جین‌سا (هانگول: 진사)، (سلطنت؛ ۳۸۵ - ۳۹۲ میلادی) شانزدهمین پادشاه بکجه بود. او دومین پسر پادشاه گانگو‌سو و مادرش بانو جین آی است. هنگامی که شاه چیم‌نیو یک سال و هفت ماه پس از تاجگذاری درگذشت، پسر ارشد شاه چیم‌نیو، آسین، که هنوز جوان بود، به جای او به تخت نشست.

جینسا
اوراها
پادشاه بکجه
سلطنتنوامبر ۳۸۵ - نوامبر ۳۹۲ میلادی
تاج‌گذارینوامبر ۳۸۵ میلادی
پیشینچیم‌نیو
جانشینآسین
زادهبویئو جین‌سا
نامشخص
درگذشتهنوامبر ۳۹۲ میلادی
شهبانوبانو هائه
فرزند(ان)بویئو جین‌سون
دودمانبکجه
پدرگانگو‌سو
مادربانو جین‌
پیشهپادشاه
سه امپراتوری

۱- امپراتوری شیلا ۵۷ پ.م. — ۹۳۵ م.
۲- امپراتوری گوگوریو ۳۷ پ.م. — ۶۶۸ م.
۳- امپراتوری بکجه ۱۸ پ.م. — ۶۶۰ م.

پادشاه جین‌سا در آغاز سلطنت خود برای دفاع از مرز در برابر تهاجم گوگوریو تلاش زیادی کرد و در سال های ۳۸۹ و ۳۹۰ به گوگوریو حمله کرد و دوآپ‌سئونگ را توسط دالسول جین‌گامو تسخیر کرد.

شجره‌نامه بکجه (یا باکجه) (چهاردهمین پادشاه تا بیستمین پادشاه)

حکومت ویرایش

او دومین پسر چهاردهمین پادشاه شاه گانگو‌سو و برادر کوچکتر پانزدهمین پادشاه شاه چیم‌نیو است. با توجه به سامگوگ ساگی هنگامی که شاه چیم‌نیو درگذشت، ولیعهد جوان بود، بنابراین عموی او، جین‌سا، تاج و تخت را به دست گرفت، و در نیهون شوکی گفته شده است که جین‌سا تاج و تخت را غصب کرد در آن زمان، بکجه به دلیل حملات گوگوریو که در سال های آخر سلطنت شاه گون‌چوگو از سال ۳۴۶ تا ۳۷۵ آغاز شد، در حالت تنش قرار داشت، بنابراین او بلافاصله او تمام ساکنان ۱۵ ساله یا بالاتر را در سال ۳۸۶ برای ساختن گوان‌بانگ بسیج کرد.

درسال ۳۸۹ او به مرز جنوبی گوگوریو حمله کرد و در سال ۳۹۰، دالسول جین‌گامو قلعه دوگونگ گوگوریو را تصرف کرد و ۲۰۰ نفر را اسیر کرد. با این حال، از زمانی که گوگوریو شاه گوانگ گائتو بزرگ بر تخت نشست، بکجه در حالت دفاعی قرار گرفت. در سال ۳۹۱، این کشور با انجام پروژه های مهندسی عمران غیر منطقی مانند بازسازی کاخ و ساختن حوضچه ها و کوه ها، که منجر به تهاجمات مالگال و گوگوریو شد، قدرت ملی را هدر داد. در ژوئیه سال ۳۹۱ پادشاه گوانگگاتو بزرگ ۴۰٫۰۰۰ سرباز را رهبری کرد و حدود ۱۰ قلعه از جمله سئوهیون‌سئونگ در مرز شمالی را تصرف کرد، اما پادشاه جین‌سا گفت که شاه گوانگ‌ گائتو در عملیات نظامی عالی بود. بعد از شنیدن این کلمات نتوانستم مقاومت کنم. گوانگمی‌سئونگ، یک قلعه ناهموار، نیز در اکتبر ۳۹۱ سقوط کرد.

مرگ ویرایش

پادشاه جین‌سا در آن سال به شکار در گوون رفت و در قصر موقت درگذشت. با این حال، از آنجایی که نیهون‌شوکی می گوید که پادشاه جین‌سا به قتل رسیده است، برخی معتقدند که او به دلیل درگیری بین نیروهای سیاسی کشته شده است.

تئوری ترور ویرایش

پسر شاه چیم‌نیو، آسین معتقد بود که عمویش، شاه جین‌سا، در مرگ پدرش دست داشته و علیه او شورش کرد. در همین حال، به گفته نیهون‌شوکی، مقاله ای وجود دارد مبنی بر اینکه او به دلیل عدم همکاری با سیاست های پادشاه ژاپن توسط یک قاتل که توسط ژاپنی ها فرستاده شده بود، ترور شد.

نسب ویرایش

پادشاه گانگو‌سوملکه جین‌آی
بانو جینپادشاه چیم‌نیوصیغه سلطنتیپادشاه جین‌سا
پادشاه آسینبویئو هوهائهبویئو سئول‌ریبویئو هونگبویئو جین‌سون
تائه آرانگ

منابع ویرایش