گیئومجی گئومگوان گایا

گیئومجی گئومگوان گایا (درگذشته ۵۲۱) نهمین فرمانروای گئومگوان گایا، شهرستان-ایالت مرکزی کنفدراسیون گایا در کره باستان بود. او پسر پادشاه جیلجی و همسرش ملکه بانگوون بود. او با ملکه سوک که دختر ژنرال (گاکگان) چولچونگ بود ازدواج کرد. حاصل این ازدواج پسری به‌نام گوهیئونگ بود که بعنوان دهمین و واپسین فرمانروای پادشاهی تاجگذاری نمود.

پادشاه گیئومجی
نهمین پادشاه گئومگوان گایا
سلطنت492 تا 521
پیشینجیلجی گئومگوان گایا
جانشینگوهیئونگ گئومگوان گایا
همسرملکه سوک
فرزند(ها)گوهیئونگ گئومگوان گایا
پدرجیلجی گئومگوان گایا
مادرملکه بانگوون
مرگ521 میلادی
گیئومجی گئومگوان گایا
هانگول겸지왕 or 금겸왕
هانجا鉗知王 or 金鉗王
Revised RomanizationGyeomji wang
Geumgyeom wang
McCune–ReischauerKyŏmji wang
Kŭmgyŏm wang

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش