هیئون جونگ از گوریو

پادشاه هیئون جونگ (زاده ۱ اوت ۹۹۲ (میلادی) - مرگ ۱۷ ژوئن ۱۰۳۱ (میلادی)) هشتمین پادشاه از سلسله گوریو بود. او نوه پادشاه تائجو بود که در سال ۱۰۰۹ پس از پادشاه موک جونگ به حکومت رسید و تا سال ۱۰۳۱ حکومت کرد.

هیئون جونگ از گوریو
سلطنت۱۰۰۹ - ۱۰۳۱
پیشینپادشاه موک جونگ
جانشینپادشاه دئوک جونگ
زاده۱ اوت ۹۹۲
درگذشته۱۷ ژوئن ۱۰۳۱ (۳۸ سال)
پدروانگ اوک
پادشاهان کره
گوریو

۱- ته‌جو ۹۱۸ - ۹۴۳
۲- هیه جونگ ۹۴۳ - ۹۴۵
۳- جئونگ جونگ اول ۹۴۵ - ۹۴۹
۴- گوانگ جونگ ۹۴۹ - ۹۷۵
۵- گیونگ جونگ ۹۷۵ - ۹۸۱
۶- سئونگ جونگ ۹۸۱ - ۹۹۷
۷- موک جونگ ۹۹۷ - ۱۰۰۹
۸- هیون جونگ ۱۰۰۹ - ۱۰۳۱
۹- دوک جونگ ۱۰۳۱ - ۱۰۳۴
۱۰- جئونگ جونگ دوم ۱۰۳۴ - ۱۰۴۶
۱۱- مون جونگ ۱۰۴۶ - ۱۰۸۳
۱۲- سونجونگ ۱۰۸۳
۱۳- سئونجونگ ۱۰۸۳ - ۱۰۹۴
۱۴- هونجونگ ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵
۱۵- سوکجونگ ۱۰۹۵ - ۱۱۰۵
۱۶- یه جونگ ۱۱۰۵ - ۱۱۲۲
۱۷- اینجونگ ۱۱۲۲ - ۱۱۴۶
۱۸- ایجونگ ۱۱۴۶ - ۱۱۷۰
۱۹- میونگ جونگ ۱۱۷۰ - ۱۱۹۷
۲۰- سینجونگ ۱۱۹۷ - ۱۲۰۴
۲۱- هویجونگ ۱۲۰۴ - ۱۲۱۱
۲۲- گانگ جونگ ۱۲۱۱ - ۱۲۱۳
۲۳- گوجونگ ۱۲۱۳ - ۱۲۵۹
۲۴- ون جونگ ۱۲۵۹ - ۱۲۷۴
۲۵- چونگ نیول ۱۲۷۴ - ۱۳۰۸
۲۶- چونگ سون ۱۳۰۸ - ۱۳۱۳
۲۷- چونگ سوک ۱۳۱۳ - ۱۳۳۰
۲۸- چونگ هیه ۱۳۳۰ - ۱۳۳۲
۲۷- چونگ سوک ۱۳۳۲ - ۱۳۳۹
۲۸- چونگ هیه ۱۳۳۹ - ۱۳۴۴
۲۹- چونگ موک ۱۳۴۴ - ۱۳۴۸
۳۰- چونگ جونگ ۱۳۴۸ - ۱۳۵۱
۳۱- گُنگ‌مین ۱۳۵۱ - ۱۳۷۴
۳۲- یو ۱۳۷۴ - ۱۳۸۸
۳۳- چانگ ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
۳۴- گونگ یانگ ۱۳۸۹ - ۱۳۹۲

خانواده

ویرایش
 • پدر : شاهزاده آنجونگ از گوریو
 • مادر : ملکه هئونجئونگ از قبیلۀ کائسونگ وانگ
  • پدربزرگ : پادشاه دائجونگ از گوریو
  • مادربزرگ : ملکه سئونوی از قبیلۀ جئونگجو ریو
  • همسران و فرزندان :
   1. ملکه وونسئونگ از قبیلۀ آنسان کیم
    1. پادشاه دئوکجونگ از گوریو
    2. پادشاه جئونگجونگ از گوریو
   2. ملکه وونهیه از قبیلۀ آنسان کیم
    1. پاشاه مونجونگ از گوریو

هم‌چنین ببینید

ویرایش

منابع

ویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی

پادشاه پیشین:
موک جونگ
هیئون جونگ
گوریو

۱۰۰۹ - ۱۰۳۱

جانشین:
دئوک جونگ