۱۲۶۰ (خورشیدی)

سال ۱۲۶۰ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۶۰ هزار و دویست و شصتمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰ 

سال: ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ - ۱۲۶۰ - ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳
۱۲۶۰ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۸۱ – ۱٬۸۸۲
هجری قمری ۱٬۲۹۸ – ۱٬۲۹۹
گاه‌شماری گرگوری 1881
MDCCCLXXXI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۳۴
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۹۰
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۳۷ – ۳۸
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۳۱
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۲۵
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۴۳
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۸۹ – ۷٬۳۹۰
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۹۲ – ۱٬۳۹۳
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۹۷ – ۱٬۵۹۸
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۷۳ – ۱٬۸۷۴
سال عبری ۵٬۶۴۱ ۵٬۶۴۲
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۳۶ – ۱٬۹۳۷
 - ساکا سموت ۱٬۸۰۳ – ۱٬۸۰۴
 - کالی یوگا ۴٬۹۸۲ – ۴٬۹۸۳
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۸۱
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۱۴
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۲۴

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان