هروی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

هِرَوی می‌تواند در موارد زیر بکار رود:

اشخاصویرایش

عارفان و فقهاویرایش

شاعرانویرایش

نویسندگان و تاریخ‌نگارانویرایش

خوشنویسان و نگارگرانویرایش

دانشمندانویرایش

پزشکان مشهورویرایش

موسیقی‌دانانویرایش

سیاستمدارانویرایش

منابعویرایش