درگاه:جغرافیا/درگاه‌ها و پروژه‌ها

صفحه اصلی   رده‌ها و موضوعات   درگاه‌ها و پروژه‌ها  
ویرایش درگاه جغرافیا

A globus
گیتاشناسی یا جغرافیا در حقیقت مطالعهٔ روابط بین جوامع متشکل انسانی و محیط زندگی آن‌هاست. به بیانی دیگر جغرافیا دانشی‌است که دربارهٔ سطح زمین و پدیده‌های طبیعی، آب‌وهوا، رستنی‌ها، خاک، فراورده‌ها و پراکندگی آن‌ها بر روی زمین و روابط آن‌ها با انسان گفتگو می‌کند. هر یک از موارد مورد بررسی این دانش رشتهٔ ویژه‌ای مانند زمین‌شناسی، هواشناسی،ستاره‌شناسی، مردم‌شناسی، و زیست‌شناسی را پدید آورده‌است. جغرافیا مطالعهٔ زمین و اراضی، سیما، جمعیت و پدیده‌هایش است. جغرافیای نوین نظم و انضباطی فراگیر است که در درجهٔ نخست به دنبال درک زمین و همهٔ پیچیدگی‌های انسان و طبیعت بوده‌است و تنها منحصر به چیزها و جایشان نیست، بلکه در مورد آنکه چگونه تغییر کرده و خواهند کرد نیز هست. جغرافیا به عنوان «پلی میان انسان و علوم فیزیکی»، به دو شاخهٔ اصلی «جغرافیای انسانی» و «جغرافیای فیزیکی» بخش شده‌است. ادامه...
ویرایش درگاه‌ها
ویرایش  ویکی‌پروژه‌ها
ویرایش  آن‌چه می‌توانید انجام دهید
People icon.svg
  • الگوی {{درگاه|جغرافی}} را به مقاله‌های وابسته با جغرافیا اضافه کنید.
  • الگوی {{جغرافیا-خرد}} را به مقاله‌های خرد جغرافیا اضافه کنید.
  • عضو ویکی‌پروژهٔ جغرافیا شوید.
  • نوشتارهای خرد جغرافی را گسترش دهید.