۱۲۸۳ (خورشیدی)

سال ۱۲۸۳ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۸۳ هزار و دویست و هشتاد و سومین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰ 

سال: ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ - ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶
۱۲۸۳ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۰۴ – ۱٬۹۰۵
هجری قمری ۱٬۳۲۱ – ۱٬۳۲۲
گاه‌شماری گرگوری 1904
MCMIV
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۵۷
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۱۳
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۶۰ – ۶۱
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۵۴
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۴۸
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۶۶
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۱۲ – ۷٬۴۱۳
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۱۵ – ۱٬۴۱۶
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۲۰ – ۱٬۶۲۱
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۹۶ – ۱٬۸۹۷
سال عبری ۵٬۶۶۴ ۵٬۶۶۵
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۵۹ – ۱٬۹۶۰
 - ساکا سموت ۱٬۸۲۶ – ۱٬۸۲۷
 - کالی یوگا ۵٬۰۰۵ – ۵٬۰۰۶
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۰۴
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۳۷
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۴۷

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش