۱۳۲۲ (خورشیدی)

سال ۱۳۲۲ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۲۲ هجری خورشیدی


سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۲۹۰ ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰
سال‌ها: ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

تاریخ نا معلوم

درگذشت‌هاویرایش

منابعویرایش