فهرست کشورها بر اساس تعداد شهروند مهاجر

طبق قوانین بین‌المللی مهاجر کسی هست که خارج از کشور و محل تولد خود زندگی کند و به علت ترس از امکان مجازات یا برخورد با او به علت مذهب یا ملیت یا عضویت در گروه خاص یا گروه‌های اجتماعی نتواند به کشور خود بازگردد. در زیر فهرست کشورها را بر اساس پناهندگان مشاهده می‌کنید:

نکتهویرایش

« «فهرست زیر بر اساس حروف الفبای انگلیسی چیدمان شده‌است»»

کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان: پناهندگان ثبت شده توسط کشور/قلمرو پناهندگی بین اواسط سال ۲۰۱۵ و ۲۰۰۷
کشور/قلمرو پناهندگی پناهندگان در هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت کشور در اواسط سال ۲۰۱۵[۱] اواسط سال ۲۰۱۵[۲] ۲۰۱۴[۳] ۲۰۱۳[۴] ۲۰۱۲[۵] ۲۰۱۱[۶] ۲۰۱۰[۷] ۲۰۰۹[۸] ۲۰۰۸[۹] ۲۰۰۷[۱۰]
افغانستان ۷٫۱۴ ۲۰۵٬۵۵۸ ۲۸۰٬۲۶۷ ۷۲ ۷۵ ۶۶ ۴۳ ۳۷ ۳۷ ۴۲
آلبانی ۰٫۰۵ ۱۵۴ ۱۰۴ ۹۳ ۸۶ ۸۲ ۷۶ ۷۰ ۶۵ ۷۷
الجزایر ۲٫۴۲ ۹۴٬۱۴۴ ۹۴٬۱۲۸ ۹۴٬۱۵۰ ۹۴٬۱۳۳ ۹۴٬۱۴۸ ۹۴٬۱۴۴ ۹۴٬۱۳۷ ۹۴٬۰۹۳ ۹۴٬۱۳۷
آنگولا ۰٫۶۴ ۱۵٬۵۷۲ ۱۵٬۴۷۴ ۲۳٬۷۸۳ ۲۳٬۴۱۳ ۱۶٬۲۲۳ ۱۵٬۱۵۵ ۱۴٬۷۳۴ ۱۲٬۷۱۰ ۱۲٬۰۶۹
آرژانتین ۰٫۰۸ ۳٬۵۲۳ ۳٬۴۹۸ ۳٬۳۶۲ ۳٬۴۸۸ ۳٬۳۶۱ ۳٬۲۷۶ ۳٬۲۳۰ ۲٬۸۴۵ ۳٬۲۶۳
ارمنستان ۵٫۲۲ ۳٬۲۴۰ ۳٬۱۹۰ ۳٬۱۳۲ ۲٬۸۵۴ ۲٬۹۱۸ ۳٬۲۹۶ ۳٬۶۰۷ ۳٬۹۵۳ ۴٬۵۶۶
آروبا ۱
استرالیا ۱٫۵۱ ۳۵٬۵۸۲ ۳۵٬۵۸۲ ۳۴٬۵۰۳ ۳۰٬۰۸۳ ۲۳٬۴۳۴ ۲۱٬۸۰۵ ۲۲٬۵۴۸ ۲۰٬۹۱۹ ۲۲٬۱۶۴
اتریش ۷٫۱۳ ۶۰٬۷۴۷ ۶۰٬۷۴۷ ۵۵٬۵۹۸ ۵۱٬۷۳۰ ۴۷٬۰۷۳ ۴۲٬۶۳۰ ۳۸٬۹۰۶ ۳۷٬۵۵۷ ۳۰٬۷۷۳
آذربایجان ۰٫۱۴ ۱٬۳۵۷ ۱٬۲۹۹ ۱٬۳۸۰ ۱٬۴۶۸ ۱٬۷۳۰ ۱٬۸۹۱ ۱٬۶۴۲ ۲٬۰۶۱ ۲٬۳۵۲
باهاما ۰٫۰۲ ۷ ۱۳ ۱۵ ۳۰ ۲۱ ۲۱
بحرین ۰٫۲۰ ۲۷۷ ۳۱۱ ۲۹۴ ۲۸۹ ۱۹۹ ۱۶۵ ۱۳۹ ۴۸
بنگلادش ۱٫۴۶ ۳۲٬۹۷۵ ۳۲٬۴۷۲ ۳۱٬۱۴۵ ۳۰٬۶۹۷ ۲۹٬۶۶۹ ۲۹٬۲۵۳ ۲۸٬۵۸۶ ۲۸٬۳۸۹ ۲۷٬۵۷۳
باربادوس ۱ ۱ ۱
بلاروس ۰٫۱۴ ۱٬۳۶۹ ۹۲۵ ۶۰۴ ۵۷۶ ۵۹۵ ۵۸۹ ۵۸۰ ۶۰۹ ۶۴۹
بلژیک ۲٫۷۷ ۳۱٬۱۱۵ ۲۹٬۱۷۹ ۲۵٬۶۲۹ ۲۲٬۰۲۴ ۲۲٬۴۰۲ ۱۷٬۸۹۲ ۱۵٬۵۴۵ ۱۷٬۰۲۶ ۱۷٬۵۷۵
بلیز ۱۰ ۲۱ ۲۸ ۷۸ ۱۳۴ ۲۳۰ ۲۷۷ ۳۵۸
بنین ۰٫۰۵ ۴۸۸ ۴۱۵ ۱۹۴ ۴٬۹۶۶ ۷٬۲۱۷ ۷٬۱۳۹ ۷٬۲۰۵ ۶٬۹۳۳ ۷٬۶۲۱
بولیوی ۰٫۰۷ ۷۶۷ ۷۶۳ ۷۴۸ ۷۳۳ ۷۱۶ ۶۹۵ ۶۷۹ ۶۶۴ ۶۳۲
بوسنی و هرزگوین ۱٫۷۸ ۶٬۸۰۵ ۶٬۸۹۰ ۶٬۹۲۶ ۶٬۹۰۳ ۶٬۹۳۳ ۷٬۰۱۶ ۷٬۱۳۲ ۷٬۲۵۷ ۷٬۳۶۷
بوتسوانا ۰٫۹۷ ۲٬۱۶۴ ۲٬۶۴۵ ۲٬۷۷۳ ۲٬۷۸۵ ۳٬۳۱۲ ۲٬۹۸۶ ۳٬۰۲۲ ۳٬۰۱۹ ۲٬۴۶۵
برزیل ۰٫۰۴ ۷٬۷۶۲ ۷٬۴۹۰ ۵٬۱۹۶ ۴٬۶۸۹ ۴٬۴۷۷ ۴٬۳۵۷ ۴٬۲۳۲ ۳٬۸۵۲ ۳٬۷۸۳
جزایر ویرجین بریتانیا ۲ ۲ ۲
بلغارستان ۱٫۵۳ ۱۱٬۰۴۶ ۱۱٬۰۴۶ ۴٬۳۲۰ ۲٬۲۸۸ ۵٬۶۸۸ ۵٬۵۳۰ ۵٬۳۹۳ ۵٬۱۲۹ ۴٬۸۳۶
بورکینافاسو ۱٫۹۳ ۳۴٬۰۲۷ ۳۱٬۸۹۴ ۲۹٬۲۳۴ ۳۹٬۳۰۶ ۵۴۶ ۵۳۱ ۵۴۳ ۵۵۷ ۵۳۵
بروندی ۵٫۰۰ ۵۴٬۱۲۶ ۵۲٬۹۳۶ ۴۵٬۴۹۰ ۴۱٬۸۱۳ ۳۵٬۶۵۹ ۲۹٬۳۶۵ ۲۴٬۹۶۷ ۲۱٬۰۹۳ ۲۴٬۴۶۸
کامبوج ۰٫۰۱ ۸۰ ۶۳ ۶۸ ۷۷ ۶۴ ۱۲۹ ۱۳۵ ۱۶۴ ۱۷۹
کامرون ۱۳٫۲۷ ۲۸۸٬۵۵۲ ۲۲۶٬۴۸۹ ۱۰۷٬۳۴۶ ۹۸٬۹۶۹ ۱۰۰٬۳۷۳ ۱۰۴٬۲۷۵ ۹۹٬۹۵۷ ۸۱٬۰۳۷ ۶۰٬۱۳۷
کانادا ۴٫۱۹ ۱۴۹٬۱۶۳ ۱۴۹٬۱۶۳ ۱۶۰٬۳۴۹ ۱۶۳٬۷۵۶ ۱۶۴٬۸۸۳ ۱۶۵٬۵۴۹ ۱۶۹٬۴۳۴ ۱۷۳٬۶۵۱ ۱۷۵٬۷۴۱
جمهوری آفریقای مرکزی ۱٫۶۵ ۷٬۹۰۶ ۷٬۶۹۴ ۱۴٬۳۲۲ ۱۴٬۰۱۴ ۱۶٬۷۳۰ ۲۱٬۵۷۴ ۲۷٬۰۴۷ ۷٬۴۲۹ ۷٬۵۳۵
جزایر کیمن ۰٫۱۰ ۶ ۶ ۶ ۳ ۳ ۱ ۱
چاد ۳۰٫۹۷ ۴۲۰٬۷۷۴ ۴۵۲٬۸۹۷ ۴۳۴٬۴۷۹ ۳۷۳٬۶۹۵ ۳۶۶٬۴۹۴ ۳۴۷٬۹۳۹ ۳۱۴٬۳۹۳ ۳۰۲٬۶۸۷ ۲۹۴٬۰۱۷
شیلی ۰٫۱۰ ۱٬۷۹۸ ۱٬۷۷۳ ۱٬۷۴۳ ۱٬۶۹۵ ۱٬۶۷۴ ۱٬۶۲۱ ۱٬۵۳۹ ۱٬۶۱۳ ۱٬۳۷۶
چین ۰٫۲۲ ۳۰۱٬۰۵۷ ۳۰۱٬۰۵۲ ۳۰۱٬۰۴۷ ۳۰۱٬۰۳۷ ۳۰۱٬۰۱۸ ۳۰۰٬۹۸۶ ۳۰۰٬۹۸۹ ۳۰۰٬۹۶۷ ۳۰۱٬۰۷۸
کلمبیا ۲۱۹ ۲۱۳ ۲۲۴ ۲۱۹ ۲۱۹ ۲۱۲ ۱۹۶ ۱۷۰ ۱۶۸
جمهوری کنگو ۱۳٫۶۵ ۶۱٬۴۹۲ ۵۴٬۸۴۲ ۵۱٬۰۳۷ ۹۸٬۴۵۵ ۱۴۱٬۲۳۲ ۱۳۳٬۱۱۲ ۱۱۱٬۴۱۱ ۲۴٬۷۷۹ ۳۸٬۴۷۲
کاستاریکا ۰٫۷۳ ۳٬۴۷۵ ۱۲٬۹۲۴ ۱۲٬۷۴۹ ۱۲٬۶۲۹ ۱۲٬۵۷۱ ۱۲٬۳۷۱ ۱۲٬۲۹۸ ۱۱٬۹۲۳ ۱۱٬۶۰۴
ساحل عاج ۰٫۰۹ ۱٬۹۷۲ ۱٬۹۲۵ ۲٬۹۸۰ ۳٬۹۸۰ ۲۴٬۲۲۱ ۲۶٬۲۱۸ ۲۴٬۶۰۴ ۲۴٬۸۱۱ ۲۴٬۶۴۷
کرواسی ۰٫۱۷ ۶۶۹ ۶۷۹ ۶۵۶ ۶۹۰ ۷۸۲ ۸۶۳ ۱٬۱۴۹ ۱٬۳۷۸ ۱٬۶۴۲
کوبا ۰٫۰۳ ۳۱۳ ۲۸۰ ۳۸۴ ۳۷۱ ۳۸۴ ۴۱۱ ۴۵۴ ۵۲۵ ۶۱۵
کوراسائو ۰٫۲۸ ۴۴ ۳۷ ۱۵ ۱۴ ۶ ۷
قبرس ۴٫۹۹ ۵٬۷۶۳ ۵٬۱۲۶ ۳٬۸۸۳ ۳٬۶۳۱ ۳٬۵۰۳ ۳٬۳۹۴ ۲٬۸۸۸ ۱٬۴۶۵ ۱٬۱۹۴
جمهوری چک ۰٫۳۰ ۳٬۱۳۷ ۳٬۱۳۷ ۲٬۹۷۹ ۲٬۸۰۵ ۲٬۴۴۹ ۲٬۴۴۹ ۲٬۳۲۳ ۲٬۱۱۰ ۲٬۰۳۷
جمهوری دموکراتیک کنگو ۲٫۱۴ ۱۶۰٬۲۷۱ ۱۱۹٬۷۵۴ ۱۱۳٬۳۶۲ ۶۵٬۱۰۹ ۱۵۲٬۷۴۹ ۱۶۶٬۳۳۶ ۱۸۵٬۸۰۹ ۱۵۵٬۱۶۲ ۱۷۷٬۳۹۰
دانمارک ۳٫۱۵ ۱۷٬۷۸۵ ۱۷٬۷۸۵ ۱۳٬۱۷۰ ۱۱٬۸۱۴ ۱۳٬۳۹۹ ۱۷٬۹۲۲ ۲۰٬۳۵۵ ۲۳٬۴۰۱ ۲۶٬۷۸۸
جیبوتی ۱۶٫۸۸ ۱۴٬۷۸۷ ۲۰٬۵۳۰ ۲۰٬۰۱۵ ۱۹٬۱۳۹ ۲۰٬۳۴۰ ۱۵٬۱۰۴ ۱۲٬۱۱۱ ۹٬۲۲۸ ۶٬۶۵۱
جمهوری دومینیکن ۰٫۰۶ ۶۰۹ ۶۰۸ ۷۲۱ ۷۵۸ ۵۹۵ ۵۹۹
اکوادور ۷٫۶۵ ۵۳٬۳۷۸ ۵۳٬۸۱۷ ۵۴٬۸۶۵ ۵۵٬۴۸۰ ۵۵٬۰۹۲ ۵۲٬۹۰۵ ۴۵٬۱۹۲ ۱۹٬۰۹۸ ۱۴٬۹۰۳
مصر ۲٫۵۳ ۲۲۶٬۳۴۴ ۲۳۶٬۰۹۰ ۲۳۰٬۰۸۶ ۱۰۹٬۹۳۳ ۹۵٬۰۸۷ ۹۵٬۰۵۶ ۹۴٬۴۰۶ ۹۷٬۸۶۱ ۹۷٬۵۵۶
السالوادور ۰٫۰۱ ۴۸ ۳۵ ۴۴ ۴۵ ۳۸ ۳۸ ۳۰ ۳۲ ۳۹
اریتره ۰٫۵۸ ۲٬۹۴۴ ۲٬۸۹۸ ۳٬۱۶۶ ۳٬۶۰۰ ۴٬۷۱۹ ۴٬۸۰۹ ۴٬۷۵۱ ۴٬۸۶۲ ۵٬۰۳۱
استونی ۰٫۰۹ ۱۱۷ ۹۰ ۷۰ ۶۳ ۵۰ ۳۹ ۲۴ ۲۲ ۱۸
اتیوپی ۷٫۲۴ ۷۰۲٬۴۶۷ ۶۵۹٬۵۲۴ ۴۳۳٬۹۳۶ ۳۷۶٬۳۹۳ ۲۸۸٬۸۴۴ ۱۵۴٬۲۹۵ ۱۲۱٬۸۸۶ ۸۳٬۵۸۳ ۸۵٬۱۸۳
فیجی ۰٫۰۱ ۱۲ ۱۳ ۵ ۶ ۷ ۱ ۲
فنلاند ۲٫۱۵ ۱۱٬۷۹۸ ۱۱٬۷۹۸ ۱۱٬۲۵۲ ۹٬۹۱۹ ۹٬۱۷۵ ۸٬۷۲۴ ۷٬۴۴۷ ۶٬۶۱۷ ۶٬۲۰۴
فرانسه ۴٫۱۳ ۲۶۴٬۹۷۲ ۲۵۲٬۲۶۴ ۲۳۲٬۴۸۷ ۲۱۷٬۸۶۵ ۲۱۰٬۲۰۷ ۲۰۰٬۶۸۷ ۱۹۶٬۳۶۴ ۱۶۰٬۰۱۷ ۱۵۱٬۷۸۹
گابون ۰٫۶۰ ۱٬۰۰۸ ۱٬۰۱۳ ۱٬۵۹۴ ۱٬۶۶۳ ۱٬۷۷۳ ۹٬۰۱۵ ۸٬۸۴۵ ۹٬۰۰۱ ۸٬۸۲۶
گامبیا ۶٫۱۱ ۱۱٬۷۷۳ ۱۱٬۶۰۸ ۹٬۵۶۳ ۹٬۸۵۳ ۹٬۵۲۸ ۸٬۳۷۸ ۱۰٬۱۱۸ ۱۴٬۸۳۶ ۱۴٬۸۹۵
گرجستان ۰٫۴۱ ۱٬۰۶۰ ۴۴۲ ۳۵۶ ۳۲۹ ۴۶۲ ۶۳۹ ۸۷۰ ۹۹۶ ۱٬۰۴۷
آلمان ۳٫۱۰ ۲۵۰٬۲۹۹ ۲۱۶٬۹۷۳ ۱۸۷٬۵۶۷ ۵۸۹٬۷۳۷ ۵۷۱٬۶۸۵ ۵۹۴٬۲۶۹ ۵۹۳٬۷۹۹ ۵۸۲٬۷۳۵ ۵۷۸٬۸۷۹
غنا ۰٫۶۹ ۱۸٬۴۷۶ ۱۸٬۴۵۰ ۱۸٬۶۸۱ ۱۶٬۰۱۶ ۱۳٬۵۸۸ ۱۳٬۸۲۸ ۱۳٬۶۵۸ ۱۸٬۲۰۶ ۳۴٬۹۵۸
یونان ۰٫۷۵ ۷٬۳۰۴ ۷٬۳۰۴ ۳٬۴۸۵ ۲٬۱۰۰ ۱٬۵۷۳ ۱٬۴۴۴ ۱٬۶۹۵ ۲٬۱۶۴ ۲٬۲۲۸
گرنادا ۳
گواتمالا ۰٫۰۱ ۲۰۲ ۱۶۴ ۱۶۰ ۱۵۹ ۱۴۷ ۱۳۸ ۱۳۱ ۱۳۰ ۳۷۹
گینه ۰٫۷۱ ۸٬۷۰۴ ۸٬۷۶۶ ۸٬۵۶۰ ۱۰٬۳۷۱ ۱۶٬۶۰۹ ۱۴٬۱۱۳ ۱۵٬۳۲۵ ۲۱٬۴۸۸ ۲۵٬۲۲۶
گینه بیسائو ۴٫۸۲ ۸٬۶۸۴ ۸٬۶۸۴ ۸٬۵۳۵ ۷٬۷۸۴ ۷٬۸۰۰ ۷٬۶۷۹ ۷٬۸۹۸ ۷٬۸۸۴ ۷٬۸۶۰
گویان ۰٫۰۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۷ ۷ ۷
هائی تی ۵ ۳ ۳ ۳ ۱
هندوراس ۲۳ ۲۶ ۱۶ ۱۶ ۱۷ ۱۴ ۱۹ ۲۴ ۲۲
هنگ کنگ ۰٫۰۲ ۱۵۱ ۱۷۰ ۱۲۶ ۱۱۷ ۱۵۲ ۱۵۴ ۸۶ ۱۰۳ ۹۷
مجارستان ۰٫۴۲ ۴٬۱۹۲ ۲٬۸۶۷ ۲٬۴۴۰ ۴٬۰۵۴ ۵٬۱۰۶ ۵٬۴۱۴ ۶٬۰۴۴ ۷٬۷۵۰ ۸٬۱۳۱
ایسلند ۰٫۳۲ ۱۰۴ ۹۹ ۷۹ ۶۰ ۵۸ ۸۳ ۶۲ ۴۹ ۴۹
هند ۰٫۱۵ ۲۰۰٬۳۸۳ ۱۹۹٬۹۳۷ ۱۸۸٬۳۹۵ ۱۸۵٬۶۵۶ ۱۸۵٬۱۱۸ ۱۸۴٬۸۲۱ ۱۸۵٬۳۲۳ ۱۸۴٬۵۴۳ ۱۶۱٬۵۳۷
اندونزی ۰٫۰۲ ۵٬۲۷۷ ۴٬۲۷۰ ۳٬۲۰۶ ۱٬۸۱۹ ۱٬۰۰۶ ۸۱۱ ۷۹۸ ۳۶۹ ۳۱۵
ایران ۱۲٫۵۳ ۹۷۹٬۴۴۱ ۹۸۲٬۰۲۷ ۸۵۷٬۳۵۴ ۸۶۸٬۲۴۲ ۸۸۶٬۴۶۸ ۱٬۰۷۳٬۳۶۶ ۱٬۰۷۰٬۴۸۸ ۹۸۰٬۱۰۹ ۹۶۳٬۵۴۶
عراق ۸٫۱۷ ۲۸۸٬۰۳۵ ۲۷۱٬۱۴۳ ۲۴۶٬۲۹۸ ۹۸٬۸۲۲ ۳۵٬۱۸۹ ۳۴٬۶۵۵ ۳۵٬۲۱۸ ۳۹٬۵۰۳ ۴۲٬۳۵۴
ایرلند ۱٫۲۵ ۵٬۸۵۳ ۵٬۸۵۳ ۶٬۰۰۱ ۶٬۳۲۷ ۸٬۲۴۹ ۹٬۱۰۷ ۹٬۵۷۱ ۹٬۷۳۰ ۹٬۳۳۳
اسرائیل ۴٫۸۵ ۳۶۱ ۳۳۰ ۱۸۴ ۱۰۴ ۱٬۱۱۶ ۳۳۷ ۳۸۲ ۳۹۴ ۱٬۱۵۶
ایتالیا ۱٫۵۷ ۹۳٬۷۱۵ ۹۳٬۷۱۵ ۷۶٬۲۶۴ ۶۴٬۷۷۹ ۵۸٬۰۶۰ ۵۶٬۳۹۷ ۵۴٬۹۶۵ ۴۷٬۰۶۱ ۳۸٬۰۶۸
جامائیکا ۰٫۰۱ ۱۵ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۲۰ ۲۱ ۲۶
ژاپن ۰٫۰۲ ۲٬۴۱۹ ۲٬۵۶۰ ۲٬۵۸۴ ۲٬۵۸۱ ۲٬۶۴۹ ۲٬۵۸۶ ۲٬۳۳۲ ۲٬۰۱۹ ۱٬۷۹۴
اردن ۸۹٫۵۵ ۶۶۴٬۱۰۲ ۶۵۴٬۱۴۱ ۶۴۱٬۹۱۵ ۳۰۲٬۷۰۷ ۴۵۱٬۰۰۹ ۴۵۰٬۹۱۵ ۴۵۰٬۷۵۶ ۵۰۰٬۴۱۳ ۵۰۰٬۲۸۱
قزاقستان ۰٫۰۴ ۶۶۲ ۶۳۳ ۵۸۴ ۵۶۴ ۶۱۶ ۷۱۴ ۴٬۳۴۰ ۴٬۳۵۲ ۴٬۲۸۵
کنیا ۱۲٫۳۱ ۵۵۲٬۲۷۲ ۵۵۱٬۳۵۲ ۵۳۴٬۹۳۸ ۵۶۴٬۹۳۳ ۵۶۶٬۴۸۷ ۴۰۲٬۹۰۵ ۳۵۸٬۹۲۸ ۳۲۰٬۶۰۵ ۲۶۵٬۷۲۹
کویت ۰٫۱۶ ۵۹۳ ۶۱۴ ۶۳۵ ۶۷۴ ۳۳۵ ۱۸۴ ۲۲۱ ۲۳۸ ۱۵۹
قرقیزستان ۰٫۰۷ ۴۳۳ ۴۸۲ ۴۶۶ ۴۳۷ ۵۹۵ ۵۰۸ ۴۲۳ ۳۷۵ ۳۷۰
لتونی ۰٫۱۰ ۱۹۵ ۱۸۳ ۱۶۰ ۱۲۵ ۹۵ ۶۸ ۴۳ ۳۲ ۲۹
لبنان ۲۰۸٫۹۱ ۱٬۱۷۲٬۳۸۸ ۱٬۱۵۴٬۰۴۰ ۸۵۶٬۵۴۶ ۱۳۳٬۵۳۸ ۸٬۸۴۵ ۷٬۹۴۹ ۵۰٬۳۰۰ ۵۰٬۳۱۹ ۵۰٬۲۶۶
لسوتو ۰٫۰۲ ۴۴ ۴۴ ۳۰ ۳۴ ۳۴
لیبریا ۸٫۸۵ ۳۸٬۹۰۴ ۳۸٬۵۸۷ ۵۳٬۲۴۵ ۶۵٬۹۰۱ ۱۲۸٬۲۸۵ ۲۴٬۷۳۵ ۶٬۹۴۴ ۱۰٬۲۱۶ ۱۰٬۴۵۸
لیبی ۴٫۴۷ ۲۷٬۹۴۸ ۲۷٬۹۶۴ ۲۵٬۵۶۱ ۷٬۰۶۵ ۷٬۵۴۰ ۷٬۹۲۳ ۹٬۰۰۵ ۶٬۷۱۳ ۴٬۰۹۸
لیختن اشتاین ۲٫۸۹ ۱۰۷ ۱۰۳ ۹۷ ۱۰۲ ۹۴ ۹۲ ۹۱ ۸۹ ۲۸۳
لیتوانی ۰٫۳۶ ۱٬۰۵۵ ۱٬۰۰۷ ۹۱۶ ۸۷۱ ۸۲۱ ۸۰۳ ۷۹۳ ۷۵۱ ۶۸۸
لوکزامبورگ ۲٫۱۴ ۱٬۱۹۲ ۱٬۱۰۸ ۹۲۰ ۲٬۹۱۰ ۲٬۸۵۵ ۳٬۲۵۴ ۳٬۲۳۰ ۳٬۱۰۹ ۲٬۷۳۷
ماکائو ۱ ۶
مقدونیه ۰٫۴۰ ۵۸۴ ۶۱۴ ۶۸۷ ۷۵۰ ۸۰۱ ۹۵۹ ۱٬۰۶۵ ۱٬۱۵۳ ۱٬۱۶۴
ماداگاسکار ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۹ ۹
مالاوی ۰٫۵۴ ۸٬۹۶۳ ۵٬۸۷۴ ۵٬۷۹۶ ۶٬۵۴۴ ۶٬۳۰۸ ۵٬۷۴۰ ۵٬۴۴۳ ۴٬۱۷۵ ۲٬۹۲۹
مالزی ۳٫۲۶ ۹۷٬۳۸۵ ۹۹٬۰۸۶ ۹۶٬۸۶۸ ۸۹٬۲۱۰ ۸۵٬۷۵۴ ۸۰٬۶۵۱ ۶۵٬۳۵۰ ۳۶٬۰۸۸ ۳۲٬۲۴۳
مالی ۰٫۸۸ ۱۴٬۹۷۰ ۱۵٬۱۹۵ ۱۴٬۳۱۶ ۱۳٬۹۲۸ ۱۵٬۶۲۴ ۱۳٬۵۵۸ ۱۳٬۵۳۸ ۹٬۵۷۸ ۹٬۲۰۳
مالت ۱۴٫۵۸ ۶٬۰۹۵ ۶٬۰۹۵ ۹٬۹۰۶ ۸٬۲۴۸ ۶٬۹۵۲ ۶٬۱۳۶ ۵٬۹۵۵ ۴٬۳۳۱ ۳٬۰۰۰
موریتانی ۱۹٫۳۶ ۵۰٬۸۵۱ ۴۹٬۶۳۵ ۶۶٬۷۶۷ ۵۴٬۴۹۶ ۵۳۵ ۷۱۷ ۷۹۵ ۱٬۰۴۱ ۹۷۱
مکزیک ۰٫۰۲ ۲٬۱۵۸ ۱٬۸۳۷ ۱٬۸۳۱ ۱٬۵۲۰ ۱٬۶۷۷ ۱٬۳۹۵ ۱٬۲۳۵ ۱٬۰۵۵ ۱٬۶۱۶
میکرونزی ۱ ۱ ۲
مولداوی ۰٫۱۰ ۳۸۹ ۳۳۵ ۲۵۰ ۱۸۵ ۱۴۶ ۱۴۸ ۱۴۱ ۱۴۸ ۱۵۱
موناکو ۰٫۸۷ ۳۳ ۳۳ ۳۴ ۳۷ ۳۷
مغولستان ۱۱ ۶ ۹ ۴ ۱ ۱۲ ۱۱ ۱۱ ۵
مونته نگرو ۹٫۹۲ ۶٬۲۰۳ ۶٬۴۶۲ ۸٬۴۷۶ ۱۱٬۱۹۸ ۱۲٬۸۷۴ ۱۶٬۳۶۴ ۲۴٬۰۱۹ ۲۴٬۷۴۱ ۸٬۵۲۸
مراکش ۰٫۰۶ ۲٬۱۴۴ ۱٬۲۱۶ ۱٬۴۷۰ ۷۴۴ ۷۳۶ ۷۹۲ ۷۷۳ ۷۶۶ ۷۸۶
موزامبیک ۰٫۱۷ ۴٬۵۵۲ ۴٬۵۳۶ ۴٬۴۴۵ ۴٬۳۹۸ ۴٬۰۷۹ ۴٬۰۷۷ ۳٬۵۴۷ ۳٬۱۶۳ ۲٬۷۶۷
نامیبیا ۰٫۶۹ ۱٬۶۵۹ ۱٬۷۶۷ ۲٬۳۳۲ ۱٬۸۰۶ ۶٬۰۴۹ ۷٬۲۵۴ ۷٬۱۶۳ ۶٬۷۹۹ ۶٬۵۲۵
نائورو ۵۰٫۶۰ ۵۰۶ ۳۸۹
نپال ۱٫۲۹ ۳۶٬۲۸۷ ۳۸٬۴۹۰ ۴۶٬۳۰۵ ۵۶٬۲۶۴ ۷۰٬۲۶۸ ۸۷٬۵۱۴ ۱۰۶٬۱۶۴ ۱۲۲٬۳۳۲ ۱۲۸٬۱۸۱
هلند ۴٫۸۹ ۸۲٬۴۹۴ ۸۲٬۴۹۴ ۷۴٬۷۰۷ ۷۱٬۹۰۹ ۷۴٬۵۹۸ ۷۴٬۹۶۱ ۷۶٬۰۰۸ ۷۷٬۶۰۰ ۸۶٬۵۸۷
نیوزیلند ۰٫۳۰ ۱٬۳۴۹ ۱٬۳۴۹ ۱٬۴۰۳ ۱٬۵۱۷ ۱٬۹۳۴ ۲٬۳۰۷ ۳٬۲۸۹ ۲٬۷۱۶ ۲٬۷۴۰
نیکاراگوئه ۰٫۰۶ ۳۶۱ ۲۸۰ ۱۸۹ ۱۲۹ ۸۶ ۶۴ ۱۲۰ ۱۴۷ ۱۸۴
نیجر ۴٫۲۹ ۸۲٬۰۶۴ ۷۷٬۸۳۰ ۵۷٬۶۶۱ ۵۰٬۵۱۰ ۳۰۲ ۳۱۴ ۳۲۵ ۳۲۰ ۳۱۹
نیجریه ۰٫۰۱ ۱٬۲۷۹ ۱٬۲۳۹ ۱٬۶۹۴ ۳٬۱۵۴ ۸٬۸۰۶ ۸٬۷۴۷ ۹٬۱۲۷ ۱۰٬۱۲۴ ۸٬۴۶۰
نروژ ۹٫۱۴ ۴۷٬۰۴۳ ۴۷٬۰۴۳ ۴۶٬۱۰۶ ۴۲٬۸۲۲ ۴۰٬۶۹۱ ۴۰٬۲۶۰ ۳۷٬۸۲۶ ۳۶٬۱۰۱ ۳۴٬۵۲۲
عمان ۰٫۰۳ ۱۲۲ ۱۵۱ ۱۳۸ ۱۳۸ ۸۳ ۷۸ ۲۶ ۷ ۷
پاکستان ۸٫۳۳ ۱٬۵۴۰٬۸۵۴ ۱٬۵۰۵٬۵۲۵ ۱٬۶۱۶٬۵۰۷ ۱٬۶۳۸٬۴۵۶ ۱٬۷۰۲٬۷۰۰ ۱٬۹۰۰٬۶۲۱ ۷۵۹٬۳۹۲ ۷۶۵٬۷۲۰ ۸۸۷٬۲۷۳
پالائو ۰٫۰۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱
پاناما ۴٫۴۷ ۲٬۳۰۳ ۲٬۲۷۱ ۲٬۶۶۵ ۲٬۴۲۹ ۲٬۲۶۲ ۲٬۰۷۳ ۱٬۹۲۳ ۱٬۹۱۳ ۱٬۸۹۰
پاپوآگینه نو ۱٫۲۷ ۴٬۹۲۹ ۴٬۹۲۹ ۴٬۷۹۷ ۴٬۸۰۲ ۴٬۸۱۰ ۴٬۶۹۸ ۴٬۷۰۳ ۱۰٬۰۰۶ ۱۰٬۰۰۳
پاراگوئه ۰٫۰۲ ۱۶۱ ۱۵۳ ۱۳۶ ۱۳۳ ۱۲۴ ۱۰۷ ۸۹ ۷۵ ۶۲
پرو ۰٫۰۵ ۱٬۴۰۷ ۱٬۳۰۳ ۱٬۱۶۲ ۱٬۱۲۲ ۱٬۱۴۴ ۱٬۱۴۶ ۱٬۱۰۸ ۱٬۰۷۵ ۹۹۵
فیلیپین ۲۵۴ ۲۲۲ ۱۸۲ ۱۴۱ ۱۲۵ ۲۴۳ ۹۵ ۱۰۴ ۱۰۶
لهستان ۰٫۴۱ ۱۵٬۷۴۱ ۱۵٬۷۴۱ ۱۶٬۴۳۸ ۱۵٬۹۱۱ ۱۵٬۸۴۷ ۱۵٬۵۵۵ ۱۵٬۳۲۰ ۱۲٬۷۷۴ ۱۰٬۰۵۳
پرتغال ۰٫۰۷ ۶۹۹ ۶۹۹ ۵۹۸ ۴۸۳ ۴۰۸ ۳۸۴ ۳۸۹ ۴۰۳ ۳۵۳
قطر ۰٫۰۶ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۰ ۸۰ ۸۰ ۵۱ ۲۹ ۱۳ ۴۶
کره جنوبی ۰٫۰۳ ۱٬۳۱۳ ۱٬۱۷۳ ۵۴۸ ۴۸۷ ۴۰۱ ۳۵۸ ۲۶۸ ۱۷۲ ۱۱۸
رومانی ۰٫۱۲ ۲٬۴۲۶ ۲٬۱۸۲ ۱٬۷۷۰ ۱٬۲۶۲ ۱٬۰۰۵ ۱٬۰۲۱ ۱٬۰۶۹ ۱٬۵۹۶ ۱٬۷۵۷
روسیه ۲٫۲۰ ۳۱۵٬۳۱۳ ۲۳۵٬۷۵۰ ۳٬۴۵۸ ۳٬۱۷۸ ۳٬۹۱۴ ۴٬۹۲۲ ۴٬۸۸۰ ۳٬۴۷۹ ۱٬۶۵۵
روآندا ۱۱٫۷۰ ۱۳۲٬۷۴۳ ۷۳٬۸۲۰ ۷۳٬۳۴۹ ۵۸٬۲۱۲ ۵۵٬۳۲۵ ۵۵٬۳۹۸ ۵۴٬۰۱۶ ۵۵٬۰۶۲ ۵۳٬۵۷۷
سنت کیتس و نویس ۰٫۰۲ ۱ ۱
سنت لوسیا ۰٫۰۱ ۲ ۳ ۵ ۲ ۲
سینت مارتن ۰٫۰۸ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱
عربستان سعودی ۰٫۰۱ ۱۸۴ ۵۳۴ ۵۳۲ ۵۵۰ ۵۷۲ ۵۵۵ ۵۴۸ ۲۴۰٬۵۷۲ ۲۴۰٬۷۴۲
سنگال ۰٫۹۷ ۱۴٬۳۰۴ ۱۴٬۲۷۴ ۱۴٬۲۴۷ ۱۴٬۲۳۷ ۲۰٬۶۴۴ ۲۰٬۶۷۲ ۲۲٬۱۵۱ ۳۳٬۱۹۳ ۲۰٬۴۲۱
صربستان و کوزوو ۳٫۹۷ ۳۵٬۳۰۹ ۴۳٬۷۵۱ ۵۷٬۰۸۳ ۶۶٬۳۷۰ ۷۰٬۷۰۷ ۷۳٬۶۰۸ ۸۶٬۳۵۱ ۹۶٬۷۳۹ ۹۷٬۹۹۵
سیرالئون ۰٫۲۲ ۱٬۳۷۱ ۱٬۳۷۲ ۲٬۸۱۷ ۴٬۲۰۴ ۸٬۰۹۲ ۸٬۳۶۳ ۹٬۰۵۱ ۷٬۸۲۶ ۸٬۷۹۵
سنگاپور ۳ ۳ ۳ ۳ ۷ ۷ ۱۰ ۱۰
اسلواکی ۰٫۱۵ ۷۹۹ ۷۹۹ ۷۰۱ ۶۶۲ ۵۴۶ ۴۶۱ ۴۰۱ ۳۱۷ ۲۷۹
اسلوونی ۰٫۱۴ ۲۸۳ ۲۵۷ ۲۱۳ ۱۷۶ ۱۴۲ ۳۱۲ ۲۸۹ ۲۶۸ ۲۶۳
جزایر سلیمان ۰٫۰۱ ۳ ۳
سومالی ۰٫۳۴ ۳٬۵۸۲ ۲٬۷۲۹ ۲٬۴۲۵ ۲٬۲۶۴ ۲٬۰۹۹ ۱٬۹۳۷ ۱٬۸۱۵ ۱٬۸۴۲ ۹۰۱
آفریقای جنوبی ۲٫۱۲ ۱۱۴٬۵۱۲ ۱۱۲٬۱۹۲ ۶۵٬۹۸۷ ۶۵٬۲۳۳ ۵۷٬۸۹۹ ۵۷٬۸۹۹ ۴۷٬۹۷۴ ۴۳٬۵۴۶ ۳۶٬۷۳۶
سودان جنوبی ۲۲٫۳۲ ۲۶۵٬۸۸۷ ۲۴۸٬۱۵۲ ۲۲۹٬۵۸۷ ۲۰۲٬۵۸۱ ۱۰۵٬۰۲۳
اسپانیا ۰٫۱۳ ۵٬۷۹۸ ۵٬۷۹۸ ۴٬۶۳۷ ۴٬۵۱۰ ۴٬۲۲۸ ۳٬۸۲۰ ۳٬۹۷۰ ۴٬۶۶۱ ۵٬۱۴۷
سری لانکا ۰٫۰۴ ۸۴۸ ۵۱۱ ۱۴۵ ۱۱۰ ۱۸۸ ۲۲۳ ۲۵۱ ۲۶۹ ۱۸۲
سودان ۹٫۰۵ ۳۲۲٬۶۳۸ ۲۴۴٬۴۳۰ ۱۲۴٬۳۲۸ ۱۲۶٬۲۱۸ ۱۱۳٬۴۳۹ ۱۴۴٬۰۰۸ ۱۵۲٬۳۷۵ ۱۸۱٬۶۰۵ ۲۲۲٬۷۲۲
سورینام ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
سوازیلند ۰٫۴۲ ۵۳۹ ۵۱۵ ۵۰۷ ۵۰۵ ۷۵۹ ۷۵۹ ۷۵۹ ۷۷۵ ۷۸۹
سوئد ۱۴٫۶۶ ۱۴۲٬۲۰۷ ۱۴۲٬۲۰۷ ۱۱۴٬۱۷۵ ۹۲٬۸۷۲ ۸۶٬۶۱۵ ۸۲٬۶۲۹ ۸۱٬۳۵۶ ۷۷٬۰۳۸ ۷۵٬۰۷۸
سوئیس ۸٫۴۵ ۶۹٬۳۹۰ ۶۲٬۶۲۰ ۵۲٬۴۶۴ ۵۰٬۷۴۷ ۵۰٬۴۱۶ ۴۸٬۸۱۳ ۴۶٬۲۰۳ ۴۶٬۱۳۲ ۴۵٬۶۵۳
سوریه ۷٫۹۵ ۱۴۹٬۲۰۰ ۱۴۹٬۱۴۰ ۱۴۹٬۲۹۲ ۴۷۶٬۵۰۶ ۷۵۵٬۴۴۵ ۱٬۰۰۵٬۴۷۲ ۱٬۰۵۴٬۴۶۶ ۱٬۱۰۵٬۶۹۸ ۱٬۵۰۳٬۷۶۹
تاجیکستان ۰٫۲۱ ۱٬۷۸۲ ۲٬۰۲۶ ۲٬۰۴۸ ۲٬۲۴۸ ۳٬۳۲۳ ۳٬۱۳۱ ۲٬۶۷۹ ۱٬۷۹۹ ۱٬۱۳۳
تانزانیا ۳٫۰۷ ۱۵۹٬۰۱۴ ۸۸٬۴۹۲ ۱۰۲٬۰۹۹ ۱۰۱٬۰۲۱ ۱۳۱٬۲۴۳ ۱۰۹٬۲۸۶ ۱۱۸٬۷۳۱ ۳۲۱٬۹۰۹ ۴۳۵٬۶۳۰
تایلند ۱٫۶۳ ۵۶٬۹۴۷ ۷۵٬۱۳۷ ۷۸٬۹۷۰ ۸۴٬۴۷۹ ۸۹٬۲۵۳ ۹۶٬۶۷۵ ۱۰۵٬۲۹۷ ۱۱۲٬۹۳۲ ۱۲۵٬۶۴۳
تیمور شرقی ۱ ۱ ۱ ۱
توگو ۳٫۰۷ ۲۱٬۸۷۷ ۲۱٬۷۷۸ ۲۰٬۶۱۳ ۲۳٬۵۴۰ ۱۹٬۲۷۰ ۱۴٬۰۵۱ ۸٬۵۳۱ ۹٬۳۷۷ ۱٬۳۲۸
تونگا ۳ ۳ ۲
ترینیداد و توباگو ۰٫۰۹ ۱۲۱ ۸۳ ۲۰ ۱۸ ۲۲ ۲۹ ۳۷ ۳۳ ۲۲
تونس ۰٫۰۷ ۸۲۴ ۹۰۱ ۷۳۰ ۱٬۴۳۵ ۳٬۰۴۸ ۸۹ ۹۲ ۹۴ ۱۰۱
جزایر تورکس و کایکوس ۰٫۱۲ ۴ ۴ ۴
ترکیه ۲۳٫۷۲ ۱٬۸۳۸٬۸۴۸ ۱٬۵۸۷٬۳۷۴ ۶۰۹٬۹۳۸ ۲۶۷٬۰۶۳ ۱۴٬۴۶۵ ۱۰٬۰۳۲ ۱۰٬۳۵۰ ۱۱٬۱۰۳ ۶٬۹۵۶
ترکمنستان ۰٫۰۱ ۲۷ ۳۵ ۴۵ ۴۶ ۵۹ ۶۲ ۶۰ ۷۹ ۱۲۵
اوگاندا ۱۱٫۳۴ ۴۲۸٬۳۹۷ ۳۸۵٬۵۱۳ ۲۲۰٬۵۵۵ ۱۹۷٬۸۷۷ ۱۳۹٬۴۴۸ ۱۳۵٬۸۰۱ ۱۲۷٬۳۴۵ ۱۶۲٬۱۳۲ ۲۲۸٬۹۵۹
اکراین ۰٫۰۷ ۳٬۲۳۲ ۳٬۲۱۹ ۲٬۹۶۸ ۲٬۸۰۷ ۲٬۶۷۶ ۲٬۵۲۲ ۲٬۳۳۴ ۲٬۲۰۱ ۲٬۲۷۷
امارات متحده عربی ۰٫۰۵ ۴۲۴ ۴۱۷ ۶۰۳ ۶۳۱ ۶۷۷ ۵۳۸ ۲۷۹ ۲۰۹ ۱۵۹
بریتانیا ۱٫۸۲ ۱۱۷٬۲۳۴ ۱۱۷٬۲۳۴ ۱۲۶٬۰۵۵ ۱۴۹٬۷۹۹ ۱۹۳٬۵۱۰ ۲۳۸٬۱۵۰ ۲۶۹٬۳۶۳ ۲۹۲٬۰۹۷ ۲۹۹٬۷۱۸
ایالات متحده آمریکا ۰٫۸۴ ۲۶۷٬۲۲۲ ۲۶۷٬۲۲۲ ۲۶۳٬۶۶۲ ۲۶۲٬۰۲۳ ۲۶۴٬۷۶۳ ۲۶۴٬۵۷۴ ۲۷۵٬۴۶۱ ۲۷۹٬۵۴۸ ۲۸۱٬۲۱۹
اروگوئه ۰٫۰۸ ۲۸۹ ۲۷۲ ۲۰۳ ۱۸۱ ۱۷۴ ۱۸۹ ۱۶۸ ۱۴۵ ۱۴۰
ازبکستان ۱۱۸ ۱۲۵ ۱۴۱ ۱۷۶ ۲۱۴ ۳۱۱ ۵۵۵ ۸۲۱ ۱٬۰۵۴
وانواتو ۲ ۲ ۴ ۴ ۳ ۱
ونزوئلا ۵٫۶۸ ۵٬۶۴۷ ۵٬۰۵۲ ۴٬۳۴۰ ۳٬۶۴۴ ۲٬۰۲۲ ۱٬۵۴۷ ۱٬۳۱۳ ۱٬۱۶۱ ۹۰۷
ویتنام ۹۹۰ ۱٬۹۲۸ ۲٬۳۵۷ ۲٬۳۵۷ ۲٬۳۵۷
یمن ۱۰٫۰۵ ۲۶۳٬۰۴۷ ۲۵۷٬۶۴۵ ۲۴۱٬۲۸۸ ۲۳۷٬۱۸۲ ۲۱۴٬۷۴۰ ۱۹۰٬۰۹۲ ۱۷۰٬۸۵۴ ۱۴۰٬۱۶۹ ۱۱۷٬۳۶۳
زامبیا ۱٫۶۴ ۲۵٬۷۳۷ ۲۵٬۵۷۸ ۲۳٬۵۹۴ ۲۵٬۶۵۳ ۴۵٬۶۳۲ ۴۷٬۸۵۷ ۵۶٬۷۸۵ ۸۳٬۴۸۵ ۱۱۲٬۹۳۱
زیمبابوه ۰٫۴۰ ۶٬۰۸۵ ۶٬۰۷۹ ۶٬۳۸۹ ۴٬۳۵۶ ۴٬۵۶۱ ۴٬۴۳۵ ۳٬۹۹۵ ۳٬۴۶۸ ۳٬۹۸۱

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش