۱۳۲۳ (خورشیدی)

سال ۱۳۲۳ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۳۲۳ هزار و سیصد و بیست و سومین سال هجری خورشیدی سالی عادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰ 

سال: ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶
۱۳۲۳ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۴۴ – ۱٬۹۴۵
هجری قمری ۱٬۳۶۳ – ۱٬۳۶۴
گاه‌شماری گرگوری 1944
MCMXLIV
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۹۷
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۵۳
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۱۰۰ – ۱۰۱
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۹۴
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۸۸
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۳۰۶
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۵۲ – ۷٬۴۵۳
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۵۵ – ۱٬۴۵۶
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۶۰ – ۱٬۶۶۱
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۳۶ – ۱٬۹۳۷
سال عبری ۵٬۷۰۴ ۵٬۷۰۵
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۹۹ – ۲٬۰۰۰
 - ساکا سموت ۱٬۸۶۶ – ۱٬۸۶۷
 - کالی یوگا ۵٬۰۴۵ – ۵٬۰۴۶
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۴۴
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۷۷
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۸۷

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

هنرمندان ویرایش

تاریخ نامعلوم

درگذشت‌ها ویرایش

منابع ویرایش