باز کردن منو اصلی

جیلجی گئومگوان گایا (درگذشته ۴۹۲) هشتمین فرمانروای گئومگوان گایا، یکی از ایالات کنفدراسیون گایا بود. او پسر پادشاه چویهوی و ملکه ایندئوک بود. او با ملکه بانگوون که دختر ساگان گئومسانگ بود ازدواج کرد.

پادشاه جیلجی
هشتمین پادشاه گئومگوان گایا
سلطنت 451 تا 492
پیشین چویهوی گئومگوان گایا
جانشین گیئومجی گئومگوان گایا
همسر ملکه بانگوون
فرزند(ها) گیئومجی گئومگوان گایا
پدر چویهوی گئومگوان گایا
مادر ملکه ایندئوک
مرگ 492 میلادی
جیلجی گئومگوان گایا
هانگول 질지왕 or 금질왕
هانجا 銍知王 or 金銍王
Revised Romanization Jilji wang or Geumjil wang
McCune–Reischauer Chilji wang or Kŭmjil wang

پادشاه جیلجی یک معبد بودائی برای ملکه اجدادی گئومگوان گایا، هئو هوانگوک، درست بر روی مکانی که ملکه هوانگوک و پادشاه سورو با یکدیگر ازدواج کردند به وجود آورد. پادشاه جیلجی این معبد را وانگهوسا نامید که بمعنای معبد ملکه است نامید. پس از او پسرش گیئومجی بر تخت نشست.

منابعویرایش