معجم الأدباء

معجم الأدباء (به معنای: فرهنگنامهٔ ادیبان)، با عنوان اصلیِ «إرشادُ الأریبِ إلیٰ معرِفةِ الأدیب»، کتابی نوشتهٔ یاقوت بن عبدالله حموی است که مجموعه زندگی‌نامهٔ ۸۰۰ تن از افراد مرتبط با ادبیات عربی را در ۳۳ رده دربرمی‌گیرد: «نحویان»، «لغت‌شناسان»، «نسب‌شناسان»، «اخباریان»، «تاریخ‌نویسان»، «نسخه‌نویسان»، «کاتبان»، «رساله‌نویسان»، «خوشنویسان». یاقوت حموی برای نگارش این اثر از حدود ۲۵۰ منبع سود جسته است، مانند الفهرست (ابن ندیم)، یتیمة الدهر، تاریخ بغداد (خطیب)، تاریخ دمشق از ابن عساکر، طبقات النّحویّین از ابوبکر زبیدی. او از بیست‌سالگی نوشتن این اثر را با بهره‌بردن از سخنان معاصران خود آغاز کرده‌است.[۱]

معجم الأدباء
إرشادُ الأریب الی معرفة الأدیب
Mu'jam al-Udabā- cover book by DKI.jpg
جلد یکم معجم الأدباء، نشر دار الکتب العلمیة، بیروت
نویسندهیاقوت بن عبدالله حموی
برگردانندهعبدالحمید آیتی
ناشرنخستین بار با تلاش «دیوید سموئل مارگلیوث»؛ قاهره، «چاپخانه هندیه»؛ قاهره، با تلاش «احمد فرید رفاعی»، «دار المأمون»؛
ناشر فارسی: انتشارات سروش
محل نشرلندن، لیدن (۱۹۰۷)
قاهره نخست، ۱۹۰۹، سپس ۱۹۳۶؛ تهران، ۲۰۱۲
مکان ناشر فارسی: تهران
تاریخ نشرنخستین بار، ۱۹۰۷
تاریخ نشر فارسی: ۲۰۱۲ / ۱۳۹۱
موضوعزندگی‌نامه‌های هشتصد تن از افراد وابسته به ادبیات عربی
سبکبخش‌بندی سرشناسان به ۳۳ رده (طبقه)
زبانعربی

منابعویرایش

  1. «کتاب معجم الادباء یاقوت حموی به چاپ دوم رسید». خبرگزاری فارس. ۱۵ اسفند ۱۳۹۱.