باز کردن منو اصلی

۱۲۹۷ (خورشیدی)

سال ۱۲۹۷ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

رویدادهاویرایش

  • حدود ۲۱ اردیبهشت - صدور حکم جهاد توسط عبدالحسین لاری علیه انگلیس که منجر به جنگ شدید عشایر ولایت فارس با نیروهای انگلیسی شد. (در ۱ شعبان ۱۳۳۶ (قمری) در جریان جنگ جهانی اول)

زادروزهاویرایش

درگذشت‌هاویرایش

منابعویرایش