۱۲۸۵ (خورشیدی)

سال ۱۲۸۵ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۸۵ هزار و دویست و هشتاد و پنجمین سال هجری خورشیدی سالی عادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰ 

سال: ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ - ۱۲۸۵ - ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸
۱۲۸۵ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۰۶ – ۱٬۹۰۷
هجری قمری ۱٬۳۲۳ – ۱٬۳۲۴
گاه‌شماری گرگوری 1906
MCMVI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۵۹
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۱۵
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۶۲ – ۶۳
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۵۶
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۵۰
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۶۸
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۱۴ – ۷٬۴۱۵
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۱۷ – ۱٬۴۱۸
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۲۲ – ۱٬۶۲۳
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۹۸ – ۱٬۸۹۹
سال عبری ۵٬۶۶۶ ۵٬۶۶۷
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۶۱ – ۱٬۹۶۲
 - ساکا سموت ۱٬۸۲۸ – ۱٬۸۲۹
 - کالی یوگا ۵٬۰۰۷ – ۵٬۰۰۸
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۰۶
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۳۹
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۴۹

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

تاریخ نامعلوم

درگذشتگان ویرایش

منابع ویرایش