۱۲۷۱ (خورشیدی)

سال ۱۲۷۱ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۷۱ هزار و دویست و هفتادمین سال هجری خورشیدی، سالی کبیسه است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰ 

سال: ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴
۱۲۷۱ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۹۲ – ۱٬۸۹۳
هجری قمری ۱٬۳۰۹ – ۱٬۳۱۰
گاه‌شماری گرگوری 1892
MDCCCXCII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۴۵
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۰۱
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۴۸ – ۴۹
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۴۲
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۳۶
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۵۴
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۰۰ – ۷٬۴۰۱
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۰۳ – ۱٬۴۰۴
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۰۸ – ۱٬۶۰۹
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۸۴ – ۱٬۸۸۵
سال عبری ۵٬۶۵۲ ۵٬۶۵۳
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۴۷ – ۱٬۹۴۸
 - ساکا سموت ۱٬۸۱۴ – ۱٬۸۱۵
 - کالی یوگا ۴٬۹۹۳ – ۴٬۹۹۴
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۹۲
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۲۵
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۳۵

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش