هونجونگ گوریو (۱ آگوست ۱۰۸۴–۶ نوامبر ۱۰۹۷) (حکومت ۱۰۹۴–۱۰۹۵) چهاردهمین سلسله گوریو بود. او بزرگترین پسر پادشاه سئونجونگ بود. با توجه به گوریو-سا، او یک کودک باهوش بود و در سن ۹ سالگی در نوشتن عالی بود. در سال اول جلوسش بر تخت امپراتوری، هیونجونگ با شورش یی جائه یویی مواجه شد، که به سرعت شورش درهم شکسته شد. در سال بعد، او بیمار شد و تاج و تخت را به پادشاه سوکجونگ، که عمویش بود واگذار کرد.

هونجونگ گوریو
هانگول
헌종
هانجا
獻宗
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهHeonjong
مک‌کیون–ریشاورHŏnjong
نام تولد
هانگول
왕욱
هانجا
王昱
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهWang Uk
مک‌کیون–ریشاورWang Uk
پادشاهان کره
گوریو

۱- ته‌جو ۹۱۸ - ۹۴۳
۲- هیه جونگ ۹۴۳ - ۹۴۵
۳- جئونگ جونگ اول ۹۴۵ - ۹۴۹
۴- گوانگ جونگ ۹۴۹ - ۹۷۵
۵- گیونگ جونگ ۹۷۵ - ۹۸۱
۶- سئونگ جونگ ۹۸۱ - ۹۹۷
۷- موک جونگ ۹۹۷ - ۱۰۰۹
۸- هیون جونگ ۱۰۰۹ - ۱۰۳۱
۹- دوک جونگ ۱۰۳۱ - ۱۰۳۴
۱۰- جئونگ جونگ دوم ۱۰۳۴ - ۱۰۴۶
۱۱- مون جونگ ۱۰۴۶ - ۱۰۸۳
۱۲- سونجونگ ۱۰۸۳
۱۳- سئونجونگ ۱۰۸۳ - ۱۰۹۴
۱۴- هونجونگ ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵
۱۵- سوکجونگ ۱۰۹۵ - ۱۱۰۵
۱۶- یه جونگ ۱۱۰۵ - ۱۱۲۲
۱۷- اینجونگ ۱۱۲۲ - ۱۱۴۶
۱۸- ایجونگ ۱۱۴۶ - ۱۱۷۰
۱۹- میونگ جونگ ۱۱۷۰ - ۱۱۹۷
۲۰- سینجونگ ۱۱۹۷ - ۱۲۰۴
۲۱- هویجونگ ۱۲۰۴ - ۱۲۱۱
۲۲- گانگ جونگ ۱۲۱۱ - ۱۲۱۳
۲۳- گوجونگ ۱۲۱۳ - ۱۲۵۹
۲۴- ون جونگ ۱۲۵۹ - ۱۲۷۴
۲۵- چونگ نیول ۱۲۷۴ - ۱۳۰۸
۲۶- چونگ سون ۱۳۰۸ - ۱۳۱۳
۲۷- چونگ سوک ۱۳۱۳ - ۱۳۳۰
۲۸- چونگ هیه ۱۳۳۰ - ۱۳۳۲
۲۷- چونگ سوک ۱۳۳۲ - ۱۳۳۹
۲۸- چونگ هیه ۱۳۳۹ - ۱۳۴۴
۲۹- چونگ موک ۱۳۴۴ - ۱۳۴۸
۳۰- چونگ جونگ ۱۳۴۸ - ۱۳۵۱
۳۱- گُنگ‌مین ۱۳۵۱ - ۱۳۷۴
۳۲- یو ۱۳۷۴ - ۱۳۸۸
۳۳- چانگ ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
۳۴- گونگ یانگ ۱۳۸۹ - ۱۳۹۲

خانواده

ویرایش
  • پدر: پادشاه سئونجونگ گوریو (۹ اکتبر ۱۰۴۹ – ۱۷ ژوئن ۱۰۹۴) (고려 선종)
    • پدربزرگ: مونجونگ گوریو (۲۹ دسامبر ۱۰۱۹ – ۲ سپتامبر ۱۰۸۳) (고려 문종)
    • مادربزرگ: Queen Inye of the Incheon Lee clan (۱۰۳۱ – ۱۰۹۲) (인예왕후 이씨)
  • مادر: Queen Sasuk of the Incheon Lee clan (۱۰۶۵ – ۱۱۰۷) (사숙왕후 이씨)

همسران:

  1. Queen Hoesun of the Jinju So clan (회순왕후 소씨)

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  • (به کره‌ای). Doosan Encyclopedia http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000739147. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help) (به کره‌ای). Doosan Encyclopedia http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000739147. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)
هونجونگ گوریو
خاندان وانگ
متولد: ۱۰ آگوست ۱۰۸۴ مرگ: ۶ نوامبر ۱۰۹۷
دوران سلطنت
بعد ازسئونجونگ
پادشاه گوریو۱۰۹۴–۱۰۹۵
قبل ازسوکجونگ