۱۲۹۶ (خورشیدی)

سال ۱۲۹۶ در گاه‌شمار هجری خورشیدی


سال ۱۲۹۶ هجری خورشیدی، سالی کبیسه است.

سده‌ها: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه‌ها: ۱۲۶۰ ۱۲۷۰ ۱۲۸۰ ۱۲۹۰ ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰
سال‌ها: ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹

رویدادهاویرایش

  • ۱ فروردین - وثوق الدوله رئیس‌الوزراء باتشکیل سپاه ۱۱هزار نفره جنوب تحت فرماندهی بریتانیا موافقت کرد. نمایندگی‌های سیاسی روس و بریتانیا در ۱۰ مرداد سال گذشته درخواست تشکیل سپاه جنوب به فرماندهی بریتانیا و افزایش نیروهای قزاق به فرماندهی روس‌ها را به سپهسالار اعظم رئیس‌الوزراء داده بودند.
  • ۲۷ دی - میرزا حسن مستوفی‌الممالک نخست‌وزیر ایران شد
  • ۱۸ اسفند - اجتماع گروهی از مردم تهران در میدان توپخانه و اعتراض به انگستان و موافقتامهٔ تقسیم ایران

زادروزهاویرایش

روز نامشخص

درگذشت‌هاویرایش

سه‌شنبه ۱ آبان: سردار اسعد بختیاری، از رجال سیاسی دوره قاجار و از رؤسای ایل بختیاری بود، که حیات سیاسی وی مقارن با به قدرت رسیدن چهار پادشاه در ایران می‌باشد.

منابع و یادداشت‌هاویرایش