۱۲۲۲ (خورشیدی)

سال ۱۲۲۲ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۲۲ هزار و دویست و بیست و دومین سال هجری خورشیدی، سالی کبیسه است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰ 

سال: ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ - ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵
۱۲۲۲ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۴۳ – ۱٬۸۴۴
هجری قمری ۱٬۲۵۸ – ۱٬۲۵۹
گاه‌شماری گرگوری 1843
MDCCCXLIII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۵۹۶
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۵۲
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۱ – ۰
گاه‌شماری بربری ۲٬۷۹۳
گاه‌شماری بودایی ۲٬۳۸۷
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۰۵
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۵۱ – ۷٬۳۵۲
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۵۴ – ۱٬۳۵۵
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۵۹ – ۱٬۵۶۰
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۳۵ – ۱٬۸۳۶
سال عبری ۵٬۶۰۳ ۵٬۶۰۴
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۸۹۸ – ۱٬۸۹۹
 - ساکا سموت ۱٬۷۶۵ – ۱٬۷۶۶
 - کالی یوگا ۴٬۹۴۴ – ۴٬۹۴۵
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۴۳
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۱۷۶
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۳۸۶

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش