۱۲۶۶ (خورشیدی)

سال ۱۲۶۶ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۶۶ هزار و دویست و شصت و ششمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰ 

سال: ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹
۱۲۶۶ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۸۷ – ۱٬۸۸۸
هجری قمری ۱٬۳۰۴ – ۱٬۳۰۵
گاه‌شماری گرگوری 1887
MDCCCLXXXVII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۴۰
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۹۶
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۴۳ – ۴۴
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۳۷
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۳۱
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۴۹
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۹۵ – ۷٬۳۹۶
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۹۸ – ۱٬۳۹۹
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۰۳ – ۱٬۶۰۴
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۷۹ – ۱٬۸۸۰
سال عبری ۵٬۶۴۷ ۵٬۶۴۸
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۴۲ – ۱٬۹۴۳
 - ساکا سموت ۱٬۸۰۹ – ۱٬۸۱۰
 - کالی یوگا ۴٬۹۸۸ – ۴٬۹۸۹
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۸۷
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۲۰
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۳۰

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان