تهی‌دم

گونه‌ای از تهی‌دمان
تهی‌دم
محدودهٔ زمانی: ژوراسیک پسین, ۱۵۳ تا ۱۵۰ میلیون سال پیش
Coelurus vetebrea Marsh 1884.jpg
تهی‌دم، Coelurus
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان
تیره: تهی‌دمان

تهی‌دم (نام علمی: Coelurus) نام یک گونه از تیره تهی‌دمان است.

تهی‌دم‌خزندگان
بیدادگرخزنده‌ریختان
تهی‌دمان

CoelurusTanycolagreus


دیلونگ (دایناسور)گوانلانگ

Raptorex
گورگوسور
داسپلتوسورتیرانوسور
آراسته‌آروارگان


چینی‌زیبابالچینی‌آرواره

چینی‌خزنده‌بال
آراسته‌آرواره
JuravenatorScipionyxدست‌قاپ‌ریختان
منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش