباییویرایش

این فهرست کامل نیست؛ با افزودن موارد دیگر از منابع معتبر به گسترش آن کمک کنید.

فهرست کاتبانویرایش

فهرست کاتبان، که از دوران پادشاهی کهن مصر باستان آغاز می‌گردد.

کاتب دوره/سلسله توضیحات
احمس دوره دوم میانی مصر
قرن ۱۷ پیش از میلاد
بخشی از پاپیروس ریاضی ریند.
آمنموپ حوالی سال ۱۲۰۰ پیش از میلاد، دودمان نوزدهم مصر مؤلف پاپیروس با خط کاهنی:
آموزه‌های آمنموپت
(طوماری به طول ۳٫۶۵ متر)
آمنموپ و حوری کاتبان مصر، قهرمانان پاپیروس آناستازی اول
آمنهوتپ، پسر حاپو در دوران حکومت آمنهوتپ سوم بعدها به مقام خدایی رسید.
آنی (کاتب) دودمان نوزدهم مصر پاپیروس آنی، یا خط‌نویس آنی
(یک کتاب مردگان)
بای در خدمتِ سیپتاه با عنوان "کاتب و سرپیشخدمت" شروع کرد.

یک عمر در "خدمت پادشاه" بود و وظایف بسیاری داشت. به دستور پادشاه و پیش از مرگ سیپتاه اعدام شد.
یک خارجی (غیرخودی) بود، و اجازه داده نشد تا در مقبره‌ای که تحت نظر خودش ساخته شده بود، دفن شود.

جهوتی (ژنرال) یک فرماندهٔ نظامی مهم
در دوران تحوتموس سوم
عنوان‌های بسیاری داشت.
کاتب سلطنتی، غیره.
دعا-خِـطی نویسندهٔ احتمالی:
۱-آموزه‌های دعا-خِـطی
۲-آموزه‌های آمنمهات
هسی-رع کاتبِ فرعون جوزر (دودمان سوم مصر) بابت کتیبه‌های چوبی‌اش شناخته می‌شود. (هیروگلیف‌های باستانی)
حونفر
ایرتیراعو کاتب زن
(نیتوکریس اول)
مقبره‌ٔ TT390
خاخپرنسنب[۱] حوالی سال ۲۰۰۰ پیش از میلاد
مِـنا مقبرهٔ مِـنا،
مقبرهٔ TT69 در گورستان‌های باستانی تبای
کاتب سرزمین‌های پادشاه
مریرع دوم دوره عمارنه (کاتب سلطنتی و عنوان‌های دیگر در دورهٔ نفرتیتی)
مقبرهٔ مریرع دوم
نخت دوران حکومت تحوتموس چهارم مقبرهٔ شمارهٔ TT52
کاتب و "منجم آمون"
نخت‌مین (کاتب و کشیشِ قاری) دودمان سیزدهم مصر کاتب و کشیشِ قاری معبد مین در شهر اخمیم در مصر باستان
نخت‌مین دودمان هجدهم مصر
کاتب پادشاه
دارندهٔ لقب‌های دیگر، از جمله «حامل بادبزن در سمت راست پادشاه»
در دورهٔ حکومت توت‌عنخ‌آمون
۵ اوشابتی برای تشییع جنازه توت‌عنخ‌آمون ساخت.
نب‌آمون مقبره نب‌آمون
"نبمروتف" دودمان هجدهم مصر ۲–"بابون-(تحوت) و کاتب"
مجسمهٔبابون-(به‌عنوان تحوت)، خدای نمادین برای کاتب
پنثو دوران آمارنا
پتاه‌هتپ تشفی
(نوهٔ پتاه‌هتپ)
دودمان پنجم مصر تا دودمان ششم مصر/قرن ۲۴ تا ۲۵ پیش از میلاد نویسنده احتمالی اندرزهای اخلاقی پدربزرگش: پندهای پتاه‌هتپ
(پتاه‌هتپ را ببینید.)
رامس (دوران حکومت
رامسس دوم)
در «دیر المدینه» زندگی می‌کرد.
مقبره‌های شمارهٔ TT7، TT212 و TT250 را برای خود ساخت.
کاتب جایگاه راستی
رنی-سنب دودمان هجدهم مصر مالک صندلی رنیسنب که اینک در موزه متروپولیتن هنر در معرض دید عموم است.
روی (نجیب‌زادهٔ مصری) کاتب مقبرهٔ شمارهٔ TT255
سِـنو دودمان هجدهم مصر کاتب و دبیر ارتش
گورستان تونه الجبل
ستعو "نایب‌السلطنهٔ پادشاهی کوش", دوران حکومت رامسس دوم در جوانی
"رئیس کاتبان وزیر" بود.
تحانونی
(تجانونی)
(دوران حکومت
تحوتموس سوم)
مقبرهٔ TT74؛ کاتب سلطنتی و فرماندهٔ نظامی (فرماندهٔ سربازان)
وقایع‌نگاری مفصلی از پیروزی‌های نظامی تحوتموس سوم
تجانونی وقایع نبرد مگیدو را در «تالار سالنامه‌ها» در کرنک ثبت کرده‌است.
کاتب نشسته دودمان چهارم مصر یک مجسمهٔ رنگ‌شده و در اندازهٔ واقعی در لوور

منابعویرایش

  1. Bate, 1970