۱۲۲۳ (خورشیدی)

سال ۱۲۲۳ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۲۳ هزار و دویست و بیست و سومین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰ 

سال: ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ - ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶
۱۲۲۳ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۴۴ – ۱٬۸۴۵
هجری قمری ۱٬۲۵۹ – ۱٬۲۶۰
گاه‌شماری گرگوری 1844
MDCCCXLIV
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۵۹۷
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۵۳
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۰ – ۱
گاه‌شماری بربری ۲٬۷۹۴
گاه‌شماری بودایی ۲٬۳۸۸
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۰۶
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۵۲ – ۷٬۳۵۳
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۵۵ – ۱٬۳۵۶
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۶۰ – ۱٬۵۶۱
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۳۶ – ۱٬۸۳۷
سال عبری ۵٬۶۰۴ ۵٬۶۰۵
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۸۹۹ – ۱٬۹۰۰
 - ساکا سموت ۱٬۷۶۶ – ۱٬۷۶۷
 - کالی یوگا ۴٬۹۴۵ – ۴٬۹۴۶
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۴۴
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۱۷۷
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۳۸۷

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش