جیلجی گئومگوان گایا

جیلجی گئومگوان گایا (درگذشته ۴۹۲) هشتمین فرمانروای گئومگوان گایا، یکی از ایالات کنفدراسیون گایا بود. او پسر پادشاه چویهوی و ملکه ایندئوک بود. او با ملکه بانگوون که دختر ساگان گئومسانگ بود ازدواج کرد.

پادشاه جیلجی
هشتمین پادشاه گئومگوان گایا
سلطنت451 تا 492
پیشینچویهوی گئومگوان گایا
جانشینگیئومجی گئومگوان گایا
همسرملکه بانگوون
فرزند(ها)گیئومجی گئومگوان گایا
پدرچویهوی گئومگوان گایا
مادرملکه ایندئوک
مرگ492 میلادی
جیلجی گئومگوان گایا
هانگول질지왕 or 금질왕
هانجا銍知王 or 金銍王
Revised RomanizationJilji wang or Geumjil wang
McCune–ReischauerChilji wang or Kŭmjil wang

پادشاه جیلجی یک معبد بودائی برای ملکه اجدادی گئومگوان گایا، هئو هوانگوک، درست بر روی مکانی که ملکه هوانگوک و پادشاه سورو با یکدیگر ازدواج کردند به وجود آورد. پادشاه جیلجی این معبد را وانگهوسا نامید که بمعنای معبد ملکه است نامید. پس از او پسرش گیئومجی بر تخت نشست.

منابعویرایش