چینی‌خزنده‌بال

سرده‌ای از آراسته‌آروارگان
چینی‌خزنده‌بال
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پیشین, ۱۲۴٫۶ تا ۱۲۲ میلیون سال پیش
Sinosauropteryxfossil.jpg
چینی‌خزنده‌بال، Sinosauropteryx
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان
تیره: آراسته‌آروارگان

چینی‌خزنده‌بال (نام علمی: Sinosauropteryx) نام یک سرده از تیره آراسته‌آروارگان است.

تهی‌دم‌خزندگان
بیدادگرخزنده‌ریختان
تهی‌دمان

تهی‌دمTanycolagreus


Dilongگوانلانگ

Raptorex
گورگوسور
داسپلتوسورتیرانوسور
آراسته‌آروارگان


چینی‌زیبابالچینی‌آرواره

Sinosauropteryx
آراسته‌آرواره
JuravenatorScipionyxدست‌قاپ‌ریختان
منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش