عربی مصری

زبان مصریان معاصر

عربی مصری (اللغه المصریه الحدیثه، «زبان مصری جدید» یا «زبان مصری») یکی از گویش‌های زبان عربی است. عربی مصری به عنوان گویش محاوره‌ای، زبان دوم مشترک بین تمام عرب‌زبانان است و دلیل آن وجود انبوه فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی و منابع عربی به این گویش است.

مصری  
تلفظ: [ˈmɑsˤɾi]
گویشگاه‌ها: — 
منطقه:
شمار گویشوران:
خانواده: آفریقایی-آسیایی
مصری
کد زبان
ISO 639-1: هیچ
ISO 639-2:
ISO 639-3:

بسیاری از واژگان عربی مصری با عربی استاندارد تفاوت دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده:

فارسی عربی معیار مصری منبع کلمه
اتاق غرفة اوده //ˈo:dɑ زبان ترکی استانبولی: Oda
میگو روبیان جمبری (گمبری) زبان ایتالیایی: Gamberi
روستا قریه کفر زبان عبری: כפר
میز طاولة ترابیزه زبان یونانی: Τραπέζι
پلیس شرطة بولیس زبان انگلیسی: Police

الفبای مصریویرایش

 • ا ([æ(:)] و [ɑ(:)]).
 • ب ([b]).
 • ت ([t] همانند تلفظ فارسی).
 • ة ([-et]).
 • ث ([s] همانند تلفظ فارسی).
 • ج ([g] مثل گ در فارسی)
 • ح ([ħ]).
 • خ ([x] همانند تلفظ فارسی).
 • د ([d] همانند تلفظ فارسی).
 • ذ ([z]. همانند تلفظ فارسی).
 • ر ([ɾ~r]، و [ɾˤ~rˤ]).
 • ز ([z] همانند تلفظ فارسی).
 • س ([s] همانند تلفظ فارسی).
 • ش ([ʃ]همانند تلفظ فارسی).
 • ص ([sˤ]).
 • ض (همانند تلفظ فارسی).
 • ط (همانند تلفظ فارسی).
 • ظ (نطق: [zˤ]).
 • ع (نطق: [ʕ]).
 • غ (نطق: [ɣ]. همانند تلفظ فارسی).
 • ف ([f]).
 • ق ([ʔ] مثل \ء\ در فارسی).
 • ک ([k]).
 • ل ([l]).
 • م ([m]).
 • ن ([n]).
 • ه ([h]، [-æ، -ɑ]. \ [-jæ، -jɑ، -e:, -e:h]).
 • و ([w], [u:]~[ɵ(:)]، [o(:)]، [ɔ(:)]).
 • ی ([j], [i:]~[ɪ(:)]، [e(:)], [e̙(:)]، [-i] مثل «ی» در فارسی).
 • ی ([-i] همانند تلفظ فارسی).
 • پ ([p] همانند تلفظ فارسی).
 • چ ([ʒ] مثل ژ).
 • ڤ ([v] مثل v در فارسی و).

دستور زبانویرایش

جمله حاضر و جمله آیندهویرایش

فاعل پسوند فعل پسوند دومین مفعول
انا بـ روح - المدرسه
 • انا بروح المدرسه: این جمله به معنای "من به مدرسه می‌روم" است.

پسوندهایی که در این گویش استفاده می‌شود، عبارتند از:

ضمیر پسوند حاضر پسوند آینده
انا (من) بـ حـ
احنا (ما) بنـ حنـ
انت (تو - مذکر) بتـ حتـ
انتی (تو - مادین) بتـ حتـ
انتو (شما) بتـ حتـ
هو (او - مذکر) بیـ حیـ
هی (او - مادین) بتـ حتـ
همه بیـ حیـ

پسوند دوم فقط با سه ضمیر استفاده می‌شود:

ضمیر پسوند
آنتی ـی
انتو ـو
همه ـو

مثال:

 • هی بتشتغل فی ایران: [ˈhej:æ bteʃˈtæɣæl feʔɪˈɾɑ:n] او در ایران کار می‌کند
 1. فاعل: هی [ˈhej:æ]
 2. پسوند: بتـ
 3. فعل: شتغل [beteʃˈtæɣæl]
 4. پسوند دوم: ندارد
 5. مفعول: ایران
 6. فی: در.
 • همه بیسافرو لمصر: آنها به مصر سفر می‌کنند
 1. فاعل: همه
 2. پسوند: بیـ
 3. فعل: سافر
 4. پسوند دوم: ـو
 5. مفعول: مصر
 6. لمصر: به

تأثیر از زبان‌های دیگرویرایش

 • * فارسی و ترکی (کلمات فارسی از راه زبان ترکی در لهجه مصری راه یافته‌اند): ترزی (خیاط) - درزی، بوسة - بوسیدن، طرشی - ترشی، بَخت (حظ، اقبال)، بَنْدَر، أستاذ -استاد، سرایا (قصر)- Sarayı، أجزاخانة (صیدلیة) - Eczane،

پیوند به بیرونویرایش