معجم الأدباء (به معنای: فرهنگنامهٔ ادیبان)، با عنوان اصلیِ «إرشادُ الأریبِ إلیٰ معرِفةِ الأدیب»، کتابی نوشتهٔ یاقوت بن عبدالله حموی است که مجموعه زندگی‌نامهٔ ۸۰۰ تن از افراد مرتبط با ادبیات عربی را در ۳۳ رده دربرمی‌گیرد: «نحویان»، «لغت‌شناسان»، «نسب‌شناسان»، «اخباریان»، «تاریخ‌نویسان»، «نسخه‌نویسان»، «کاتبان»، «رساله‌نویسان»، «خوشنویسان». یاقوت حموی برای نگارش این اثر از حدود ۲۵۰ منبع سود جسته است، مانند الفهرست (ابن ندیم)، یتیمة الدهر، تاریخ بغداد (خطیب)، تاریخ دمشق از ابن عساکر، طبقات النّحویّین از ابوبکر زبیدی. او از بیست‌سالگی نوشتن این اثر را با بهره‌بردن از سخنان معاصران خود آغاز کرده‌است.[۱]

معجم الأدباء
جلد یکم معجم الأدباء، نشر دار الکتب العلمیة، بیروت
نویسنده(ها)یاقوت بن عبدالله حموی
عنوان اصلیإرشادُ الأریب الی معرفة الأدیب
برگرداننده(ها)عبدالحمید آیتی
کشورلندن، لیدن (۱۹۰۷)
قاهره نخست، ۱۹۰۹، سپس ۱۹۳۶؛ تهران، ۲۰۱۲
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانعربی
موضوع(ها)زندگی‌نامه‌های هشتصد تن از افراد وابسته به ادبیات عربی
گونه(های) ادبیبخش‌بندی سرشناسان به ۳۳ رده (طبقه)
ناشرنخستین بار با تلاش «دیوید سموئل مارگلیوث»؛ قاهره، «چاپخانه هندیه»؛ قاهره، با تلاش «احمد فرید رفاعی»، «دار المأمون»؛
ناشر فارسی: انتشارات سروش
تاریخ نشر
نخستین بار، ۱۹۰۷
تاریخ نشر فارسی: ۲۰۱۲ / ۱۳۹۱

منابع ویرایش

  1. «کتاب معجم الادباء یاقوت حموی به چاپ دوم رسید». خبرگزاری فارس. ۱۵ اسفند ۱۳۹۱.