۱۲۷۲ (خورشیدی)

سال ۱۲۷۲ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۷۲ هزار و دویست و هفتاد و دومین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰ 

سال: ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵
۱۲۷۲ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۹۳ – ۱٬۸۹۴
هجری قمری ۱٬۳۱۰ – ۱٬۳۱۱
گاه‌شماری گرگوری 1893
MDCCCXCIII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۴۶
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۰۲
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۴۹ – ۵۰
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۴۳
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۳۷
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۵۵
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۰۱ – ۷٬۴۰۲
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۰۴ – ۱٬۴۰۵
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۰۹ – ۱٬۶۱۰
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۸۵ – ۱٬۸۸۶
سال عبری ۵٬۶۵۳ ۵٬۶۵۴
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۴۸ – ۱٬۹۴۹
 - ساکا سموت ۱٬۸۱۵ – ۱٬۸۱۶
 - کالی یوگا ۴٬۹۹۴ – ۴٬۹۹۵
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۹۳
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۲۶
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۳۶

مناسبت‌ها ویرایش

همزمان با چهل و هفتمین سال پادشاهی ناصر الدین شاه قاجار

همزمان با مرجعیت میرزای شیرازی

تجزیه و جدا شدن هرات از ایران

رویدادها ویرایش

زمین لرزه ۱۲۷۲ قوچان


زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش