لوکولوس

لوسیوس لیسینیوس لوکولوس (به لاتین: Lucius Licinius Lucullus) (۱۱۸۵۶ پیش از میلاد) کنسول روم و پشتیبان لوسیوس کرنلیوس سولا و نیز پیروزمند در جنگ‌های خاوری روم بود.

کارنامهویرایش

او زادهٔ رم و از خاندان برجستهٔ لیسینیا بود. او در ۷۴ پیش از میلاد در کنار مارکوس اورلیوس کوتا و ژولیوس سزار به مقام کنسولی رسید. او در آغاز به جنگ با گل‌ها پرداخت. آنگاه با مرگ فرمانروای کیلیکیه خود را فرمانروای آنجا خواند و سومین جنگ مهردادی را با مهرداد ششم آغازید. پس از کشتار و تاراج سپاهیان مهرداد از راه دریا به شهرهای یونانی آسیا رسید. او با درهم شکستن ناوگان یونانیان مهرداد را نیز تا پنتوس پس راند. سپس پس از یک رشته درگیری‌های کوچک سرانجام در نبرد کابیرا مهرداد را شکست‌داد. دژخوییش در آسیا از خوش‌نامی‌اش در بازگشت به رم کاست.

وی سپس به تیگران دوم پادشاه ارمنستان تاخت. تیگران داماد و هم‌پیمان مهرداد بود. وی سرانجام این دو را در ۶ اکتبر ۶۸ پیش از میلاد در نبرد آرتاشات شکست‌داد. البته به علت بروز اختلاف میان سپاهیانش به شهر آرتاشات درنیامد و این به مهرداد و تیگران بخت آن را داد که بخشی از سرزمین خود را بازیابند.

در ۶۶ پیش از میلاد با دسیسهٔ هواداران پومپه و دشمنانش او را از کنسولی کنار گذاشتند و به رم فراخواندند.

برپایهٔ گزارش پلوتارک، لوکولوس پیش از مرگ دچار فراموشی شده و در کهن‌سالی با دیوانگی زندگی را به پایان برده‌است.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Lucullus," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucullus&oldid=217698611 (accessed June 14, 2008).