باز کردن منو اصلی
سامانه ردیف اشکوب میلیون سال
کرتاسه پیشین بریاسین → پیش از آن
ژوراسیک پسین تیتونین ۱۴۵٫۰–۱۵۲٫۱
کیمریجین ۱۵۲٫۱–۱۵۷٫۳
آکسفوردین ۱۵۷٫۳–۱۶۳٫۵
میانه کالووین ۱۶۳٫۵–۱۶۶٫۱
باتونین ۱۶۶٫۱–۱۶۸٫۳
باجوسین ۱۶۸٫۳–۱۷۰٫۳
آلنین ۱۷۰٫۳–۱۷۴٫۱
پیشین توآرسین ۱۷۴٫۱–۱۸۲٫۷
پلینسباخین ۱۸۲٫۷–۱۹۰٫۸
سینمورین ۱۹۰٫۸–۱۹۹٫۳
هتانجین ۱۹۹٫۳–۲۰۱٫۳
تریاس پسین راتین → پس از آن

دور ژوراسیک پیشین (انگلیسی: Early Jurassic) که در گاه‌چینه‌شناسی برابر با ردیف ژوراسیک زیرین (انگلیسی: Lower Jurassic) است، قدیمی‌ترین دور از دورهای سه‌گانه دوره ژوراسیک به‌شمار می‌رود. ژوراسیک پیشین بلافاصله پس از رویداد انقراض تریاسه-ژوراسیک در ۱۹۹,۶ میلیون سال پیش آغاز شده و با آغاز ژوراسیک میانه در ۱۷۵,۶ میلیون سال پیش پایان می‌یابد. سنگ‌های مشخصی با سن این دور در اروپا لیاس خوانده می‌شد و بر همین اساس نام لیاس در قرن نوزدهم برای اشاره به این دوره به‌کار می‌رفت.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش