۱۲۷۵ (خورشیدی)

سال ۱۲۷۵ در گاه‌شمار هجری خورشیدی


سال ۱۲۷۵هجری شمسی، سالی کبیسه است.

سده‌ها: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه‌ها: ۱۲۴۰ ۱۲۵۰ ۱۲۶۰ ۱۲۷۰ ۱۲۸۰ ۱۲۹۰ ۱۳۰۰
سال‌ها: ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸

وقایعویرایش

زادروزهاویرایش

درگذشت‌هاویرایش

منابعویرایش

  1. حسن صدیق (۱۳۷۲نامداران اراک، به کوشش محمدرضا محتاط.، نشر کارا، ص. ۲۰۸