۱۲۴۲ (خورشیدی)

سال ۱۲۴۲ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۲۴۲ هجری خورشیدی


سده‌ها: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه‌ها: ۱۲۱۰ ۱۲۲۰ ۱۲۳۰ ۱۲۴۰ ۱۲۵۰ ۱۲۶۰ ۱۲۷۰
سال‌ها: ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

تاریخ نامعلوم

درگذشت‌هاویرایش

منابع و یادداشت‌هاویرایش

پیوندهای خارجیویرایش