۱۲۴۳ (خورشیدی)

سال ۱۲۴۳ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۲۴۳ هزار و دویست و چهل و سومین سال هجری خورشیدی، سالی کبیسه است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰ 

سال: ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ - ۱۲۴۳ - ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶
۱۲۴۳ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۶۴ – ۱٬۸۶۵
هجری قمری ۱٬۲۸۰ – ۱٬۲۸۱
گاه‌شماری گرگوری 1864
MDCCCLXIV
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۶۱۷
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۷۳
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۲۰ – ۲۱
گاه‌شماری بربری ۲٬۸۱۴
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۰۸
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۲۶
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۷۲ – ۷٬۳۷۳
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۷۵ – ۱٬۳۷۶
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۸۰ – ۱٬۵۸۱
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۵۶ – ۱٬۸۵۷
سال عبری ۵٬۶۲۴ ۵٬۶۲۵
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۹۱۹ – ۱٬۹۲۰
 - ساکا سموت ۱٬۷۸۶ – ۱٬۷۸۷
 - کالی یوگا ۴٬۹۶۵ – ۴٬۹۶۶
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۶۴
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۱۹۷
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۰۷

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش