۱۲۶۳ (خورشیدی)

سال ۱۲۶۳ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۶۳ هزار و دویست و شصت و سومین سال هجری خورشیدی، سالی کبیسه است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰ 

سال: ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ - ۱۲۶۳ - ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶
۱۲۶۳ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۸۴ – ۱٬۸۸۵
هجری قمری ۱٬۳۰۱ – ۱٬۳۰۲
گاه‌شماری گرگوری 1884
MDCCCLXXXIV
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۳۷
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۹۳
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۴۰ – ۴۱
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۳۴
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۲۸
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۴۶
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۹۲ – ۷٬۳۹۳
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۹۵ – ۱٬۳۹۶
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۰۰ – ۱٬۶۰۱
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۷۶ – ۱٬۸۷۷
سال عبری ۵٬۶۴۴ ۵٬۶۴۵
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۳۹ – ۱٬۹۴۰
 - ساکا سموت ۱٬۸۰۶ – ۱٬۸۰۷
 - کالی یوگا ۴٬۹۸۵ – ۴٬۹۸۶
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۸۴
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۱۷
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۲۷

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان