۱۲۸۰ (خورشیدی)

سال ۱۲۸۰ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۸۰ هزار و دویست و هشتادمین سال هجری خورشیدی، سالی کبیسه است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰ 

سال: ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳
۱۲۸۰ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۰۱ – ۱٬۹۰۲
هجری قمری ۱٬۳۱۸ – ۱٬۳۱۹
گاه‌شماری گرگوری 1901
MCMI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۵۴
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۱۰
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۵۷ – ۵۸
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۵۱
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۴۵
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۶۳
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۰۹ – ۷٬۴۱۰
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۱۲ – ۱٬۴۱۳
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۱۷ – ۱٬۶۱۸
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۹۳ – ۱٬۸۹۴
سال عبری ۵٬۶۶۱ ۵٬۶۶۲
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۵۶ – ۱٬۹۵۷
 - ساکا سموت ۱٬۸۲۳ – ۱٬۸۲۴
 - کالی یوگا ۵٬۰۰۲ – ۵٬۰۰۳
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۰۱
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۳۴
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۴۴

رویدادها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. کسروی، احمد (۱۳۱۹). تاریخ مشروطهٔ ایران. ج. ۱. تهران: چاپخانه تابان. ص. ۴۲.