دهه ۱۳۴۰ (خورشیدی)

دهه ۱۳۴۰ صدو سی و چهارمین دهه تقویم هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰ 

سال: ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳

مناسبت‌هاویرایش

۱۳۴۰
۱۳۴۱
۱۳۴۲
۱۳۴۳
۱۳۴۴
۱۳۴۵
۱۳۴۶
۱۳۴۷
۱۳۴۸
۱۳۴۹

رویدادهاویرایش

۱۳۴۰
۱۳۴۱
۱۳۴۲
۱۳۴۳
۱۳۴۴
تاریخ نامشخص
۱۳۴۵
تاریخ نامشخص
۱۳۴۶
۱۳۴۷
۱۳۴۸
۱۳۴۹


۱۳۴۵
۱۳۴۷
تاریخ نامشخص
۱۳۴۸
۱۳۴۹

درگذشتگانویرایش

۱۳۴۰
۱۳۴۱
۱۳۴۲
۱۳۴۳
۱۳۴۴
۱۳۴۵
تاریخ نامشخص
۱۳۴۶
۱۳۴۷
۱۳۴۸
۱۳۴۹

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Ehsan Naraghi: From Palast to Prison. I.B. Tauris 1994, p.177.
  2. Abbas Milani: Eminent Persians. Syracuse University Press, 2008, p. 479.
  3. Memorirs of Fatemeh Pakravan Iranian Oral History Project, Center for Middle Eastern Studies, Harvard University, 1998. ISBN 0-932885-19-5 p. 36-48
  4. بیرشک، احمد، کارنامهٔ بیست و هشت سال خدمت گروه فرهنگی هدف، از ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۵ (۲۵۰۷ تا ۲۵۳۵)، تهران: ۲۵۳۶، به یادگار آغاز نیمهٔ دوم قرن اول شاهنشاهی پهلوی، ص ۳۷–۱.
  5. «تاریخ ایرانی».
  6. ایرنا[پیوند مرده]، کد خبر: ۵۱۱۶۹۱، زمان مخابره: ۱۳۸۸/۳/۶، بازدید: ژوئن ۲۰۰۹.
  7. بیرشک، احمد، کارنامهٔ بیست و هشت سال خدمت گروه فرهنگی هدف، از ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۵ (۲۵۰۷ تا ۲۵۳۵)، تهران: ۲۵۳۶، به یادگار آغاز نیمهٔ دوم قرن اول شاهنشاهی پهلوی، ص ۳۷–۱.